Sport

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Futbol barada

Barde kabir goren machlarym barada, kabir halayan oyunchylarym barada yazmakchy. Sizem "komek" edip bilersiniz!
:)

Muhammed Alinin doglan guni

Beyik sportsmenin, belki dunyanin taryhyndaky in beyik professional sportsmenin doglan guni. Alla shypa bersin.
Asyl ady Cassius Clay bolup, yone Sonny Listony, dunyanin chemionyny yenenden 6(?) gun son musulmanlygy kabul edyar Malcolm Xin tasiri bilen. Olam beyik adam, yone hazir Muhammed Ali barada.
Elbetde bu iki beyik ady bir bada goteren adama Alla komek edendir. Onun aydan beyik sozleri gaty kop, yone men koplerini haladym.

Türkmen Sportyny Tanayly

Sportda alynan üstünlikler bn her bir ynsan öz döwleti bn buysanyan bolsa gerek. gelin biz hem türkmen sportyny tanayly we eger buysanmaly yeri bar bolsa buysanalyn, guwanalyn. özüm başyny başlayyn. ilki şaşka:
Amangül Durdyyewa - hazir dünyade amerikan usuly boyunça şaşkada zenanlaryn arasynda birinji (1) orunda. şu yerden seret. we hazir yany 19 yaşynda.. Türkmenistanyn eyyam 3 yyldyr çempiyony.
buysanmak üçin başga sebap gerek dalmyka diyyan..
mundan başga hem Durdyyew maşgalasy türkmen şaşkasyna kökini urupdyr.
bularyn ing ulusy Mustafa Durdyyewden gaytyar.. başgada Parahat, Bagtyyar, Başim we Maksat Durdyyewler, Türkmensitan tuguny pasyrdadyp yörler.

Nadip semremeli?/Nahili mashklary etmeli?

Bilyaniniz barmay yokardaky soraglara jogaplary?!
Menden beter toweregimdakiler gaygylanya oydyan. Mana "sen hor, sport bilen meshgullan" diyip aldylar. Menem nache kg'diklerini sorasam dine biri 7-8 kg kop ekeni. Yone boyim uzyn bolanson inche gorunyandirinda. Garaz kop aytdylar, esasanam gyzlar.
Ahyr shu gun hytay gyzdan soradym "name uchin sportzala gideyin? Men yalta, 3 yil bari shol bir agramym, shol bir boyim" diydim. Olam "hawa, yalta ekenin. Sen sportzala gitmeli ekenin onden" diydi. Menem " mana nama gerek uytgeshik beden? Gyzlaryn unsuni chekmek uchinmi?" diydim, olam "hawa, amerikan gyzlary uly bolya. Seni ejiz gorerler" diydi. Menem "ay mana amerikanlar geregem dal, men yaltanyan" diydim, "oylenmage wagt bar" diydim. Olam "shu wagta chenli shuncha yil yaltanypsyn, hazir bashlamasan bolmaz" diydi. Muny eshidenlerem goshulushyp gapyrgalarymy sanadylar :D, boyumy soradylar(1.84-1.85m), bilimin inini soradylar. Menem shol yerde kemerimi ayirip balagymyn ichine seredip bashladym, halys etdilerda. Amerikan balaklaryn ichinde bilin olchegi yazilya, menkide 32 yazilgi ekeni. Aytdym, olam shol in agramlydan 2 kem ekeni, onky 34. Shonda-da mana "senin boyun uzyn, senki 36-38 bolmaly" diydiler. Garaz sypdyrmadylar.

Turkmenistanyn futbol ligasy

Futbol mowsuminin jemi jemlendi

Sanjar ayynyn 30-na Turkmenistanyn birinjiliginin jemleyji dushushyklary boldy. Shol gun paytagtymyzyn “Nisa” stadionynda “Kopetdag” futbol topary bilen “Nisa-Candybil” futbol topary basleshdi. Bu basleshik diysen gyzykly gecdi dushushygyn 7 nji minudynda “Kopetdag” toparynyn okde oyuncysy Mekan Muhammetmyradow “Nisa-Candybil” toparynyn derwezesinden birinji pokgini gecirdi. Dushushygyn 28 nji minudynda ol yenede tapawutlandy. Basleshigin ikinji yarymynyn ortalarynda “Nisa-Candybil” toparynyn oyuncysy Mihail Tawarasyan “Kopetdag” toparynyn derwezesinden ilkinji pokgioni gecirmek bilen hasaby 2-1-e yetirdi. Dushushygyn ikinji yarymynyn ahyrynda “Nisa-Candybil” toparynyn okde oyuncysy Ahmet Orazow “Kopetdagyn” derwezesinden ikinji pokgini gecirmek bilen hasaby denlemegi bashardy. 2-2 hasaby bilen denbe-den tamamlady.

Wah Altymyrat

Ey türkmen aga name diysen şoy diy yöne gaty talantly millet şü. Dünya belli adamlar çykyar şu taydan. Mysal üçin Altymyrat. Yadynyza düşyami birnaçe gezeek dünya çempiony bolan diyyar ştanga galdyrmakda. Ay yöne üns berilmanson pahyr öldi gitdida yaş wagtda. Nuryşkadama agzayar ol hakda onda munda. Şu wagt hem az dal goldasan olimpiyadalaryn medallaryny çöplap getirjek aadamlar. Yöne alaç yok-da. Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

Syndicate content