Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ispaniya vs Turkmenistan, yada yakynda gechirilen Mendeleev Olimpiadasy barada gysgacha

Salam gadyryly ildeshler.
Kabirlerinizin bilshiniz yaly mekdep dowurlerinde mana fizikadan olimpiadachy bolmak nesip etdi. Shon usti bilen men birnache gezek dashary yurtlara halkara olimpiadalara gatnashyp bildim.Men muny owunmek uchin aydamok, prosto son kabir yazjak zatlarym uchin gerekli bolanlygy uchin fakt yada gury informasiya hokmunde yazmaly bolyan.

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

3-nji Ýaş Alymlar Simpoziumyna çakylyk

Hawa gadyrdanlar!

Kakajan Kömürowyň haýyşy boýunça şu ýerde çakylyk hatyny goýýan.

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

Sputnik Interneti

Turkmenistanda tazeliklerden biri sputnik internet berilip bashlanypdyr.

Olar barada:

http://sat-turkmen.net

http://www.ruslink.info/order/regions.php

linklerinden seredip bilersiniz.

F.Gülen Zaman Türkmenistan-da...

Zaman Türkmenistandan düýnki habar ünsimi çekdi.

Türk alymynyň kitaplary
http://tm.zaman.com.tr/tm/detaylar.do?load=detay&link=2770

Aslynda bu 1 ýyl öňki köne habar. Ine çeşme.
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4349
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4408

Diýmek biraz açylyp we arkaýynlaşyp başlapdyrlar. Habaryň asyl maksady F.Güleni, herekedini we kitaplaryny türkmenlere tanyşdyrmak, FP-niň habary ýönekeý bahana bärde. Bu birinji ädim. Hmm gyzykly bolmaga başlady..

03 MAY 2009 PIKNIK

3 MAY 2009-LONDON , PHILIP LANEDE BRITISH*TURKMENLERIN DYNC ALIS GUNI BOLJAK (PIKNIK).

HEMME TANYS-DOSTLARY CAGYRYAS. DYNC ALYSLYKDA HODUR HYZMATLAR WE SPORTLAR BOLJAK!!

MASGALALARAM GATNASYP BILER! KAROCHI HEMMELERE, OK!!!

BU HAKYNDA MAGLUMATLAR YAKYNDA!!!!!!

Turkmenistanda gaz pipeline yarilipdir

Sonky habarlara gora Turkmenistanyn Ozbegistan granisine yakin yerde Orsyete gidyan gaz akdiriji turba yarilipdir. Aytmaklarina gora partlama sebapli TM Orsyete gidyan gazi wagtlayincha togtadipdir. Bejerish ishleri 3 gun alar diyip chaklayalar. Turkmen dashary ishler minstrligi tarapyndan gecen Anna guni yayradilan resmi habara gora partlamanyn sebabi Gazpromyn jogapkarsizligi. Gazpromyn partnyory Gazprom Export TMe habar berman import edilyan gazin mukdaryny azaldipdir. Sheylelikde gaz basinjinin uytgemegi partlama getiripdir. Bizinkiler bu yagdaydan gaty narazy.

National School on X-ray and Neutron Scattering'e kabul edildim

Bilýän, eýýäm ýadansyňyz :)
Ýöne nätjek, öňki temalar bilen garasym gelenok. Umuman, soňky 2-3 aý gaty önümçilikli geçdi, Alla şükür!

Üç Myhman...

Üç Myhman

(Töwratdan alyndy)

[size=18]Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi.
2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi.
3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden turan bolsam, onda öz guluňyzyň duşundan sowlup geçmäň.

Syndicate content