Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Magtymguly Weli bolan

Magtymguly Pyragynyñ goşgularyny näçe okadygymça, oña bolan hormatym, sylagym has hem artỳar diỳmek bilen, mowzuk hakynda gürrüñimize başlalyñ. Öñünden duỳduraỳyn, bugün maña ne döw çaldy, özümem bilemok. Bir hili ỳazyşym mollymlaryñky ỳaly has resmi görünỳändir, emma ynanyñ, bu mowzugy ỳazmak hakynda eỳỳäm iki aỳ bäri pikirlenip ỳördüm.

8-nji mart gutlagy ýa-da gelin-gyzlar hakda dörän setirler...

Şu sahypaň ähli gelin-gyz agzalaryny we myhmanlaryny BAHAR BAÝRAMY bilen gutlaýaryn we jan saglyk, rowaçlyk, ruhubelentlik, belent mertebelik, gözelligiň bolsa, elmydama ýaran bolmagyny arzuw edýärin!

Magtymguly hakynda

Magtymguly söýüşipdirmi ýa-da ýok. Hakykaty bilesim gelýär!
Biz onuň köp goşgularyny ters düşünýäs! Mysal üçin, Käbirler Näme sen goşgysyny gyza bagyşlananmyka diýýärler.

Siziň pikiriňiz!

bu jennetdir (remix)

Ganat baglap Marsa uchsam,

Madhurini alyp gachsam,

Onung bilen sherap ichsem,

Anha dostlar, bu Jennetdir.

Abramowich agam bolsa,

Hasabyma million salsa,

Bush menden agtogrof alsa,

Ana dostum, bu Jennetdir...

Ing gymmat uchara munsem,

Ronaldang ustunden gulsem,

Amerkany basyp alsam,

Ine dostlar, shu Jennetdir

Putin gelip salam berse,
Kandaliza gujak gerse,
Ing erbet mashinym Merse
Ana, dostjan, bu Jennetdir.

Da Winchi suratym chekse,
Obama ekinim ekse,
Bush ekine dokun dokse
Ana, yene-de Jennetdir.

L. Gaga manga aydym aytsa,

Bu Turkmen Ginnesing kitabyna girermi?

Gurbangeldining dine G harpdan bashlayan sozlerden duzilen heakyadyr goshgylary bar.

Gurbangeldi Miralyýew, Murgap etrap Medeniýet merkeziniň Usuly bölüminiň müdüri

Goňşyňy gozgasaň göçer

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

Durmushyng yolary

Salam myhmanlar

Pähimiň hem paýhasyň poeziýasy

Pähimiň hem paýhasyň poeziýasy.

Bu tema “Goşgulary söýýänleriň burçy” -8nji bölüm hem bolup biler. "

Syndicate content