Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yaman name, yagshy name? Dogry name, yalnysh name?

Bilshiniz yali filosofiyanyn kop boleklerinde shu bir uly mesele. Dogry diyende bir absolyut yok, has dogrusy yagshy, gowy diyende. Name gowy, name erbet biz doglanymyzda, chagakak bilemizok.
Son sonlar towerekdakilerden owrenyaris. Meselem diyeli nahar iyenson gagirmek gowumy erbet? Muny doglan chaga bilmeya...

Sizde shu ahwalat bolyamy?

Bir zat sorajak Sizde de bolyarmy shu hal:Men kawagt ,wagtal wagtal,kellame bir pikir gelyar,aslynda pikirem dal,duygy gatyşykly pikir -Men nirden geldim?Men kim?Men hokman öng biridim we shuwagt ukyda diyen yaly duygy bolyar.Ölemden song name bolyar?.....Eger shu hakda pikir edip başlasam shu pikir köp gelmane başlayar,keyping gachyar,song birsellem getirmejek boldym shu pikirleri,ahwaly.Unutdym Song hol gun Calculusa taynlandym,yatman,shonda yene boldy:)
Aslynda bu soraglara dini taydan jogaplayan,yöne kan bir kanagatlanmayan.Ateistlering pikir edişi yaly ruh yok bolyandygyny pikir etsem gaty gorkyan. Gowy gözeginize getirip görüng -Yok bolmak,gaty aylyganç zat.

Dini ynanch we dogma

Men aslynda bilyan, bardaki yashuly we yashkichilerin arasynda mumin adamlar bar, kop! Men belki beyle daldirin, belki sheyle hich hachanam bolan daldirin. Mumkin kichi wagtym gowy oglanjyk bolandyryn.
Yone gep onda dal. Shu wagt, sonky yillar shu filosofiki temalarda kop oylandym, kop pikirlendim. Sebaplerinin biri jan yali dostlarymyn biri - Dima menden gaty kop zatlar sorayardy din we ynanach temalarynda, Yslam barada. Onun bilen bile yashamsonam has yakindan filosofiki temalarda gurleshyardik. Men bir nokatda dogmatiki sebap one sursem bolmazdy, menin pikirimche...

kabir soraglar,ata uchin....

Dunya,Huday,yashayish yaly zatlar barada gaty kop oylanyan.aklyma her hili sorag gelyar.shu wagt sholan kabirlerini yazayin diydim:
1.Allany nahili suratlandyryanyz?
2.yashayishyn manysy name?
3.adam hayvanlardan uytgeshikmi?
shulary gayrat edip jogaplayin,yone entagem soraglam kan.ata bu meselede prof gorunya,jogaplamagyny garashyan.

Gaharyny, ozuni saklamak ya-da "anger management"

Sizi saytymyzyn gaydyp gelmegi bilen gutlayan.
Bilemok gordunizmi, yone "Anger management" diyen komediya bar, maslahat beryarin!
Shonda ozuni saklamak hakynda onat shekilde aydylyar. Aslynda ozuni saklamak barada birnache nakylam bar, rowayatam bar.
Kawagt, esasanam samsyk zat aydylsya ya-da mana tarap adalatsyzlyk bolsa chydaman aydyan kellamde name pikir bolsa GONI. Shu zadyn gowy tarapam bar, emma, elbetde, erbet taraplaram...
Siz shu zatlar hakynda name pikir edyaniz?

Suwa girme suwun cunligin bilman,

"Suwa girme suwun cunligini bilman"

Su nakyla bir azajyk gen goryardim, Yuzup bilyasahow:) diyyardim yada her girjek suwumuzun nahili olcemelika diyardim,

Son masynly gidip baryarkam bir usmek suwun ustinde surdum, asagy cukur ekeni dunk edip erbet boldu, Sonda su nakyl kella urdy:))

Sizde durmusunuzda name uns beryardiniz we nahili sapak aldygynyz, pikirinizi paylasalyda,

sag bolun.

PS: Unknown bir blog acypdyrlay sonun su commentini okamdada su nakyk kellame geldilay:)) bir commentjagaz yazdym onada:)

ALLAH Adamzady 3 Ayratynlyk Üstüne Yaradypdyr....

Eşitmişleyin, Allah ynsanlary 3 hasiyet göre yaradypdyr "esasanam"

*Dürüstlik, Akyllylyk ve Siyasatçylyk

*Emma hiçkime 2'den köpüni bermanmiş.

*Şo sebapden,
*
*Eger dürüst ve akylly bolsanyz, siyasatçy dalsiniz...
*
*Eger dürüst ve siyasatçy bolsanyz, akylly dalsiniz...
*
*Eger akylly ve siyasatçy harakterde bolsanyz, dürüst dalsinizdir.

Bu Temany açdym, sebabi biz bu tayda islemesegem siyasi düşinjelerimizi yazmali bolyas, kabir mowzuklarda... Bilesm geldi şunyn bilen ylalaşyanyzmy?

Halayan gyzyna 'Sen mana gerek dal' diymanin yollary!!!

1. Sen beylekiler yaly daldin ...

2. Sen git men gelemok... Senden galanlar bilen barde galmakçy men! Iki damja gözyaşy akar gözlerimden ... Yöne Her damjada sana tazeden aşyk bolaryn!!!

3. Birazdan dan atar... Yöne bugün men güneşim dogmaz!

4. Senden uzaklara gaçdym... Senin sözlerini eşitmek, gözlerini görmemek üçin.

5. Name duyyandygymy bilemok, sana name diyjegimide!!!

6. Ansady aldamak,gaçmak,biwepalyk etmek bolsa men gyn bolanyny saylayan seni entegem söyyan!!!

Arzuwçyllyk...

Ay , men bir arzuwçyl adam. Boljak zadam , bolmajak zadam ( belli dal) arzuw edip yörün. Hiyalima her hili zat getiryan.
Bir zadyn gowy tarapyndan bakmagy halayan. ( Ziyanli hem bolsa.)
Şol sebapli hem köp kişi bilen pikrim den gelenok. "Sen kemçilikleri görenok" diyyanler bar , ay garaz herhili zat diyyaler.
Elbetde çenden aşa arzuwçyllyk ziyanli bolup biler , yöne arzuw etman yaşap bolmajagyn-a bilyan.
Eysem şol arzuw - umytlar dalmi bizi bir basgançak yokari göteryan ?

INTERNETDEN AŞYK BOLMAK MÜMKINMI...?

[b] Mana düyn bir dostum mail yazipdyr, "Msn de aşyk bolmak mümkinmi? Söygüsine ynanip bilerinmi diyip?" ve tema yeke bu dal, köp kişinin başyna gelya, hatda özüm köp şayat boldum, emotsional krizise girip okuwyna ziyan yetirip yörenlerem az dal... şu temada öz pikirlerinizi yazsanyz.... belki kabir dostlarymyz bardyr şolara kömek edip bilers... Sagbolun yazjak komentleriniz üçin..!

Syndicate content