Internetda in kop name ish edyarsizin?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Habarlary, makalalary, gen zatlary okayan.
67% (22 votes)
Sapak owrenyan
12% (4 votes)
Internetdan kitaplary okayan
12% (4 votes)
Chatda wagtymy geciryan.
3% (1 vote)
Programma yukleyan
6% (2 votes)
Jemi 33 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay bu polla indi berjek

Ay bu polla indi berjek seslerini beripdirler. Indi shu gun tazesini ashjak :)

Ay sheyday, yogsa bu

Ay sheyday, yogsa bu "bideregirak" bolupdyr...:))

Onkilerim gowy bolmandyrmy?

Onkilerim gowy bolmandyrmy? :) Men ozume dap edindima how her 3 gunden poll yasamaly diyip. Uns berseniz sonky dowur hemme pol menkidir :)

Pol yasasan yasa, yone

Pol yasasan yasa, yone adamlara kopurak vybor/sechenek ber...
Men meselem hem forum'da oturyan, hem habar okayan, hem sapagymy okayan !!
Bu Poll birhili, meselem 1 adamyn 2 ya-da 3 sechenege "tick" goyup bilme shansy bolmaly, sebabi olaryn hemmesini hem edyan bolup biler !! Senin shertlerin 1'i 1'ine garshy dal ve 1'ni eden, beylekini etmez diyen zat yogam.....Bas na gaz, rayon za vas ' diyyalera :D

Indi nagli yazaryn hemmesini

Indi nagli yazaryn hemmesini :) Mekdebe gidyanmi?
1.YOK
2.HAWA
3.DINE SHU GUN GITMEDIM
4.ERTIR GITJEK
5. AY ERTIRA GALJAK sholar yaly :D

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • Amanmuhammet 4 telpek goyyar we yazyar: "Yzyna beryan:D"

Hahah...Menin yalilar "32

Hahah...Menin yalilar "32 gundir gitmandim, 2 gun on gidip bashladym" yazar yali vybor hem goygyn :D ...

Yokardakylaryn hemmesine 5-5

Yokardakylaryn hemmesine 5-5 den telpek paylajak :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

Yene 1'je adama berip bilyan

Yene 1'je adama berip bilyan 5 telpek, onson sen sorap bashlayma beylekilerden ?? :)))
P.s. Mana berme diydima how...

Yoklay kosenesim yoklay :)

Yoklay kosenesim yoklay :) Telpeginiz icinize depende yzyna berersinizda.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Ovalam ichim agyrya, telpekler hem depyancha garashyp durjak dal, yzyna al ....."

Sen halyaviy tapyanmi

Sen halyaviy tapyanmi telpek'leri ?? 5'lap bersenem yene-de 5 sanysy galyp durla sende :) Ya telpek ogurlamanyn metodlaryny tapdynmy ? :D

Ay halanyny et. Sende-de

Ay halanyny et. Sende-de telpek kop oydyan? menda shu wagt 10 boldy. Yany 5 di. Ony hem Merwezi agam yzyna berdi :D

Ya beytmek bilen

Ya beytmek bilen "aldy-berdi" sanyny kopeldyanmi ?? Ay siz gereginden kop uns beryaniz how shul telpeklere, basym sovda hem edip bashlarsynyz :)

Offtopic: Reutersing

Offtopic: Reutersing Turkmenistan baradaky faktlary http://www.alertnet.org/db/cp/turkmenistan.htm

Bagyshlan bula gowy bolmady

Bagyshlan bula gowy bolmady :( Yenede gowy goshjakdym arman


basypdyryn :(

hmm

shol yerde "EDIT diyibem bir zat bardyr-a, birem, kopurak zat gosh, oz aydyshyn yaly! yene men 1-njini sayladym :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Atamyrat sen shular yaly zat yazdynmy? Saytynda kemcilik tapdym haha"

Shu poll-a bir sistema

Shu poll-a bir sistema girizmesek boljak dal.
Sistema arkaly has gowy anketalar chykaryp bileris...

Ata aga pollda edit yoga :(

Ata aga pollda edit yoga :( Onun ucin
adminstrator bolmaly. Atamyrat ya-da Mergen komege yetishaymese.

Goshjak zatlaryny yaz, men

Goshjak zatlaryny yaz, men onyn ustune goshjak bolayin...
Ay yaman ynjyk Poll sistema shul, kamahal ses sany gidayya yadyndan chykaryp, yazip almasan...

hmm

ok, men ony bilmeyadim, yogsam, men hem shu gunlerde poll etjek bolup yordum, hergun-hergun uytgedilmesin diyip, taze blog halynda acjakdym, acarynam hazir :)
Admin-ler bir zat eder-da onda, bize garashmak galar!

In Taze Habarlar "Poll" yada

In Taze Habarlar

"Poll" yada "quote" iberen wagtynyz mana privmsg atyn, men review edyan sonra sahypada goruner yali edyan.

We gayrat edip "Name ucin meninki cykmady?" yali soraglar soraman. Yaltanmasam jogap yazaryn ozum.

sag bolun.

Mena tmolympiada,msne we

Mena tmolympiada,msne we gmailime giryan songky döwür. Başga yere kan giremok.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

soraga bolmady

sumuguni sallap oturanlar sumuguni ayyrsynlar.

arsi2008

Salam Arsi, hoshgeldin!

Gele gelmashe yrsarap bashladynmay, azyrak yuwash gir how :)