Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Free Education in Sweden

Salam gadyrly doganlarym.

Şwejiýada mugt okamak mümkünçiligi bar. Ýagni, mudan ozal, we 2011 ýylyna çenli Şwejiýada okuwlar mugt, hem international hem domestik okuwçylar üçin. 2011 ýylyndan soň bolsa, international okuwçylar üçin tuition fee girizilýar. Şonuň üçin, indiki ýyl girip bilseňiz okuwyňyz mugt bolar. Okuwa girmek we dokumentleri tabşyrmak barada maglumat şu web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

www.studera.nu
www.studyinsweden.se
www.studyinsweden.ru

meniňki aýtmak. Okuwlaryňyzda üstünlikler dileýän.

Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!!!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yurda çykmagy gadagan edildi.

Turkmenistandaky dasary yurda cykys meselesi hakynda taze habar!

Turkmenistanda dasary yurtda okayanlaryn duzgunnamasy tazelendi.

ASHGABAT -- Turkmen hokumeti yany yakynda cykan dasary yurt okuwcylarynyn birnace yerlerde rugsatly cykyslarynyn kanuny duzgunnamadan AYRYLDY. RFE/RL Turkmen Service habarna gora.

Turkmenistanyn Iceri isler ministrliginin aytmagyna gora, indi dasary yurt okuwcylary dine Bilim Ministrliginde registrasiya etdirip, dasary yurtda okuwlaryny arkaynlyk bilen dowam etdirip bilerler.

Bilshiniz yaly bu erjenli kanun August ayynyn 1'ne 2009 da Turkmenistan hokumedi tarapyndan cykarylypdy.

Türkmenistanda "BOLANOK!" kanuny we bespredel

Salam gadyrly agzalar,

Bu mowzukda Türkmenistanyn in tasin kanunlaryndan biri, "BOLANOK!" kanuny hakda aydyp bermekçi. Bilşiniz yaly Türkmenistan döwletimiz güllap ösyar, özgeryar, bayayar, bla bla bla. Medeni, hukuky, sportif, ylmy taydan uly adimler adilyar. Bularyn hemmesine degişli bolsa bir kanun bar - "BOLANOK!" Bu kanun nama esaslanyp çykan, kim tarapyn çykarylan, haçan düzülen, kime garşy düzülen, ... yaly soraglary soramagam BOLANOK!

Turkmen yaslaryna, dasary yurtda okuw jaylarynda okayanlara "ALARM"

Turkmen yaslaryna, dasary yurtda okuw jaylarynda okayanlara "ALARM"

***inlische bolany ucin gaty gorman****

TURKMENISTAN: RULES SWITCH HAMPERING YOUNG SCHOLARS FROM STUDYING ABROAD
7/28/09

Print this article Email this article

Bookmark and Share

41-nji Halkara Himiya Olimpiadasy jemlendi

Bugun Kembrij-Oxford uniwersitetlerinin bilelikde gurnan 41-nji IChO hem oz isini tamamlady. Bugun himiya olimpiadacylary ucin ayratyn hem bellap gecmeli satlykly waka bolup gecdi. Asgabatda gecirilen 43-nji Halkara Mendeleyew olimpiadasynda Altyn medal alan Amanmyrat Abdullayev Turkmenistanymyza ilkinji gezek IChO'da kumus medal gazandyrdy. Mundan basgada Nazar Mammedow burunc, Wepa Rozyyew(9.synp)burunc medalyn eyesi boldular.
Okuwy gutaran okuwcylarymyza uniwersitetlerinde ustunlik arzuw edyaris.
Guvancmyrat Paytakov Head mentor(Turkmenistan)

Toýa edýän, ýöne çagyramok :)

Indi Mergen men aýtmazdan öň aýdansoň, bärde umuman bir-iki sany bildirişi makul bildim.

1. Nesip bolsa, şu Iýulda öýlenmekçi. Ahyr sallahlyga hem "hoş" diýjegow menä :) Özümem birhili duýýan şu ýagdaýy, ýöne bu ätmeli ädim.
2. Tmolympiad karýeramyň soňy ýetdi öýdýän.

Birinji barada. Toý nesip bolsa iki tapgyrda, Änewde gyz toý, obada oglan toý bolmaly. Ýöne men bu bildiriş bilen bütin tmolympiady çagyrsam seredip bilmerin. Şoň üçin, aladasyny edip, seredip biljek adamlarymy we adam sanyny email bilen (!!!) çagyrmakçy.

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

Syndicate content