Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilkinji gezek okamda aglapdym

ENE WE OGUL

G. Ezizow

- Men gürrüň bereýin,
Gulak goý senem.
Hiç haçan adymy
Tutmazdy enem.
Köçelerde oýnap,
oýnap günuzyn.
Gelemde diýerdi:
Açsyn sen guzym.

“Köşegim” diýerdi,
diýerdi “iner”,
Diliňize gurban
Bolsaň eneler!
-Eje! – diýenimde,
Diýerdi “jana!”
Nan salyp, okuwçy,
Mata bukjama,
Meni ýatymlyga
ugradýan dek ol
Diýerdi “sag git-de,
sag-amanja gel!”

Fronta ugraljak
Şol agyr günem,
Meniň öz adymy
tutmady enem .
Goşhaltama salyp

SEYİTNAZAR SEYDİ(DÖNMENEM BEGLER)

[b] DÖNMENEM, BEGLER
Watan üçin çykdym gyr at üstüne,
Tä janym çykynça, dönmem begler!
Diktir serim, düşmen duşman astyna,
Sil dey aksa, gandan ganmanam, begler!

Ilim uçin şirin candan geçer men,
Düldül münüp, ganat baglap uçar men,
Namart dälem, hakdan kasam içer men,
yanyp duran nar men, sönmenem, begler!

Yesip galmaz, oglan - uşak aglaýyp,
Oda düşmez, aşyk yürek daglaýyp,
Men hem şu gün Murtezadan çaglýyp,
Kasam kyldym, ondan dänmenem, begler!

Tomaşa eyläňler kylan urşuma,
Yüz mün leşger çyka bilmez garşyma,

"Kod Dawinca" filimina garayshynyz

Mena gordum welin duhsundumem welin bashga bir dine yagny Hristian dinine ya Ysa pygambere dil yetiresim gelenok. Yone dogrudanam sho zatlar gurnalanymka ya-da inlis razwetkasynyn "wahab"lary doredishine menzejek bolyan bir hekayat bolyarmy? sizin pikiriniz.
Mena 14 yashymda. Ululardan maslahat sorayan.

Syndicate content