Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Nagmat Nazar toýuna çagyrýar

Salam agzalar!

Nagmat Nazar asyl Baýramaly TTMli oglan, özi kompýuter/informatika ugry boýunça olimpiadalara gatnaşan. Biz bilen deňräk, bizden kiçiräk olimpiadaçylar tanaýandyr.
Hemmäňizi* toýa çagyrýar.

Toy 26/07/2008-de Mary wel. Turkmengala etr. 27-nji oktyabr d/b.

*Hemmäňizi diýende, isleýän barybermelidir, sahypanyň bar agzasyny çagyrýar. Pahyr bilenokdyr, bu sahypanyň 2000 agzasy bar :D

Orslaryn teklibi : EU b/n hyzmatdaslykdan el cekmek ucin arzan yarag.

Turk habarlar gullugynyn habar bermegine gora , Turkmenistan yewropa gaz-energiya kompanyalary bilen yola goymak isleyan hyzmatdaslygyndan el cekip dine orslar bilen hyzmatdaslygynda galan yagdayynda arzan yarag berjekmis , sizin pikirinizce TM su zatlar ucin yewropa bilen hyzmatdaslygy goybolsun edip orsun teklibini kabul etse gowy bolarmya ya tersi? Mena teklibi kabul etman , dine kim kop tolese sona satmalymyka diyan.

Doglan günüñ bilen, Mergen!!!

Salam! Şu gün tmolympiad’yñ iñ hormatlanýan, saýta iñ uly goşant goşýan we aktiw agzalarynyñ biri bolan Mergeniñ 20 yaş toýy.
Mergen, menem öz gezegimde seniñ doglan güniñ bilen çyn ýüregimden gutlaýan. Saña jan-saglyk, uzak we haýyrly ömür , okuwyñda – hünariñde üstünlik, gelejekde bar arzuw maksatlaryña ýetip, maşgalaña çagalaryña guwanyp gezmek we bagtly bolmak nesip etsin Allajan!

Gutlamak gezegi agzalara berilýar!

İKİ SYGYRYM BOLSA!!

Yakynda mana bir e-poçta geldi, içindakiler mana gyzyklyrak geldi we hormatly agzalar, sizin bilen paylaşmagy yüregime düwdim. (türkçeden terjime, mazmuny birazajyk üytgedilen)

SOSYALİZM : iki sygrynyz bar bolsa, birini gonşa berersiniz

KOMUNİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt berer

FAŞİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt satar

NATSİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine sizi atuwa çeker(oka tutar)

Gazpromun ikiyuzlulugi

Gasprom CEO' sy Aleksey Miller su ayin basinda European business congressde cikis edende seyle diydi China, USA and EU Turkmenistanin gazina eye boljak bolyar emma prove edilen gas reservi yok diyip cikis edyar ve ozleri bizden gas almak ucin jan edyar. Su habari okamda prezidente ozum hat yazasim geldi emma Prezident hasapli adimler edyandir. Eger esitmedik bolsaniz Putin heniz Prezident mahali Nabucco gas pipeline'nina garsi kan basgaca yollar alip bardi.In sonki sertnamalardan 1-2 sanisi Bulgaria b/n sertnama gol cekdi ve South Stream diye proyekte gol cekti.

TÜRKMENİSTANDAN İKİNJİ YSRAİL ÇYKARMY?!

Dünyade Ysraily we tasirini/güyjini bilmeyan yokmyka diyan. Ujypsyzja meydanyna we ilat sanyna garamazdan esasan hem ortagündogarda keypi sapa dövran süryar, towugyna tok diyyan ya-da diyip bilyan/biljek yok! Gonşylarynyn hersi bilen agzy ala bolan bu yewrey döwletjigi maksadyna yetmek için heryoldan gaytmayar.

Turkmenistandan internet habarlary !!!

TurkmenTelekom'dan internet !

Turkmen People Joining the Internet Revolution.

06 June 2008
ASHGABAT, Turkmenistan -- Turkmenistan has begun allowing private citizens to connect to the Internet in the latest sign that the country is opening up to the world.

The country's only Internet provider, Turkmentelekom, said Thursday that it has been connecting up to 20 homes daily since the start of the week, mainly in the capital, Ashgabat. It said it had a waiting list of 2,000 people.

TM biletleri

Dear All,

Please be informed that beginning June 1, 2008 prices on Turkmenistan internal PLANE flight ticket prices have increased and now are as follows:

Ashgabat-Balkanabat - 190,000 one way for Turkmen nationals (was 44,000 Manats) and 14 USD for ex-pats (was 10 USD)

Ashgabat-Mary - 210,000 one way for Turkmen nationals (was 32,000 Manats) and 17 USD for ex-pats (was 10 USD)

Ashgabat-Turkmenbashy - 270,000 one way for Turkmen nationals (was 38,000 Manats) and 19 USD for ex-pats (was 10 USD).

Beginning June 3, TRAIN ticket prices have also increased as follows:

"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .

Syndicate content