mc_merw's quotes

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Paýhasly sözler

Hakyky dostlyk saglykdan tapawutsyzdyr, onuň gadryny haçanda eliňizden giden wagty bilersiňiz.

— Golti

Gurban Sadyk

Ýürege syganok bu bolýan işler
Adam tapylanok, açmana göwün
Senä ýürek hakda edersiň söhbet
O diýer "Nireden içerkäk bu gün"
dowamyTelpek goy

— Gurban Sadyk

Nazım Hikmet Sözleri

«Magtymguly meniň hem şahyrym, onuň dili meniň hem dilim...
Men Magtygulydan köp zatlar öwrenýärin, ol meniň-de ussadym. Ýöne onuň bir öwreden ullakan zadyny has nygtasym gelýär; ol-da öz halkyň azatlygy üçin göreşmek.»

— Nazım Hikmet

Montaigne-dan sözler

Adamlara iň adalatly paýlanan nigmat akyldyr, sebabi hiç kim aklyndan şykaýatçy däldir.

— Montaigne

Syndicate content