Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mengler

Salam hormatly hemmeler!
bu blog bir hilije bolup biler, yone ishe gelyarkam shuny baryp achayyn diydim.

hemmelerde meng bar. ol menglerem nirde bolsa bir manyny angladyarlarmyshyn. ay kabirlerinin aydyshyna gora mysal uchin: elinde meng bolsa eli cheper, ishennir diyarler. yuzunde bolsa owadanmyy... ay garaz shu zatlar chynmy ya prosta aydylyan zatlarmy?
siz hem oz bilyan zatlarynyz bilen paylashsanyz hoshal bolardyk :)

Türkmençe terjimesine yaltandym yöne tasinjek waka..

KRAL'IN YARIŞMASI
KRAL ÜLKENİN YALANCILARI ARASINDA BİR YARIŞMA AÇTI. "İŞTE BU YALAN," DİYEBİLECEĞİ BİR YALAN UYDURANA BİR KÜP ALTIN VADETTİ. YALANCILAR AKIN AKIN SARAYA GELİP YALANLARINI SÖYLEDİLER, FAKAT YALANLAR NE KADAR AKIL ALMAZ OLURSA OLSUN KRAL HEP, "OLABİLİR, NİYE OLMASIN ..." GİBİ CEVAPLAR VERİYORDU. BÖYLECE HEM EĞLENİYOR, HEM DE BİR KÜP ALTINDAN OLMUYORDU.

DERKEN KAHRAMANIMIZ ELİNDE BOŞ BİR KÜPLE HUZURA ÇIKTI VE KONUŞTU:

Garaşsyzlyk üçin gan döküldimi?

Bir tanyşym şey diyipdi: "Türkmen halky watanyn garaşsyzlygy üçin gan dökmedi, ana şon üçinem watançy (patriot) adam yaman az. Halkyn aglaba bölümi "watany dalde garnyny" pikir edyar, şon üçinem para almakdan, ogurlamakdan, aldamakdan, umuman öz watanyny talamakdan utananoklar..."

Düynem bir dostum: "Türkmen halkyna "hakyky gahryman" gerek, halkyn tarapyny tutsun, halk üçin yaşasyn. Ana şo gahrymanyn gören kynçylyklaryny, belkem öldürülmegini gören halk, mysal alyp watançy bolup biler." diyip pikrini aytdy.

TM Barada "Presentation" ucin Pikirler, Maslahatlar Gerek!

Yene 1 aydan dagy "Culture of Turkmenistan" temasynda "presentation" bermekci.
Umuman temalar Turkmenistanyn taryhy, medeniyeti, dap-dessurlary, naharlary, milli egin eshikleri, milli tanslary we shm bolar. Indi size sorag:
Dinleyjilerin kopusi Amerikaly we beyleki dasary yurtlylar. Sho yokardaky sanan 6-7 temamyn her birininden 1-2 sany gyzykly mysal gerek? Mysal turkmenin dap-dessurlaryndan haysylary dasary yurtlylar ucin uytgesik gorunyar? Turkmenlerin in belli taraplary haysylar?

Gazaklar we mongollar

Shu yerde Gazagystanda okayan oglanlaram bar yalydy. Shu gazaklar ozlerinin atalarynyn mongollardygyny aydyalarmay? Chingiz Hanyn nesli diyip owunyalermish diyip eshitdim.
Gazaklarda juzlara ayrylyshyk bar, shol juzlaram mongollara, Chingiz Hana yakynlyk boyuncha ayrylanmysh.
Gypjaklar, yagny ozbekler name pikir edyaka? Olarda-da Chingiz Hanyn nesli bolmak abray yaly? Bir gorsen Teymirlenem ozuni sheyle owupdir diyip mysh-mysh bar, ondan bashga Ulug Bekem Chingiz Hana dayanyamysh.
Tatarlarda nahilika? Mongolo-tatarlar...

yatlap bilyan in kiçi vagtymyz

salam hormatly patyşalar we şagyzlary.Ynsan bu dunyanin patyşasydyr.Alla bu dunyadaki hemme zady Ynsana hyzmat etmegi üçin yaradypdyr. bir patyşanyn,güyji pes bolmagyna garamazdan,ya da göwresine yaşyna garamazdan,agirt bir teritoriya hökümini yöredip bilşi yaly,ynsan hem bu dunyade beyleki jandarlaryn üstünden,guyjune göwresine garamazdan,höküm sürdüryar.şagyzlary diymegimim sebabi bolsa olaryn kakalaryny/dadelerini hem bir patyşa diyip göz onune getirsek,gyzlaram şagyzlary diymek bolar.

Goşgulary söýýänleriň burçy 5

mende ol tema gaty yuwash achylyar, shonun uchin indi bu yer
de dowam edayelin eger kyn bolmasa!
alyn onda, yalnyshmasam Kerim agamdan yatlama

Yatlamadan
Görmekçidim bagtymy
Gyş günüdi.Guşlykdy
Gyşda söyging wagtymy
Ah yaşlykdy yaşlykdy

Ne gyş guyzi bilyar ol
Ne gündizi bilyar ol
Dinge gyzy bilyar ol
Giden göwni hoşlykdy

Saldyng başa na gün gyz
Nira baryan sagin gyz
Bagül gabak,bagül gyz
Göz ümledi daş çykdy

Ene gyngyr bakmady
Myhman diyip çaklady
-Yumurtganyz yokmydy
-Wah,ketegmiz boş çykdy

Çyn aşykdym hoçjettim

Hatyra güni mynasybetli, şehitlerimize näme sowgat edip bileris?

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sowgat edip bileris? Bu soraga bir-iki hekaýa bilen jogap bereýin:

Sogap paýlanşygy

kim namanin etini iyip gordi:)

nace wagt blogam acamok
yna duyn gurrundesh bolduk welin sheyle gybat bashlady, gulluk dowrumiz adamyn etinden bashga iymedik etimiz galmady diyya:) itin eti, yylan eti, okly kirpi, ay garaz kabir yerlerde pushdylyn etine cenli iyilyan eken
Siz aranyzda gullugy gideniniz bar bolsa ya bolmasada eshiden etlerini sanap goyberaysin
menin ozume dineje sygyr, goyun,keyik,sulgun,gogercin, dag towsanyn etini yadyma dushyar iyyenlerimden

gozyetim.com - gazetler we jurnallar bilen işleşmek

gozyetim.com diyip yakynda taze sayt açypdyk belki köpünizin habary bardyr,

Quote:

gözýetim.com-da öz makalalaryňyzy, goşgydyr, hekayalaryňyzy, ylmy işleriňizi, kariňiz ya-da ugryňyz hakynda peýdaly maglumatlary we mundan başgada daşary-ýurt dillerindäki halan eserleriňizi türkmen dilimize terjime etmek şerti bilen okaýyjylamyz bilen paýlaşyp bilersiňiz.

baş maksadymyz, internet ýaly bilim ummanynda türkmen dilindäki maglumatlara azajygam bolsa goşant goşmak.

Syndicate content