Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mahmyt Gaznaly

hindilere turkmenlerin taryhy hakynda gurrun beryan. meshur adamlaryny sorap baslayalar. ay senem baslayan seljuklar, Osmanly, Gaznaly diyyan welin. gaznaly hakynda sorayalar. ay buysanyp aydyan Mahmyt Gaznaly diyip, yuzuni uytgedip bir seredya. olam turkmen senem turkmen. ola 17 gezek geldi. senem son maksady bilen geldinmi diyip sorayyalar...

Salam

salam dosler.menem su wagtdan Su saytda agza bolip sizin araniza gosldim yone bu sayt teswirler.coma yetermika?indy gormely .

Keltegoňurdaky gyrgynçylyk

Wakany gözi bilen gören adamlar gürrüň berýärler.
Amanmyrat Amanmyradow,Türkmenistanyň YA-nyň Ş.Batyrow adyndaky taryh institutynyň aspiranty.
1992-nji ýylyň mart aýynyň 5-ndäki “Ýaş kommunist” gazedinden alyndy.

Deli Tukmen Dowleti

Turkmenlering taryhdaky goyan yzy hemmelere malimdir. Bu yzyng hinistanda chenli yetenligi hem geng habar bolmasa gerek. Yone has ginishleyin maglumat hichbirimize zyyan etmez. Bu yerde hokum suren ing uly turkmen dowletlerinin biri hem Deli turkmen dowleti. Bu dowlet 2 asyr yaly uly dowri ichine alyp turkmening dap-dessurlaryny bu yerlere tanatmagy, gorkezmegi basarypdyr. Muny hazirki dowurde ulanylyan turkmen sozleride tassyklayar. Hindistanyng kop yerinde, turkmenlerin guran karizlerining, turkmen sungatynyng yzlaryny gormek mumkin.

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

Köne Kommunistlerin Altyn Nesli

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda döwletimizi 70 yyllap dolandyran we 1991-den son yitirim bolan kommunistler we olaryn dowamy hakda yazmakçy. Bilşiniz yaly kommunizmin bize öwreden yekeje zady bar: hemmamiz dendirs, dine başdakylar bizden beyikdir.

1991-nji yylda Türkmenistan döwletimiz garaşsyz bolanda syysatçy kadrlaryn barysy köne kommunizm sistemasyndaky adamlardy. Döwletin garaşsyz bolmagy bilen kommunistlerem demokrat (bolmaly) boldular. Kommunizmyn totalitar anly adamlary döwletimizi dolandyrmaga dowam etdiler...

Deň hukuklar-türkmen aýallarynyň zehini-yurdy osdurmek

Tmolympiad.-da degip geçilmedik tema ýok ýaly, umuman shu temadan blok açylmasa hem, meniň gürrüň etjek temama az-da kände öňem gürrüň edipdik. Bu temany açmak arada bolan wakalar we gürrüňler iterdi.

"Teke" turkmenlerinin nesil daragty..

turkmen halky, onun tireleri ( arsarylarda 55 tire, tekelerde-43, yomutlarda 37, saryklarda 33,salyr we çowdurlarda 26 gökleňlerde hem 23 ) hemmesinde ganibirlik, doganlyk bar. galan beyleki zatlaryn hemmesi hem bu bizin halkyn guyjuni gorip bilman yoren dashary dushmanlaryn eden ishi ahyryn. bolyar onki dowurde dashary yurt basybalyjylary, turkmeni butewulikde alyp bilman, dogan dogany dushman edip alypdyrlar.aaa indi name?! indi garashzyz dowlet ahyryn biz! name uçin shol dushmanlarmyzyn diyenini dinleyaris hazire çenli. shonun uçin hem oz mahrem doganlarmyzyn gownune degyas!?

Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!!!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yurda çykmagy gadagan edildi.

Syndicate content