Fizika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

International Zhautykov Olympiad-2012

2012nji yylyn yanwar ayynda Gazaggystanyn Almaty şaherinde geçirilen Halkara Zhautykow Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Fizika:
Meylis Malikov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal
Mekan Toyjanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

Matematika:
Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

İnformatika:

halkara maehanika olimpiadasy

salam dostlar nesip bolsa shu yylyn aprel ayynda Belarussiyada studentlan arasynda Mehanika olimpiadasy gechiriljek ona her dowletden 6 adamdan ybarat bolan topar gatnashyp bilerler
umumy maglumatlar men size ertir saytyna yazan vagtym gorersiniz

Bilim Olimpiyadalary 2009

Yany yakynda 3 sany olimpiyada gecirildi.
Birinjisi Ashgabatda gecirilen Himiya boyuncha Mendeleyew olimpiyadasy.
Bu GDA yurtlarynyn arasynda gecirilyar.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=9&id=090502a
Bu yaryshda shu wagta chenli birtopar burunch medal alypdyk. 2 yyl onincha 1nji gezek
kumush medaly aldyk oydyan. Bu yyl bolsa 1 altyn, 2 kumush we 4 burunch medal alypdyrys.

2njisi bolsa Aziya Fizika Olimpiyadasy. Munda hem 1 burunch we 1 honorable mention bar.
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/apho10/node/101

3njisi bolsa Balkan Math Olympiad. Munda hem 3 kumush, 2 burunch alypdyrys.

Reňk körlügi we anyklaýylşy.


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

2 poezd we sinek

Hatyjanyn beren soragyndan son menem bir sorag berekchi indi:)
iki sany poezd A we B shaherlerden biri-birine tarap yola chykyarlar.Shaherlerin arasy 180km.birinji poezd 50km/s ikinji bolsa 40km/s tizlik bilen suryarler.Otlylar yany yorap bashlanda A shaherden bir sinek B shahere tarap uchyar.Sinegin tizligi 60km/s.Shol sinek ikinji poezdin denine yetende yzyna owrulyar we birinji poezda tarap uchyar.son birinji poezd bilen garshylashanda yene yzyna owrulyar we sheyle dowam edyar sonuna chenli.sorag sheyle.iki poezd biri-birinin denine gelyancha sinek nache kilometr yol gechyar?

maslahat

salam oglanlar we gyzlar. eger garşy bolmasanyz sizden maslahat almakçy. şu fizika diyyan bir sapak bar welin asyl exlerden geçip bilemok. polnyy halamok. temany dushunyan welin asyl soraga gelende bolonokda. bilyan herkim fizikçi bolup bilmeyar. yone men ugrym fizika bolmasada sapak bar. onam hokman gechmeli. komek etseniz begenerin. sagbolun.......

Hi-Fi, Hi-End we Wi-Fi

Şu terminleriň taryhy barada, terminler barada wiki'de okap bilersiňiz.
Bir zady aýdasym gelýa, saz ýa aýdym bolsa, apparadyň hili gaty täsir edýä. Men täzelikde JBL diýen markanyň(Amerikada gaty hormatlanýan akustiki marka) speaker'lerini aldym, olar 2.1 Ýöne şeýle kiçi göwrümli bolsa-da, speaker hem bolsa, hi-end akustika bolany üçin sazyň hili gaty gowy. BAsam gowy berýä. Iň gaty sese goýaňda-da wyzzyldap halys edenok.
Şeýlelikde, aljak bolsaňyz Hi-Fi/Hi-End alyň saz gurallaryny.
PS Wi-Fi barada kän bilemok. Ýöne wireless bir zat bolmaly

El

Germanlaryn Festo kompaniyasynyn yasan shu roboty,has dogrusy robotun eli men hayran galdyrdy.Eden ishlerini gorende dashyndan islesen islemesen ozunem guwanyp gidyan.
FESTO robotlar we bashgada durli promyshlennost uchin elektrik we pnevmatik enjamlar yasayar.Olaryn yakynda tayyarlan shu proyektine bir kemsiz "adamyn eli yalak" diysen bolar.

salammm!!!!

Salammmm!
Gowja yer eken!!! Yone wagt oldurmage. Gidip yatyn ya sapak okan, sheylemi indi studentler?!!??!
Wagtyny oldurmegem hezilll :)

Syndicate content