Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanda "BOLANOK!" kanuny we bespredel

Salam gadyrly agzalar,

Bu mowzukda Türkmenistanyn in tasin kanunlaryndan biri, "BOLANOK!" kanuny hakda aydyp bermekçi. Bilşiniz yaly Türkmenistan döwletimiz güllap ösyar, özgeryar, bayayar, bla bla bla. Medeni, hukuky, sportif, ylmy taydan uly adimler adilyar. Bularyn hemmesine degişli bolsa bir kanun bar - "BOLANOK!" Bu kanun nama esaslanyp çykan, kim tarapyn çykarylan, haçan düzülen, kime garşy düzülen, ... yaly soraglary soramagam BOLANOK!

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

soltana hat

Письмо турецкого султана к казакам
Предложение Мехмеда IV.

Turkmenin taryhy binalary Soltan Sanjar mowzeleyi we Koneurgench binagarchilik toplumyny kim gurdy

Hormatly tmolympiad agzalary we myhmanlary

Bayramalydaky Soltan Sanjaryn mowzeleyini we Konurgenchdaki binagarchilik toplumlaryny guran, olaryn tasherony, sub podryatchigi yada zakazchigi , yada nacheden gurulandygy barada pikiri bolan barmy?

Bagyshlan eger birneme taryha terbiyesizlik eden yali soran bolsam hem, yone welin menin asyl diyjek bolyanym:

Bu binalar 1000 yyldan bari berk ve butun bolup dur we olar turkmen binagarchiliginin taryhy, turkmen halkynyn guwanjy bu gun. Kimlerin gurandygy barada mena habar bilemok. Yone olar shu wagt turkmeninki.

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

Arsary baba we arsarylar.

mahriban agzalar, men bu mowzugy acmak bilen, tire-taypa agzalalygy acmak ucin dal,de dine-je, bu hem oz taryhymyza degishli bolany ucin, acdym. belki bilmeyanler hem bardyr. hem-de ozum hem sheyle pikirde bolanym ucin sizin bilen paylashmak isledim. kop zat yazylan ekeni bu babatda hem, belki-de olaryn dowamyna hem yazsam bolardy,. Ol yerde hem kop pikirler caklamalar orta atylypdyr. emma taze mowzuk acmagy yuregime duwdum. bu hem turkmen shahslarynyn birisi Arsarybaba Gulhajy ogly hakynda, yagny arsarybaba we arsarylaryn taryhyna degishli.

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Syndicate content