Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Isa Mesihing cheken jebir -jepalary we ezyetleri barada film (Passion of Christ)

Hudayng adamzat uchin getiren gurbanlygyny dil bilen dushundirer yaly daldir! Huday adamzady sheyle bir beyik soygi bilen soyendigi uchin olaryng sheytanyng gol astyndan, oluming guyjunden, gunalerinden we dowzah odundan halas etmek uchin gor nahili rehim gorkezipdir we olar uchin Hudayyng Ozi Isa Mesihde gutulysh upjun edipdir. Bu gutulysh bizing uchin mugt bolsada Isa Mesih bizi shol Hudayng wadalaryna yetirmek uchin jebir-jepalar chekmeli boldy, yagny oz janyny bermek bilen gutulyshyng bahasyny toledi!

Türkmenistandaky ilçihanalyklar (embassies)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy men tm-däki şereketler boýunça UK-yň goşandy barmyka diýip, gözleg geçirýärkäm, UK (Beýik Britaniýa - United Kingdom)-yň Aşgabat ilçihanasynyň sahypasyna duş geldim, onda-da türkmen dilinde. Onsoň, Türkmenistandaky ähli ilçihanalyklaryň web salgysyny bir ýerde jemlemek pikiri döredi mende. Şeýle bolsa, onda şol ilçihanalyklaryň aktiw bolan ähli pudaklary boýunça Türkmenistana nähili peýdaly bolýandygy barada sitatalar arkaly ýazgylar goýup, bildirip hem-de öwrenip bileris!

Türkmenistandaky täzelikler?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene bir zat: öňem bu babatda mowzuk ýa-da mowzuklar açylan bolmagy mümkin, ýöne täzedenem bir ýazaýalyň, öwrenäýeliň diýen niýet bn täze mowzuk halynda açmak ilsedim, enşallah, höküwmet heläk edäýmez-le :)

Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek XXIX tomusky Olimpiýa oýunlary.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Bilişimiz yaly yakyn günlerde Hytayda XXIX tomusky Olimpiýa oýunlary başlayar.Olimpiya oyunlaryna Ata Watanymyzdan hem on sany türgenimiz gatnaşjak.Açylyş dabarasyna bolsa perzidentimiz hem gatmaşjakmyş.Türkmmenistanly türgenlerimiz:
1.Guwanç Nurmuhammedow.Judoçy.66 kilogram agramda çykyş etjek.1976-njy yylda dogulan. Türkmenistanyn birnaçe gezek çempiyony. 2002. yylda azya oyunlarynda kümüş medala mynasyp bolupdy.Guwanç olimpiytda baydagymyzy göterjek.

tm'da Tölegli okuw döwri...

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Süleýman pygamberiň Pähimleri!


Süleýmanyň Pähimleri

[i][size=22]Ysraýyl patyşasy Dawut ogly Süleýmanyň tymsallary:
Hikmet we terbiýäni bilmek üçin; düşnükli sözlere düşünmek üçin;
Akylly hereket, dogrulyk, hak we adyllyk terbiesini almak üçin;
Mön adama parasat, ýaş adama bilim we düşünje bermek üçin;
Tymsala we matala, akyldarlaryň sözlerine we tapmaçalaryna düşünmek üçin; akyldar adam diňläp, bilimde össün, düşünjeli adam sagdyn maslahatlar alsyn.

Dolar calsygy

Kabirleri dollaryn bahasy 17500 manat bolupdyr diyyaler weli bir deregi yok eken

tmdaki businesscilerden soradym. hemme zat onki onki diyyaler!

sahsy pikir!

Turkmenistandan cykmak we ona girmek barada kabir duzginnamalar! (Taze karar , taze pasport)

Howa , hemmamizin bilsimiz yaly , saytymyz sonky gunlerde , oz isennirligini , yhlaslylygny , peydalylygny yitirdi , elbetde sebaplerini bilyansiniz , yurdumuzun , halkymyzyn , milletimizin ,dinimizin aladasyny edyarkak , ol aladasyny edyan zatlarmyzyn kabirlerine sek yetirilmegi sebapli , saytmyz we onun yhlasly agzalary , onkileri yaly hyzmat etmekden saklandylar.

Turkmenistan 2011 de geciriljek Aziya cempiyonatynda yok!

Ynha yenede Turkmenistanyn futboluna degisli gynancly habar , bilsimiz yaly Turkmenistan 2010-njy yylda geciriljek dunya kubogyna saylanyp alys oyunlarda oz gruppasynda in sonky bolup cykdy ( yekeje ocko , yekejede penaltydan urulan gol bilen).Ine indi bolsa dun , 2011-nji yylda Qataryn paytagty Dohada geciriljek , futbol boyunca Aziya cempiyonatyna gatnasjak toparlary gruppalara bolundi , Turkmenistan bolsa hic gruppada hem yok , name ucinka? Dunya kuboguna gatnasmaga bir duys bolup galdy welin , Aziya cempiyonatyny hem arzuw edip towir edaymeli.

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

Syndicate content