Sport

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

South Korea 4:0 Turkmenistan

Howa dostlar yenede biz urulduk beylede masgaracylyk bolar eken , yekeje goljagaz dagy urup gaydaaaay.Hacan adam bolarkaray bizinkiler , biz hacan begenerkagay?

MMA - "mixed martial" arts barada

Dünýäde uruşlaryň her dürli görnüşleri bar, şolardan kanuny, sportiw bolany kän däl. Olaryň arasynda boks, taý boksy, MMA, teakwondo bar(Fransiýada geçirilýär, Ewrospordam görkezýä, ady ýatda däl, K1?).
Şolardan iň bellileri, boksy aýyrsaň, Pride, UFС, MMA dagylar. Ýalňyşmasam UFC Ýaponiýada geçirilýär we iň güýçliler şonda. Şolar barada näme pikir edýäňiz?
Ine Bob Sapp Mike Tysony urjak boldy :D
http://www.youtube.com/watch?v=ba4vF0x09dg

Türkmenistanyń milli ýygyndysynyń Dünýä kubogy ugrunda geçirjek duşuşyklarynyń günleri belli boldy.

Saýlama tapgyrlarynda 4 duşuşygyń netijesinde derwezesine ýekeje pökgi göýberen milli ýygyndymyz garşydaşlarynyń derwezesine 8 pökgi bilen jogap beripdiler. Şeýlelikde olar Kambojanyń we Hong Kong-yń ýygyndylaryndan üstün çykypdylar. İndiki duşuşyklarynyń tertibi bolsa şeýle:

06.02.2008 Günorta Koreýa - Türkmenistan
26.03.2008 Türkmenistan – Iordaniýa
02.06.2008 Türkmenistan – Demirgazyk Koreýa
07.06.2008 Demirgazyk Koreýa – Türkmenistan
14.06.2008 Türkmenistan – Günorta Koreýa
22.06.2008 Iordaniýa – Türkmenistan

Futbol: bil bakaly ?

Futbol sporty bilen gyzyklanýanlar üçin güýmenje.
Oýunyň şerti şeýleräk bolsun, futbola (oýunçy, tälimçi, topar, milli ýygyndy, stadýon) degişli suratyň bir bölegini goýmaly. Ýada şolary ýadyňa salýan surat goýmaly we beýlekiler hem ony biljek bolmaly.
Mysal

Jogap
Surat logo (badge) meňzeýä.
Renkleri sary-gyzyl : ähtimal toparlar (Lens, Lecce, Galatasaray)
Arap harplary bilen ĞS ýazylan.
Jogap GALATASARAY (1923-nji ýyllarda ulanan logo)

EURO - 2008

2008-nji yilin Oguz (June) ayinda Awstriyada we Şwesariyada geçiriljek Yewropa-2008 Futbol basleşiginin bijeleri çekildi.

A toparçada
TÜRKİYE
ŞWESARİYA
PORTUGALIYA
ÇEHIYA

B toparçada
POLŞA
GERMANIYA
AWSTRIYA
HORWATIYA

C toparçada
RUMINIYA
FRANSIYA
GOLLANDIYA
İtalya

D toparça
GRESIYA
ISPANIYA
RUSSIYA
ŞWESIYA

*** Ayratyn turk toparyna jankoyerlık etjekler ucın maglumat:
Turkıye - Portugalıya 07.06.2008 21.45 Cenevre
Turkıye - Şwesariya 11.06.2008 21.45 Basel
Turkıye - Çehiya 15.06.2008 21.45 Cenevre

DUNYA KUBOGY ( AZIYA )

Sanjar aýynyň 25-ine Günorta Afrikanyň Durban şäherinde geçirilen bije çekilişikde 3-nji toparçada ildeşlerimiziň paýyna Koreýa Respublikasy, Koreýa Halk Demokratik Respublikasy hem-de Iordaniýa döwletleriniň milli ýygyndylary düşdi. Geçiren 4 saýlama duşuşygynyň 3-üsinde ýeňiş gazanyp, diňe birinde deňlik gazanan ildeşlerimiz FIFA-nyň reýtinginde 127-nji ýeri eýelemegiň hötdesinden geldi. Bu bolsa soňky aýda iň ýokary ösüş görkezen (Aziýada 1-nji, Dünýäde 3-nji) döwlet diýmekdir.

TÜRKMEN FUTBOLY HAKYNDA KELAM AGYZ.

Aslynda şu makalamyń baş maksady halkymyzda, ildeşlerimizde dińe bir sportda däl eýsem ähli babatda Watanymyza bolan söýgüniń, ynamyń hasam pajarlamagyny gazanmak ýa-da iń azyndan şońa goşant goşmak.

Doping

Seyle zat bilen garsylasdynyz my? Maryly oglanlaryn biri Ashgabada 100 metr yarysha gidende sport adamlan doping ulanyanlaryny arkayyn aytlarlar diyyar. barlayan masyn yok. bul bolsa uly kemchilik. Ya-da dasary yurtda bolyan basketbol yarysyna dine prokurorlan, baslyklan, baylan ogullary gidyar.

Turkiye Yevropa çempionlygyna gatnashmaga hukuk gazandy.

Düyn agşam İstanbulda Bosnya ve Türkiye arasynda bolan oyyn Türkiyanin Yevropa çempionlygyna gatnaşyp biljegini belli etdi. Bosnyany 1 -0 yenmek Turkiya başardy. Bir vagtlar Türkmen komandasynynam şeyle yenişlerini görüp bilayediris.................

Türkiye 2- Norvegya 1

Düyn Türkiyanin yygyndy komandasy Norvegyanyn milli komandasy bn duşuşdy. Oyun Norvegyada gaty çekeleşikli boldy.İlkinji Norvegya 1-0 öne geçti yone bu yeniş uzak dovam etmedi. Turkiye iki topy yzly yzyna derveza atdy. Geçen gün Norvegyanyn trenniri "Türkiye arkayyn bolsun biz güyçli komanda biz yenyas" diyip uly gürlapdi yöne başa barmady

Syndicate content