Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

Gyzykly waka " YALNYZ DURNA "

Sen sheyle bir syratly,sheyle gormegey.
Yone name uchin gurlemeyarsin?Name uchin senin gozlerin beyle gamgyn?Sen nama gamlanyarsyn?Name uchin sen mana yekeje soz aydanok,lak atanok?Name uchin sen mana beyle seredyarsin?Seretme-de,gurle ahyryn,gurle!Birje soz diy,in bolmanda!..
Yok,ol menin bilen gurleshmedi,emme mana seredip,ichimden diyyan sozlerimi eshidyan yaly,yuzuni ashak salyp gamgyn yylgyrdy.Shol wagt menin yuregim sarsyp gitdi.Wah,yurek bar bol-a!..
Senin yylgyrshyn meni oda saldy.Sen name uchin yylgyrsanam,gurlemeyarsin?Gurle ahyry!

Yatdan chykmajak soygim!!!!!!

Mahriban gyzlar we oglanlar!!!Adamyn durmushynda yatdan chykmajak pursatlar,in suyji arzuwlar,duzedip bolmajak yalnyshlyk....ay shulara menzesh zatlara kop gabat gelyan!!Onda-da durmush oz akymyny elden bermeyar...Shonun uchin her hili kyn yagdaya dushsenizde edil durmush oz akymyny elden bermeyshi yaly mert bolun!!!!!
Mahriban yashlar men shu goshgyny yurekden soyen yaryma bagyshlap yazdym.Ol shu dunyaden otenem bolsa,ol menin uchin diri!!!Shonun uchin yashlara yuzlenesim gelyar....dirikaniz hich hachan bir-birinizin gownune degman,gadyryny bilin..........
JAN ALLAJAN GAYTARSANA YARYMY!

Wezipeden gaçsaň, wezipe-de senden gaçar!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir waka okapdym ýa eşidipdim bir wagtlar 1850-1900-ly ýyllarda bolan. Waka bize kä ýagdaýlar barada örän oňat sapak(/“ibret”) berýär. Aslynda, bu waka Türkiýedäki tanymal şahyr Mehmet Akif Ersoýyň bir ýatlamasy. Siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, belki, bize-de peýdasy bolar. Ynha:

"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .

Türkmen-Türk Mekdeplerinin Hazirki Yagdayy

Salam gadyrly agzalar.

Türkmen-türk mekdeplerinin beryan ylym-edep-terbiye derejesinin nenen beyikdigini hemme kişi bilyar. Men özüm türkmen-türk mekdebinde okap adam boldum. Şuwagt yatlap oturyan welin, durmuşymyn in gowy yyllaryndan 5-i türkmen-türk mekdebinde okap, yaşap, umuman jyrtlap yören yylarym eken.

Türkmen-türk mekdebini dynanson universitede yerleşip daşary yurtda okap başladym. Yylda 1 geze(ji)k Türkmenistana gidp gelyan. Her gidişimde okan türkmen-türk mekdebine de gidyan, hal-yagdayyny öwrenyan.

II Beyik Watançylyk Söweşi..

Ertir II BWS-in gutaranyna 63 yyl dolyar.
Nemes milletçilerin goşuny yenildi...
60 mln gowrak adam öldi..60 mln sany durmuş, arzuw hyyal, umyt, şatlyk-begenç....

Bu söweş name üçin başlady?
Eger Gitlerin goşuny yenen bolsa şu wagt biz (Türkmenler) nameleri görerdik?
Name üçin milletlerin arasyndan ayratyn-da Yewreyleri (jöhit?) gyrdylar?
Bu söweşde haysy Türkmen Gahrymanlarynyn (olaryn hemmesi gahrymandy yalnyşmasam) gahrymançylygyny yada Dezertirlerini bilyarsiniz?

Umuman, Sizin bu Söweş hakynda pikirleriniz gaty gyzykly..

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Syndicate content