Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

: : :: rugsat - hak - hukuk :: : :

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Tomusda yagan yagysh we bashgalar

Wagt öýläne golaýdy. Mawy gűn hatar-hatar jaýlaryň arkasynda gizlenip uka gitjek bolup durdy. Şemalsyz, dymyk tomus aýy Gunça hoş ýakmaýardy. Uzak gűn onda birhili, erbet duýgy bardy, hamana erbet bir zat bolaýjak ýalydy. Ol bedräni suwdan dolduryp, bir hili agyr duýgy bilen ýataga tarap ýöneldi. Birdenem ýatagyň agzynda doňdy. Şol pursatda onuň ýűregem urmasyny goýandyr. Suwly bedre takyrdaklap gaçdy. Onuň dodaklaryndan diňe “gelneje” diýen söz eşidildi. Onuň endamy titraýärdi, ol ne ses edip gygyryp bildi, ne-de gymyldap.

shukir etmek!!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,
sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,
kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,
"ilde gelen,toyda bayram"şükür edelin hudaga.
.............
owal ata bilinden damla-damla yol alyp,
sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,
giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,
yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga.
...........
ilkibashda ümbilmez günasizje chagadyk,
sonra durmush yollarynda hata baryn yashadyk,
bakyp bir gun geçmişe,oturuplar agladyk,
gecsin diyip günälerimiz,toba edelin hudaga.
.............

"BU YOLLAR"

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,
bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,
durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,
diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.
******************
yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,
chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,
boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,
doldurypjyk ylgardym,kenarynda bu yolun.
***********************
ak mekdebe barypdym, yoräp senin ugrundan,
kop zatlary owrendik, ayneklije mollumdan,
sonra berdi ak pata,ugradyp oz yolumdan,
boldum yene rowana kenaryndan bu yolun,

Turkmenhh'den alynan makalalar !


Ekin Tymsaly
(bu makala www_turkmenhh.org websityndan alyndy)

Edebiyatchylara yuzlenme!

Gadyrly oglanlar hem-de gyzlar.Kimde kim Kerim Gurbannesowyng ya-da Gurbannazar Ezizowyn goshgularyny bilyan bolsa shu yere gayrat edip yazsyn?Shu sahypa Shahyrlarymyzyn goshgularyny kopeltmek uchin achylandyr.

ÝÜREGIŇ GAÝYP BOLMAGY

ÝÜREGIŇ GAÝYP BOLMAGY

:: internet hakda kelam agyz::

Salam hormatly agzalar! Hemmamizin bilşimiz yaly Türkmenistanda internet ulgamy yaybanlaşyp baryar. we internede girmek diysen ansatlaşyp baryar. Siz muna nahili garayarsynyz.. ? hatda Türkmenistanyn internet gelejegini nahili göryarsiniz..? internet bilen gelip bilayjek zyyanlaryn önüne geçip bolar my ? ya da sizin pikirinizçe nahili peydalary ya da zyyanlary bolup biler.. sizin has onat hem de peydaly maslahatlarynyz bardyr diyen umyt bilen önem şu tema hakda açylan blogy ginişleyin gaytalamak isledim..

oba durmushy

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chynaryn duybine bir keche atyp,
chaynege demlapjik gok chayy gatyp,
ine sheyle bashlar oba durmushy.
*************************
sayramaga bashlar gumry, serchesi
uzakdan eshidiler sulgunin sesi,
gatylyp. garyshyp bulan hemmesi,
saz bolup yanlanar oba duzinde.
**************************

Sen hakda..

Sen hakynda yazmak islap,otyryn men pikire batyp,
Yatlayaryn bile gecen gunlermizi gama batyp,
Gecmez boldy gunlerim men,gelmez boldy danlar atyp,
Na sebapden beyle boldy?Bu bir bize synagmydyr?

Gama batyp otyryn oz-ozumi yitirip,
Sen hakdaky duygularym kagyz yuzune getirip,
Gurrun bersem baryny,sen gashynda oturyp,
Na sebapden beyle bolyar?Ya-da bu bir arzuwmydyr?

Dogurdan hem sebap barmy, menden gaty gormage,
bilmen ya-da sebapsizmi, ozum oda salmaga,
Bu yollarym dowam etmez,sensiz dowam etmage,
na sebapden beyle boldy,ya-da bu bir bowetmidir?

Syndicate content