Watana bolan soygi we bashgalashmak.

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir wagtlar bir Osmanly soltany(Sultan Abdulhamit bolaymasa) 30 sany guycli talyby okamak ucin Yewropa iberyar. Olar ahli cikdajylaryny byudjetden toleyar. Hatda taret almak ucin ulanyan suwlaryny ucin hem pul iberyar. Osmanly soltany bu talyplar Osmanlyny halas eder diyip umyt baglayar. Emma dine iki sanysy wepaly cikyar. Galan 28-den tama bolmayar. Hat sol biwepa talyplar gelip parti gurup(Refah partisimi ka diyyarin) Osmanlyny yikyarlar. Bu yerde atlar we mekanlar dalde asyl waka mohum bolup duryar. Sebabi 28 talyp yewropanyn adamsyna owrulipdir.

Shu gunler hem Turkmenistandan guycli talyplary watana hyzmat eder dushunjesi bilen dasary yurtlary iberyarler. Emma ansat-ansat gelyan yok. Kopusini gurletsen yone watanyny yamanlasyp otyrlar, Bu watanyn yerde yatan copuni galdyrmandyr emma bu bolanok, bulam bolanok diyip akyl satyshyp otyrlar. Uniwersiteti zordan gutaranlaryna cenli aspyrantura diyip (pul gazanmak ucin) galyarlar. Kopusi gullukdan oler yali cekinyar. Gulluk adam iyenok, 1,5 yil gullugyny dine Allanyn razylygy ucin gulluk etsen dine sonyn bilen hem adam jennedi gazanyp biler. Herkim dowledimiz gowulashyanca garashyp yorse, gowulashanson gelip hem oturman nama gerek. Biz duzetmesek kim duzetsin.

Kabirlerini gurletsen gelshine derrew bashlyk boljak, Oba(village) mugallym edip goybersen yok men guycli diyyar. Sen guycli bolanyn ucin obany gulletmek ucin iberyanlerinden habary yok. Umuman bu watanyn arza-sikayat edyan dalde, ishleyan,zahmet cekyan nesil gerek. Gohlap galmagallayan dalde, netijeli we maksada okgunly adamlar gerek.

P.S: Bu aydanlarym Allanyn razylygy ucin dashary yurda gidenlere degishli dalde, 500-800$ pul ucin gacyp yorenlere degishli. Turkmenistanyn aylygy bilen ishlap ac olen yok. Ote gecen bolsan bagyshlan!

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "menden sana ilkinji 5 telpek."
 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Quote: Sen guycli bolanyn

Quote:

Sen guycli bolanyn ucin obany gulletmek ucin iberyanlerinden habary yok.

Guychli oglanlaram obada yeke ozleri uly ish etmezler. Adam pahyr oz omrunde ishinin netijesini goresi gelyar. Eger bir ishi halayan bolsa, diyeli guychli programmist, oturyp 40 yillap oz okuwchylarynyn yurdy duzeldyanini gormek kyn dushya. Onun PROGRAMMIST bolup bir programma doredesi gelya! Sheyle adamlaram bize GEREK!

Quote:

Umuman bu watanyn arza-sikayat edyan dalde, ishleyan,zahmet cekyan nesil gerek. Gohlap galmagallayan dalde, netijeli we maksada okgunly adamlar gerek.

Yene bir gezek, shu yerde maksada okgunly yashlar az dal(shu saytda). Gohlap, galmagallayanam yok, barde ozara bir sohbetdeshlik gidya.
Sen yalnyshyp gelen bolmaly shu yere, Emin!
Senin yazanyny okap, sana, orslaryn aydyshy yali, bagyshlan, "nas e**t, a my krepchaem" diyyanler gerek.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Quote: P.S: Bu aydanlarym

Quote:

P.S: Bu aydanlarym Allanyn razylygy ucin dashary yurda gidenlere degishli dalde, 500-800$ pul ucin gacyp yorenlere degishli. Turkmenistanyn aylygy bilen ishlap ac olen yok. Ote gecen bolsan bagyshlan!

Onunden aydyan, senem ote gechen bolsam bagyshla! :)
Turkmenistanyn aylygy bilen ach olmersin, emma aylyk bolsa diysene, has dogrusy ish bolsa... Senin ozun millioner bolup, dash toweregindakilerin yagdayini gormeyan bolaymahow?
Eger ishleyanem bolsa, diyeli obada mugallym, shonda aylygyn 60$(sanlary ozum anyk bilyan, kaleri 50$ hem alyalar). Azmy? Ay ach olmez yali, shona hem shukur edyaler. Yone yene minnet meselesi. Ogul oyerjek wagtyn minnet chekmeli, gyz chykarjak wagtyn minnet chekmeli, bir yaramayan, nasagyn bolsa yene minnet chekmeli. Shol aylyk bilen nasaga seretdirip bolanok...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men in sonunda oz pikirimi

Men in sonunda oz pikirimi aydayin.
Adamlary umuman alanda yamanlamak belki yalnysh. Belki has kop yagdaylardan nalynmaly?
Yamanlayan adam gerek dal diyya, meselem Emin. Magtymguly atamyz bir goshgusynda Turkmenistanyn choluni, gyshyny yazyny owen bolsa, beyleki goshgusynda namartlary, husytlary, haram iyyanleri we sh. m. yamanlapdyr! Eger gany gyzma biri(yokarda yazilan yali) shol yerinin hany bolsa edil shu yerdaki sozler bilen "watan donugi" diyip, ya "chopun bashyny galdyrmadyn, walalaylamakdan bashga" diyip yurtdan kowardy...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

A

1.Bayram aga kabir yerlerde agyr yazypsyngyz.
2.Oz pikirim:
a.Abdulhamit dowrundaki shol waka bilen bizing shu wagkty TM ymyzyng hichbir baglansygy yok.Bizdaki dashary yurtlara gidyanlering ichinde oz watany uchin alada edyan oglanlar kop.Alada etmeyanlerem dowledi yykmak hakynda pikir edenoklar.Gowy zat shol.
b.

Quote:

Shu gunler hem Turkmenistandan guycli talyplary watana hyzmat eder dushunjesi bilen dasary yurtlary iberyarler. Emma ansat-ansat gelyan yok. Kopusini gurletsen yone watanyny yamanlasyp otyrlar,

Mena guychli talyp bolubam sheyle diyyan gormedim.Guychli talyplar songunda TMa barjak,oz dowletimi osdurjek diyip alada edyar.

c.Ol Allang razylygy uchin gulluk etmek bizing dowrumizing zady dal.Ol ongki Yslam dowletlerining goshunynda dogrydyr.
Allang razylygy uchin dashary yurda gidyanem bilmedim.Gowy gelejegim bolsun,TM a peydam degsin we etc.diyip gidyana kop gordum.

d.Eger gulluk oz bolmalysy yaly bolmasa yada has gowulashdyrylmasa mengem gidesim gelenok gulluga.Bayrama goshulyan:"Ne gorging bar biderek iki yyl yitirip?"

e.

Quote:

Sen guycli bolanyn ucin obany gulletmek ucin iberyanlerinden habary yok.

Bilmedimda TM da shung yaly edip iyberyanlerini.

P.S:Seng blogungda yazanlaryng maksady TM any osdurmek barada alada bolup bilyar.Yone pikirlering kabiri Osmanly dowletinign ishleyshine mengzeyar.Mysal:Alla razylygy uchin gulluk etmek we dashary yurda gitmek,ish uchin bir yere iyberilseng ses chykarman boyun bolmak.
Bagyshlang eger gownungize degen bolsam.Men dinge oz pikirlerimi yazdym.Belki dogry belki yalngysh.

Quote: Mena guychli talyp

Quote:

Mena guychli talyp bolubam sheyle diyyan gormedim.Guychli talyplar songunda TMa barjak,oz dowletimi osdurjek diyip alada edyar.

men sayat Turkmenistana geljekdal diyen oglana shonun ucin janym yanip yazdym shu sozleri bolmasa beyle janygyp sizin keypinizi bozasym gelmezdi welini
1-nji yada 2-nji klasda AYAZHAN diyen ertekini okansynyza ayazhan carygyna seret diyyar
yada turkmenimin gowy nakyly bar towsana dogduk depe
oglanlar gaty gorusluk yok dine men ozum esidenimson yazyaryn shuny
belki sizem men pikirime gosularsynyz sebabi biz tarihda bir entek dowletleri guran millettdiris hytaylylar yada hindistan yali bir gabyn icinde oturan millet daldiris

Umuman shuny aydayin. Menin

Umuman shuny aydayin.
Menin yazanlarym agyr boldy, yone shu yazanymam goni okap yazilan zat dal. Ilki agshama chenli, ishden gelyancham garashdym. Yone senin yazanyn shu yerdaki oglanlaryn kopusune atylan shiltikmika diyyan ozuma.
Galanynam yokarda okay oz pikirlerimi...
PS Barde senin taryp edenlerin kopdur, 80% toweregi bardyr...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

hmmm

In Yokarda yazylan comment barada, dogrymy aytsam, men hem elimde bolman, ozume cekipdirin, yzyndaky commentleri okaman hem goni "Tankyt" blogyny acdym, bu yerde Emin agamyz oran onat zatlara unsumizi cekmek islapdir, yene-de bu yerdaki agzalaryn aglabasy dashary yurtda okayan we milletini watanyny soyyan ynsanlar bolany ucin, oz ustlerine cekmeklerinde hakly bolarlar, elbetde, yene-de icinde yek-tuk cykyp biler diyen ahtimal barmy yokmy biljek dal, mana galsa-ha, yok!

Yene-de, Emin agamyzyn ustune kop gidilen yaly, ensalla, gullukda gorkezen batyrgaylyk we hyzmatlaryny barde-de gorkezer diyen tamam bar, gaharlanyp gitmek dal!

Yok cyndan hem, nace kisi

Yok cyndan hem, nace kisi ozune cekdi yazilanlari?!

Men, meselem, ozume chekdim.

Men, meselem, ozume chekdim. Sebabi hem yokarda jikme jik yazilan. Ozun gulluk eden bolsan, beylekilerin gulluk etmegini islemek yalnyshmyka diyyan. Gullukda sen olmansin, nesip bolsa bizem olmeris, olyan azalaram, yone gep iki yilini yitirmekde.
Mundan bashga hem ish barada.
Emin, sen AShgabatlymy? Ilki shony bir bileyin, son yazarynda...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Atamyrat wrote: Yok cyndan

Atamyrat wrote:

Yok cyndan hem, nace kisi ozune cekdi yazilanlari?!

Men özüme çekdim. Yöne garantiya beryan men watan diyilyan zat hakda Eminden az pikir etmedim we edemok.

Eminin pikirlerinden dogrysy biraz "Jakobenizmin" ysy gelip dur. Men Emine Edmund Burke okamagy maslahat beryarin.

Edmund Burke yöne "Watan watan" diyip duran "Watanyn üstünde name bolsa soylemi" diyip duran jakobenlere garşy şeyle diyyar: "Watany söymek üçin watan söyer yaly bolmaly".

Tuweleme, AShgabatly bolman,

Tuweleme, AShgabatly bolman, tanyshsyz ishe giren bolsan, mena shuny eshidip begendim!
Yany-yakynda bir Malayziyany gutaran obadashym oyunde yarym yil yatyp, zordan bir dashary yurt firma girdi, yogsam ozi nebit-gaz ugurdan injener. Injener boluba ishlanok...
Azam bolsa, hodurleyan aylyklaryna, shertlerine razy boldy, oyunde yatanyndan na peyda?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ozune bagly

Bayram dostjan is tapylyar yone adam luks durmusa owrenisse pes islerde islasi gelenokda shonun ucin ishsiz kosenyar bolmasa oz etraplaryndada ish gyt dal
yeterki amac is tapmak bolsun yada turkmen turk mekdeplerine baraysin shol yerdede mugallim gerek alan bilmini paylassyn
--------------------**********************--------------
Dost paylansa aber diyip gyssanma
Alandan son gysgalma hem gysgaltma
Dileg etse gozlerini hem gysganma
Birin berde biri bilen onut git
K.Gurbannepesow

hmm

bah, sheyle gyzykly zat, TM-da taze tekstil complex-i acyljakmysh, ozem TC firma dalmish, bashga dowlete degishlimish, tayyar onum cykarjakmysh diyip eshitdim, shony takyk bilyaniniz yokmay, baramda, belki shol yer meni ishe alar :)

sheytan we gahar barada hadys

Gazap, elbetde, sheytandandyr, sheytan bolsa otdan yaradyldy, kim gaharlansa, gitsin taret alsyn! (bashga yerde bolsa, oturan bolsa tursun, ayakda bolsa otursyn, ya-da duran bolsa yoresin yaly gecyar)
Garaz, ikinizem yuzunizdaki negatif elektriklenmani yuwup ayirsanyz onat bolar diyip pikir edyan :)

pelsepe we ynanc

otarylyan kop pelsepe sebapli jennete gidyan azdyr, yone sunnet yolunda hic pelsepe otarman salyh amal edenler koplenc shol yere kabul ediler!

hmmm

Hitayca bilmek hokman-may, ya InLAZca bilsen yetyarmi, birem oz ene dilimizi :)

Ok

Emin aga, kop sag bol, men hem eger internetde bar bolsa jyklap gorerin, yone menin yagdayimyn bellisi yok, bahana bolup biler yone magistration (MBA bolup biler) ucin bu taraplarda-da galmak hiyalym yok dal, shertler onayly bolsa!
Yene-de, habaryna garashyan, minnetdar!

:)

ay, aslynda, 1 okda towshan baryny gyryadym tasdan, hem ish barada , hem yokardaky onaysyz yagdayin galmagy ucin soradym, hakykatdanam peydasyny gordum!
Sen hem gorene menzeyan :)

IBN rushd

Farabi, inim, bir wagt menin golym bardy, hazir infomda dur, ozem hadys, nace Ibn Rushd okasanam, amal yok bolsa peydasy kop bolmaz, yagny,
1000 cemce maslahat dal-de, yekeje cemce salyh amal/komek ber!
ya-da
1000 nesihatdan, yekeje bela has tasirli bolyar, sen muny onat bilmel-a!?
Bolyar-da, yene shol kitaby tapsam okaryn, internet yagdayim gowy dal, sebabi!
Maslahat ucin sag bol!

PS: Birem menin yazanym bn TM-nyn nadip yza galyan baglanyshygyny gurap bilmedim, gayrat edip dushundirsene!

sawlik

men TM diyip yalnyshypdyryn, musulmanlar menin yalylar yuzunden name ucin sheyle erbet yagdayda diyip soramakcydym!?

http://www.muslimphilosophy.c

http://www.muslimphilosophy.com/
Pelsepeden gorkyan musulmanlar goy şu yere girip görsünler.

Emin Senin arasynda chaga

Emin
Senin arasynda chaga gurrununem bar yone, dostjan, "yanymda bolsan grokezerdim" diymek namane gerek? Ya "sen gorkak, men batyr" diymek?
Her adam oz pikirini aydya, shon shahsyna gitman aydyp biljek bolsan ayt, bolmasa aytma!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Haysi musulman pelsepe'den

Haysi musulman pelsepe'den gorkayaray ?? Ve name uchin gorkylmalymyshyn ol pelsepe'den ??

salam

Ata-babalar "towşana dogduk depe" diyip biberege aytmandyr.Yene bir söz bar şu hakda "müsürde şa bolandan öz ilinde geda bol" iş.öz yurdunda iş tapmany bilersin 1 yil tapmarsyn 2 yil tapmarsyn sonunda taparsyn.dogry öz ugrundan iş tapmany bilersin sebabi yurdumyz kan ösmedik, ösüp barya.ol kynçyluklara dayanmagymyz gerek.dogry 4-5 yil daşary yurtda galyp bilersiniz yöne bütinley galanlar bilmedim

Yaşlykda aldansan,ömrün kül bolar,
Oylanyp iş etsen,ömrün gül bolar.

Yanardag Sen yazanlaryny

Yanardag
Sen yazanlaryny okap, Turkmenistany gormedik bolsan, bilmeyan bolsan, ol yerde ishgar yetmezchiligi barmyka diyen pikir emele gelya. Diymek ish kopde, ishgar az ekeni?!
Beh... onda oncha ishsiz nadip peyda bolduka!?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Shoncha 'ishsiz'-in

Shoncha 'ishsiz'-in nache %'i 'ish' onaryan ?? Gaty kopmi ishin govy bilip, yene-de ish tapman yoren ??Gysgacha aydanimizda "Sholaryn isleyan ishleri ozlerine mynasypmy ??" Shu vagtky yashlaryna gaty kopusine menem "govy" diyip boljak ishi bermezdim, bashda erbedinden bashlasynlar ovrenyanchaler birzatlar...

dowetimizde bilyan adama hormat goyulyan yerler bar dostlar arka

men gulluk ettim ve menin 1,5 yilim biderek dalde basgalarynyn pikirini osdurmage
gaty komegi boldymykan diyyan
owunmek bolmasyn welini shu wagt tkmda dowlet edarasynda programmist boldum
shonun ucin oglanlar sizin beyik pikirlerinize matac yeryuzunde we turkmenistanda oran kan adam bar
dowetimizde bilyan adama hormat goyulyan yerler bar dostlar arkayin bolun!

Biz gaty gormegi unutdyk

Biz gaty gormegi unutdyk. Gullukda, `Gatyny heley goryar` diyyarler. Doly ylalashmasamam gaty gorup yoren dalde, sazlashykly(musamahaly) adam boljak bolup gayrat etyarin. Sizin yazaninizdan many cikarjak boldym, hic hili gaty gormedim.

Men Ashgabatly dal.

Men Ashgabatly dal. Yone Ashgabatda ishleyarin. Huday yol gorkezyar, Shu wagta cenli hudayjan howesime gora berdi, mundan beylagem berermika diyyarin.

New Zelandiyanin firmasy.

Hawa gecen Baydak bayramynda acyldy. Uly tekstil sahercesi bolmaly, shuwagt kabir bolumleri acyldy. Icinde 2 hotel(myhmanlar ucin), 1 cagalar bagy, Egin-eshik sergi zaly, egin-eshik satylyan supermarket, bashga birnace tekstil bolumler bar. Umuman diysen uly.

Shu jogaby taret alyp

Shu jogaby taret alyp gelemden son yazdim,

Ynha şu pikir-da

Ynha şu pikir-da musulmanlaryn hazirki süyrenip yörüşlerine sebap!

Men size Ibn-Rüşd okamagynyzy maslahat beryarin.

Men barde dine TM barada

Men barde dine TM barada dal. Bütün musulmanlaryn bir wagtlar bilimde şeyle ösüp hazir hem Orta-Asyrlar Yewropasy şertlerinde yaşamagy barada aydyaryn. Musulmanlaryn pelsepeden gorkmayan, hatda yörite pelsepe medreseleri bolan döwürlerine bir seredip gör. Bir hem hazirki "musulman halklaryn" bolup yörüşlerine seredip gör. Özün hem düşünersin.

Musulmanlarda pelsepeden

Musulmanlarda pelsepeden gormak, din adamy name diyse şon bilen bolmak esasan Al-Gazalinin getiren zady bolmaly yalnyşmayan bolsam.

Yene bir zat Musulmançylykda "din adamy" ya-da "din işgari" diyilyan zat yok aslynda.

Oran onat, begendim!

Oran onat, begendim! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

1) Senin Hudayyn "Merhemetli

1) Senin Hudayyn "Merhemetli Türkmenbaşymy"?
2) Her gün agşam Ruhnama okayanmy?
3) 3 gezek okadynmy? Jennete gitjegine ynanyanmy?

firma

Emin wrote:

Hawa gecen Baydak bayramynda acyldy. Uly tekstil sahercesi bolmaly, shuwagt kabir bolumleri acyldy. Icinde 2 hotel(myhmanlar ucin), 1 cagalar bagy, Egin-eshik sergi zaly, egin-eshik satylyan supermarket, bashga birnace tekstil bolumler bar. Umuman diysen uly.

haysy dowlete degishli we ishe alma shertleri bellimi, yagny, her on geleni alyalarmy ya gutaran okuwyna-da seredyalermi !?

quote]1) Senin Hudayyn

Quote:

1) Senin Hudayyn "Merhemetli Türkmenbaşymy"?
2) Her gün agşam Ruhnama okayanmy?
3) 3 gezek okadynmy? Jennete gitjegine ynanyanmy?

eger sen watany az pikir etmeyan nickin beyik sahsiyetin niki we senin sorayan soraglaryn nahili
Huday yekedir we Bu beyik Alladyr ondan beyik hem yok serasap bol bu temada diyip shirke girme
Eger Huday rugsat bermedik bolsa sen bu wagt yeryuzunede gelip bilmezdin watanchy yigit
sen saparmyrat turkmenbasynyn yurt ucin edenlerinin dirnak yalisinam edenok yenede ozune pay gosan bolyan
A sen ruhnamany okamamak bilen ozun jennete gitjegine ynanyanmy
-------------------------------**-*--
Dost paylansa aber diyip gyssanma
Alandan son gysgalma hem gysgaltma
Dileg etse gozlerini hem gysganma
Birin berde biri bilen onut git
K.Gurbannepesow

- Turkmenistanda taze firma

- Turkmenistanda taze firma acilyar
- Haysi dowlete degishli?

Hytaya degişlidir diyip

Hytaya degişlidir diyip çak edyarin.

yagday?

Farabi wrote:

1) Senin Hudayyn "Merhemetli Türkmenbaşymy"?
2) Her gün agşam Ruhnama okayanmy?
3) 3 gezek okadynmy? Jennete gitjegine ynanyanmy?

ote gecmedikmi, Farabi dost!?

New Zelandiya degishli,

New Zelandiya degishli, Folkestone firmasy, ish meselesini owreneyin.

Tema başdan öte geçilen

Tema başdan öte geçilen tema ahyryn!

hmm

Farabi wrote:

Tema başdan öte geçilen tema ahyryn!

Farabi jan, goryan-a, nama sebap bolyar shu mowzuk, eger senin diyshin yaly bolsa! Yone soraglaryn, hakykatdanam ynsany biynjalyk edyar, Emin aganyn yerinde bolsam, onun sozlerini diymegim oran adaty bolar, sen garshy gitme, inim, birem yetermika diyyan sheyle agyr soragdyr yazgylar, ya bir bedenin 2 ayry organy bir-birine ziyan yetirip bashlayar:)
Ensalla, bolmaz!

Menin hudayim Allatagala, yone senki pul yalilal?!

Senin sozlerini okap ysgynym gacdy, gep urshuna seretsen imansyz birine menzeyan.

Quote:

Senin Hudayyn "Merhemetli Türkmenbaşymy"?

Menin hudayim Allatagala,

Quote:

Yaradyjy.Her gün agşam Ruhnama okayanmy?

Her gun agsham Gurhan okamaga gayrat edyarin, kawagtlar nasazlyklar sebapli okap bilmeyan gunlerim bolyar. Ozunem Turkmenbasha dil yetirme, sen shonun basyp giden yzycada yok. Shu wagt gyzgynym depame uryar, sen shu wagt yanimda bolan bolsan edaymelijesini bilyanle. sen yali gorkaklar agzyna geleni diyip, "demokrasi" perdesinin arkasynda gizlenyanler.

Emin wrote: Her gun agsham

Emin wrote:

Her gun agsham Gurhan okamaga gayrat edyarin, kawagtlar nasazlyklar sebapli okap bilmeyan gunlerim bolyar. Ozunem Turkmenbasha dil yetirme, sen shonun basyp giden yzycada yok. Shu wagt gyzgynym depame uryar, sen shu wagt yanimda bolan bolsan edaymelijesini bilyanle. sen yali gorkaklar agzyna geleni diyip, "demokrasi" perdesinin arkasynda gizlenyanler.

Hormatly bilmani jakoben bolan dostum. Senin şu yokardaky yazan batyrlyk sözlerine yene Edmund Burke bilen jogap bereyin.

1) "Yalnyşlyk miras dal, ony goramakçy bolmak biderek"
2) "Güyçsiz hökümet yaly basgylayany we adalatsyzy yokdur"

Hachandan bari shu ishinizde

Hachandan bari shu ishinizde ishleyaniz?
Aslynda, TM ichinde bolanynyz uchin bize TM we onun sistemasy barada kop gurrundir maglumat bermeli adam hut siz!
gayrat edin...

5 yildan bari...

Men tm-de bas yildan bari ishleyan. Okayan dowrumde mekdeplerde, telewideniyede, aragatnasyk ministrliginde we durli edaralarda ishledim. Hic birine giremde hem para bermedim. Basharyan zatlarymy aydip berdim, ayligimi alyp elimden gelen komegi berdim. Hic yerde hem narazylyk doretmedim. Bezirgen senin bilen 2002-de YEDIGEN otelde bile bolupdyk.

Bah. Biz olimpiyada

Bah.
Biz olimpiyada tayyarlanyadyk my o wagt?
Siz name edyardiniz o yerde?
Yuksel Hocami tanayansynyz onda?

Turkmenchan govy eken velin

Turkmenchan govy eken velin sen Turkmenmi ?? Men "Emin" atly Turkmen tanamamson sorayan..
A yokarda yazyanlaryn 95%'i bilen razylashyan yone PhD edip gelen adamy village'e ibermek manysyz nache govy okatsa-da sebabi ol has yokardakylara peydali bolup biler ve onyn peydasi degen adamlar ol village'i has govy hala getirip bashlar !!! T.e. 1 kichi yere baryp, ol yeri gul-ala gullik edeninden, has kop adamy oz derejane yetirip, has kop yeri gul-ala gullik etmek gerek !! Yone praktikasyz adamy hem univere zada getirip goymali dal, goy onunden ishlesin 3-4 yil nirede bolsa-da, Ovretmani ovrensin !!

Emin ady Balkanda Gyzylarbatda kop.

Quote:

Men "Emin" atly Turkmen tanamamson sorayan..

Emin ady Balkanda Gyzylarbatda kop.

Dogry aytyan. Menem sheyle

Dogry aytyan. Menem sheyle pikir etyan. Yöne yekeje yerde yalnyshyang.PhD etmani pul uchin galyan bolyp bilerler,yöne menem PhD etjek,shutaydakylaryng kopusu hem eder, sebabi Turkmenistana PhD eden adamlar gerek. Anyrdaky uniwersitetleri osdurmeli ilki billen.

Men shu seredip otyryn

Men shu seredip otyryn yazanlaryna nahili dushunsemkam diyip. Hazirlikche sheyle goyayin, shu gun agsham bir jogap yazaryn!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

TM dolanmak meselesi

TM dolanmak meselesi pikrimche gaty chylshrymly.
We bu ol studentin okayan bolumune we pudagyna yada TM shu wagt tayyar bolan upjunchiliklere gora uytgeyar. Herkimin TM dolanmasy gowy zat, bir adam oz watanyndan uzakda nache yyl yashap bilerka?

Yone, TM aylygy bilen olesin yok, dashary yurtda pul gazanyp hezil edip yorsin dushunjesi gaty umumy dushunje we muny umumylashdyrmak yalnysh.

PS- Emin bu yazanlarym sana jogap hokmunde dal. Shu tema hakynda menin shahsy pikrim.

Quote: Bir wagtlar bir

Quote:

Bir wagtlar bir Osmanly soltany(Sultan Abdulhamit bolaymasa) 30 sany guycli talyby okamak ucin Yewropa iberyar. Olar ahli cikdajylaryny byudjetden toleyar. Hatda taret almak ucin ulanyan suwlaryny ucin hem pul iberyar. Osmanly soltany bu talyplar Osmanlyny halas eder diyip umyt baglayar. Emma dine iki sanysy wepaly cikyar. Galan 28-den tama bolmayar. Hat sol biwepa talyplar gelip parti gurup(Refah partisimi ka diyyarin) Osmanlyny yikyarlar. Bu yerde atlar we mekanlar dalde asyl waka mohum bolup duryar. Sebabi 28 talyp yewropanyn adamsyna owrulipdir.

Shu wakanyn hazirki yagdayimiza hi bir aragatnashygy barmy? Bizde Abdulhamit bardymy ya barmy? Ya bizde dowlet talyp iberip, pul chykardymy? Shu senin yazan zadyna orslarda "ura patriotizm" diyilya, agam ara goshyan, garanam...
Bilmeyan bolsan aydayin, Turkmenistanda zehinli chagalara komek edip, 50$ hem bolsa stipendiya bermekden gechen, hich kimi chykarmaz yali her oyun edyaler, bir topar kynchylyk. Bolya, galayin diysenem para berman okuwa girip bolanok, ish tapyp bolanok... Sen nadip ol yagdayi bizin yagday bilen deneyan? Sheyle goz gorup, kynchylyk gorup chykan adamda umyt barmydyr? Yagny yzyna barsa ish tapjagy tapmajagy gumana, para alyp-beresi gelmese ishlemek kyn...
Garaz, shunyna bir tuysli!

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

dowamy

Emin wrote:

Shu gunler hem Turkmenistandan guycli talyplary watana hyzmat eder dushunjesi bilen dasary yurtlary iberyarler. Emma ansat-ansat gelyan yok.

Sheylemi? Hakykatdanam yagday sheylemi? Men bilman gezipdirin, haysy guychli talyby nira iberyaler? Kim iberya?
Hm... mena hayran... shol Turkmenistandan Turkiya gidyan 50 talyp barada gep bolsa, Malayziya gidyan 10 talyp barada gep bolsa, bularyn guychlimi daldigi barada aytmayin, yoneje aydayin, sholaryn kop bolegi gaydyp baryalar we... oyde ishsiz yatyalar. Itin gununde bir dashary yurt firmada 200-300$ ish tapsa begenyaler...

Quote:

Kopusini gurletsen yone watanyny yamanlasyp otyrlar, Bu watanyn yerde yatan copuni galdyrmandyr emma bu bolanok, bulam bolanok diyip akyl satyshyp otyrlar.

Eger yone yere "Turkmenistan biderek" diyyan bolsa beyle adam nadan bolsa gerek. Sheyle diyyan elbetde yagshy ish edenok.
Yone bu bolanok, ol bolanok diyyan bolsa sen pejikme! Dushunjek bol! Hany bir mysal bersene name bolanok diyyaler? Gepin yarym galypdyr, mena dushunemok ozumem shol sanayanlaryn hataryndamy, ya yok :)
Onsonam kynchylygy gormek uchin chop galdyrmak hokman dal. Yene ura patriotizme bashlama, gayrat et! Biz halk, bizin kabir zatlara hantama, tamakin bolmaga hakymyz bar! Oyunde ish tapyp bilman yatanam chopun bashyny galdyrmadyk adam bolya, shol indi demini chykarmaly dalmi? Sen aydyanynda gury emosiya, duygy. Oturda ozun yerine goy!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Quote: Eger yone yere

Quote:

Eger yone yere "Turkmenistan biderek" diyyan bolsa beyle adam nadan bolsa gerek. Sheyle diyyan elbetde yagshy ish edenok.
Yone bu bolanok, ol bolanok diyyan bolsa sen pejikme! Dushunjek bol! Hany bir mysal bersene name bolanok diyyaler? Gepin yarym galypdyr, mena dushunemok ozumem shol sanayanlaryn hataryndamy, ya yok :)

Hormatly bayram, sen solaryn hatarynda barmy yada yokmy ony ozun gije yatmankan yuregine elini goyda azajyk pikirlen
Menin sozlerim shulara degisli 1 aylik yada 15 gunlik gezmane gelyaler we Ey Turkmenistan yaman yurek gysgync ey barde shu yok bu yok diyip gurleyanlere
Egerde oglanlar hakykatdanda yokardaky aydyslary yali Phd okap watana dolanip gelip isleseler men pikirlerimde yalnysyan bolup bilerin yone gaty milliyetci bolmasa solaryn gelmejegini bilyarin Goy gelmesinler yone Dasardan Turkmenistan adyna beyik isler etseler ondada begenjek yone gayrat edip barde dowletin durli yerlerinde gowja yerlerde islap yoren
oglanlaryn yanina gelip anyryny reklama edip oglanlaryn pikirlerini zayalamasynlar bardaki oglanlar siz gelyancaniz sizin ucin azajyk kariyer gazanyp hacanda sizler watana dolanyp gelenizde islemane shert doretjek bolup shu gunlere razylyk goryandir
Dasry yurtda okap yoren yada islap yoren barik gelip islese atdan dusup esege munen yali bolyar yone shu sertlere cydap we shu shertleri goz onunde tutup shu gecis dowrumizde watan ucin azajyk kyncylyklara doz gelip islesek hemmamiz jebislessek menin islegim shol
elbette hemme zat birden bolmayar yuvas yuvas sizin gozuniz dasary yurda gidip acylyar danini gelip bardede edil sheyle shertleri isleyaniz hemme dowledin hem gurlus wagty edil bizinki yali yada yani doglan cagany goz onune alip goray emedeklap yikilip seydip yoremane baslayar we ulaldygyca gozyetimi gineyar....

Emin Sen eyyam "siz" diyip

Emin
Sen eyyam "siz" diyip yuzlenip menem shol hatara goshdun...
Men shu yagdaya dushunemok, men Watan uchin bir chopun bashyny galdyrmadyk ekenim, bolyar. Sen ozun "chopun bashyny galdyranlaryn" hatarynda goyyanmy?
Men senin yazanlaryny ozume chekdim.
Sana bir zady gizlin syr hokmunde aydayin. Shu yokardaky birinji postuny okap shu yerdakilerin kopusi OZUNE CHEKER!
Yagny, olara 5 manat diyip yurdy tashlap gachan bolya, "pul diyip aspirantura=PhD" giren bolya, "dine yamanlayan" bolya, ya-da "chopun bashyny galdyrmadyk" bolya, senem uly ish edip biz yali yalyagylara, mugthorlara geljek tayyarlap yoren bolyan...
Oka hany shu yerdaki agzalaryn gozi bilen shol birinji postda yazanlaryny!
Men sana oz edenimi aytmakchy dal, dilime cholap nadeyin?! Etjegimi aytmakchy dal, bolsady ekip nadeyin?!
Yone bizem Watan ogly, bizem ozumuze Watansoyer diyip yorus...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Hormatly bayram eger

Hormatly bayram eger gownunize degen bolsam bagyslan
yone gepin gelsigi yazylanda men gaharym gelen zady shol oglanyn yzyma gaydyp geljek dal diyen yeri boldy
senin ucinem edil shol bolek gaty gyzykly bolsa gerekdir
hemem yalnysmasam sen gosgy okamagy gowy goryan bolmaly

OKA OWRWEN YHLAS EYLE GOBEK GANYN WATANDADYR DIYYAR

men diyjek bolyan zadym shu belki menin sozlerimden sheyle dusunilen bolup biliner yagny hicmi dasary yurtta okamaly dal, yok beyle dal okamaly owrenmeli we shol yerlerin osen medeniyeti bilen turkmen dap dessuruna den gelyan zatlary catysdyryp watanymyzyn osmegi ucin jebislesmeli
yene bir nakil bar dinden cyksanda ilden cykma diyyarler menin ucin din mukaddes zat shonun ucin bu sozi yazasym gelmedi welini kabir oglanlaryn watanymyzy pese dusurip gurlemesi seninem milliyetcilik damaryna degermikam diyyan.
Hormatyn Bar! gaty gorusmesek yok!

Agam, onda aydanlaryn

Agam, onda aydanlaryn bardaki agzalarymyz uchin dal bolsa gerek! Shu yerde gara beren agzalarymyzyn hemmesi Turkmenistanyn ustunlugune begenip, gynanjyna gynanyar, shukur Alla!
Hemmesininem uly arzuwy Turkmenistany yokary galdyrmak!
Islesen onki temalara goz gezdir, shonun uchin kop pikir edipdirler :)
PS Ay yalnysh dushunenim uchin bir-iki chuyshe, ya ulyrak legen ganymy gechersinda...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Quote: Uniwersiteti zordan

Quote:

Uniwersiteti zordan gutaranlaryna cenli aspyrantura diyip (pul gazanmak ucin) galyarlar.

Shun namesi erbet? Oyune baryp ishsiz yatmakdan gorkya adam pahyr. Men, meselem, birinin minnetini chekenimden, az aylyga bolsa hem ozumin gazananymy halayan! Minnet chekmek her kime yatanok, erkek halyna iki bukulip oyunde yatmak!
Ola ilmish, oz heleyinem hormat goymaya sheyle yagdayda!
Sen namanin gurruni edyan? Yashyna seretdim 14-16 yashlysyn diyip, bizlerdenema ep-esli uly, belki oyli-ishiklisin! Sen ozun ishsiz yatyp bir aylyk gor shol erkeklerin yagdayini...

Quote:

Kopusi gullukdan oler yali cekinyar. Gulluk adam iyenok, 1,5 yil gullugyny dine Allanyn razylygy ucin gulluk etsen dine sonyn bilen hem adam jennedi gazanyp biler.

Ahey... gin yerin gurrununi edyan! Biz Bitarap, kop goshun gerek dal. Hazirki gulluk yene bolsa, dine mugt ishgar uchin edilyan ish. Sen bolsa Alla uchin gulluk etmek barada aydyan... Her kim iki yilini YITIRESI gelenok. HAwa, yitiresi gelenok. Ol yerde iki yol bosh, ach selpeyan, ustesine urla-yenjile bilyanjanem gidya.
Shu yerde birnache PhD edyan bar, sholaryn birem gulluga razy bolmaz! Ol yere gidenson hany barda PhD etjek bol!
Sholaram watansoyer dalmika? Ya ozumem? Ya belki bize donuk diyersin?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Quote: Herkim dowledimiz

Quote:

Herkim dowledimiz gowulashyanca garashyp yorse, gowulashanson gelip hem oturman nama gerek. Biz duzetmesek kim duzetsin.

Belki munda dogry payi bar. Hemmamiz duzeltmeli, gurruni yok. Biz duzeltmesek, kim duzeltsin? Shonun uchin ilki bilen ozumiz halal ishlemeli, yaranjanlyk etmeli dal we sh. m.
Yone yene yokardaky aydanlaryn gatyrak. Belki bashga yurtlarda pul toplap son Turkmenistana peydaly boljak bardyr, belki Professor bolup son komek etjek bardyr...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Quote: Kabirlerini

Quote:

Kabirlerini gurletsen gelshine derrew bashlyk boljak, Oba(village) mugallym edip goybersen yok men guycli diyyar.

Sen yokardakylaryn kopusuni, we ine shujagazam ters yerde aydyan, dostum!
Men Atashyn shu yerde "mekdepde-ha mugallym bolasym gelenok, sebap diyemde bilyan zatlarymyn ahlisini owredip bilmerin" diyeni yadymda.
Guychlimi shu oglan? Mana galsa hawa. Bezirgeni oba mugallym edelimi? Menden sorasan uniwersitede mugallym edeli! Sen adamlary zor bilen ishletmekchi bolyanyn yalyhow!
Sen ayip-tayip ters sayta gelen bolayma? Shu yerde son ine shu yazanyn yali guychli oglanlar bardyr, oba mugallymchylyga hem razy bolmazlar(ozume mugallymchylygy halayan, shonun uchin ozumi mysal bermayin)!
Adamyn zehinini, talantyny doly dereje ulanmaly. Ony "oba mugallym edip goyberSEN" diymeli dal. SEN name uchin sheyle zehinlini oba mugallym ETJEK? Goy islan karini etsin, mugallymchylygy, men yali, halayanlar etsin!

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Farabi, senin her yazan

Farabi, senin her yazan zadyn shol bir 5 setirlik zada gelip baglanyar, ozun bizar bolmadynmy ?? Keypin yerine gelyarmi adamlara oz ovrenen 1-2 sany pelsepe sozlerini aytmak bilen ?? Maksadyn name 2'de bir Turkmenbasha ya-da dovlede "pritenzia" bildirmek bilen ?? Ya bizi samsyk hasap edyanmi "hemme zat gul-ala gullik" diyip yoren ?? What's your point man, taze blog achyp, shol yerde govja edip dushundiresin gelenokmy ?? Sheyle etsen gaty begenerdim sebabi uje bizar boldym senin shol bir zady yazip, yzyndan hem birgiden siyasy temalara gechip gidishinden, menin yalilar hem jogap beryar bu sayt'yn shertlerine gora bolmasa-da !! Gayrat edip nokat goyali shu zada, ichinde name bolsa aydip gal 1 tema achda, Ullakan hayisht senden !!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Pikirimi amala geciripsin, Magtymgulynyn pikirini T.bashyn amala gecirishi yaly :) shonun ucin sana telpek goyyaryn!"
 • Emin 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry bellapsin, Farabi shol biwepa talyplardan bolmaly."

Dogry edipsin, Maladis :))

Dogry edipsin, Maladis :)) !!

Emin dost, sen hem shul yerde biraz arkayin yazjak bol, 1 adamyn shahsyna olar yali agyr sozler yazmak dogry dal ahyry, onyn hem oz kellesi ==>> oz pikirleri bar, bul saytin limit'lerini gechman islan zadyny yazip bilyar, sana yaramasa ignore etjek bol gayrat edip, yogsa-da shahsyna dalde pikirlerine bolan kritika'ny yaz, yogsa birgiden insult/hakaret yazilar ve forum'yn duzy gachar...Bagyshla, akyl satan yali boldy, yone biri-birimize duyduryp durmasak her kim, her diline gelen zady yazar !!

Döwletiň, hökümetiň

Döwletiň, hökümetiň "uygulayan" erbet(!) syýasatyny ýamanlamak üçin eliňde şol erbet(!) ýagdaýy gowulaşdyrjak bir düşünje, pikir we bu pikiri goldajak, herekete geçirjek bir proýekt(proje, plan) bolmaly. Bular bolmadyk ýagdaýynda, "atılan çamurlar" nähak bolar we bul, döwlete edilen haýynlyk bolar. Döwlete haýynlyk = MILLETE HAÝYNLYK

Sonkynam sitatamy Tagan?!

Sonkynam sitatamy Tagan?! Sitata bolsa kim tarapyndan? Dal bolsa dushunyan.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Emin wrote: Bir wagtlar bir

Emin wrote:

Bir wagtlar bir Osmanly soltany(Sultan Abdulhamit bolaymasa) 30 sany guycli talyby okamak ucin Yewropa iberyar. Olar ahli cikdajylaryny byudjetden toleyar. Hatda taret almak ucin ulanyan suwlaryny ucin hem pul iberyar. Osmanly soltany bu talyplar Osmanlyny halas eder diyip umyt baglayar. Emma dine iki sanysy wepaly cikyar. Galan 28-den tama bolmayar. Hat sol biwepa talyplar gelip parti gurup(Refah partisimi ka diyyarin) Osmanlyny yikyarlar. Bu yerde atlar we mekanlar dalde asyl waka mohum bolup duryar. Sebabi 28 talyp yewropanyn adamsyna owrulipdir.

Shu gunler hem Turkmenistandan guycli talyplary watana hyzmat eder dushunjesi bilen dasary yurtlary iberyarler. Emma ansat-ansat gelyan yok. Kopusini gurletsen yone watanyny yamanlasyp otyrlar, Bu watanyn yerde yatan copuni galdyrmandyr emma bu bolanok, bulam bolanok diyip akyl satyshyp otyrlar. Uniwersiteti zordan gutaranlaryna cenli aspyrantura diyip (pul gazanmak ucin) galyarlar. Kopusi gullukdan oler yali cekinyar. Gulluk adam iyenok, 1,5 yil gullugyny dine Allanyn razylygy ucin gulluk etsen dine sonyn bilen hem adam jennedi gazanyp biler. Herkim dowledimiz gowulashyanca garashyp yorse, gowulashanson gelip hem oturman nama gerek. Biz duzetmesek kim duzetsin.

Kabirlerini gurletsen gelshine derrew bashlyk boljak, Oba(village) mugallym edip goybersen yok men guycli diyyar. Sen guycli bolanyn ucin obany gulletmek ucin iberyanlerinden habary yok. Umuman bu watanyn arza-sikayat edyan dalde, ishleyan,zahmet cekyan nesil gerek. Gohlap galmagallayan dalde, netijeli we maksada okgunly adamlar gerek.

P.S: Bu aydanlarym Allanyn razylygy ucin dashary yurda gidenlere degishli dalde, 500-800$ pul ucin gacyp yorenlere degishli. Turkmenistanyn aylygy bilen ishlap ac olen yok. Ote gecen bolsan bagyshlan!

1. Biraz oterak bolupdyr men pikirmce. Yone muny sizin sol haty yazan pursadynyzdaky ruh halynyza baglayaryn. Kawagt adam seyle bir lapykec halda bir zatlar yazyar welin sonundan azajygam bolsa okunyar, ildeshlerin kabirlerinin gowunlerine degaydimmikam diyip.. Elbetde men "pushman bolmaly" manysynda hiczat diyemok. Yone bir soz bardyr turklerde: Incitme bir cani.. Incitirsin Ars-i Rahmani.." Her soz dogry bolmaly emma her dogryny her yerde diymelidal. Onsonam olar yaly guycli watancylyk pikirini hem-de hereketlerini hemme adamdan garashmak bize dine uly gynanclara alyp barar. Gynanc bolsa gynansagam cozum dal. Elbetde gerekli yone cozum dal.
2. Umumy manyda bolsa aydanlaryna goshulmak bir adamcylyk borjy. Bir wagt Cemil Meric hem shol pikirler bilen ozuni paralap gezipdir Turkiya ucin.. Bu pikirlerini Jurnal 1 hemde Jurnal 2 kitaplarinda ginishleyin bellap gecyar. Gynansagam turkmen yashlarymyzyn hemmesi esasi kyn zatlary bashgalarynyn etmegine garashyarlar, yani biz garashyaris. Turkmenistanda umumy diyen yali kop adamlarda shol pikir bar..
(hazir cykyan son dowam ederin-da)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Dowamyna garashyan!"

Gadyr, sen yokardaky post'y

Gadyr, sen yokardaky post'y yazaninda, info'ndaky "Shu wagt Gyrgyzistanda bir turk firmasinda ishleyarin. Gelenime 3-4 ay boldy." yazilan azajyk bolsa-da tasir etdimi ??
T.e. sen, Dashary yurtda ishleyan 1 Turkmenistan rayaty hokmunde okayanmi ol posty ya-da Turkmen-Gadyr hokmunde mi ??

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy sorag! "

"Ýat illerde mysapyrlyk

"Ýat illerde mysapyrlyk çekenden,
Ursa, sökse, horlasa-da il ýagşy."
Magtymguly Pyragy

men pikirimce yagdayy bolsa oz watanynda galmaly
yone (eger yeterlik sebap bar bolsa) elbetde gitmek hem edil galmak yaly, belki hasam gymmatly bolup biler

hemmesi NIYETine bagly

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "su gosgy ucin telpek."

..::Bujagazam METAMORPHIC'den::..

Salam Oglanlar.... men ilki bashyny okadym shu yazilanlaryng, beyleki topiclerde bolushy yali, yzy b..a bulashyp gidip dur, hemmelering pikrini okap yetiship bolanok, shuna ha bir chare gerek, adminerlimiz bolmajak yerleri ayirsalar (ozumkem sho hatarda!)
EMIN Turkmen sagbol shu temany bashladanyng uchin! Elbette biz Patriot bolmaly, Milliyetch, bolmaly Yzymyza-da dolanyp barmaly, eger kellamizde goyan bir planymyz - idealymyz bar bolsa! Bayram agan yazanlaryna hakykatdanam TELPEK GOYYAN, ola yazara zat goymandyr, chyndamam REALISTIC (Not emotionally at all!) yazya, also a bit PESSIMISTIC! Sho sanda ozumem pessimist, ilki shuny aytmak isleyan WATANA YUREKDEN PEYDALY BOLASY GELYAN adam men uchin parhy yok ol "musurde sha" (halanmayan yagday TKMlerde!) bolaysin islese, shonda-da bir yoluny tapar-da edermika diyyan! Siyasi tarapdan yollar achylanok entak, sabyrmy etmelimi, ya-da kasan dolan bolsa bashga zat etmelimi belli dal...! Menem halamok sho uzakdan duryp TKMde bu bolanok o bolanok diyyanleri, yigrenyanem! A yone shu sozde aytyan zatlarymyzy edilmesi uchin halk gorkya, Yureksiz adamlarymyz, halkyng gorkusy dal-de, islegi gerek, janlylygy- oyanmagy gerekli... Entak halkymyz ruhnamany yatlanam bolsa ruhy dikelenok, (dikeljege-de menzanok!)ozune gelenok! Gulluk meselesini- de gaty yuzley gechayipsing EMIN, sag gelsenem "sandan chykan" boljagyng belli, onsonam shu vagt kime gullyk edilyanem belli dal, komandirining ozunemi ya watanamy... "Biz duzetmesek dim duzeltsin" --- bu diymek bolya bir "toparlanma" gurylsyn, sebabi birigman herkim her yerden chykaryan sesi edil, "bir elin na'si bar, 2 eling sesi" diyene menzeya... eger belli bir Guramanyng duybuni tutjak bolsanama shu vagt uchin, mumkin DALDIGI gornup dur! Bir adam ozune gowni yetyan hem-de govy yerde ylym bilim alyp osduren bolsa, elbette obada chuyrap gitmek islemez (Pedagoglarymyza degishli dal!) elbette Huday razylygy uchin chuyremege geljek zat yogam, yone goy dashary yurtda galsyn, TKM ozi chagyrar gerek bolsa!

"İl-ulusdyr,
Dosty-Ýary Ýekäniň" Magtymguly

...:::surHyan:::...

Akyllyja bolun

Akyllyja bolun hany...
saglygynyz!

Yok men şuny bir blog açyp

Yok men şuny bir blog açyp yazsam hiç hili tasiri bolmaz.

Onson hem Syyasat we Pelsepe diyilyan zat durmuşdan ayry zat dal. Olardan gorkup oturmak hem gerek dal. Etdirmejek bolsan hem görkezmani ediler.

Men döwletin guramalaryny, sossyal durmyşy ezyan "şahsyyet kultyna" nokat goyulan güni "şahsyyet kulty" temasyna nokat goyaryn.

52

Tagan wrote:

Döwletiň, hökümetiň "uygulayan" erbet(!) syýasatyny ýamanlamak üçin eliňde şol erbet(!) ýagdaýy gowulaşdyrjak bir düşünje, pikir we bu pikiri goldajak, herekete geçirjek bir proýekt(proje, plan) bolmaly. Bular bolmadyk ýagdaýynda, "atılan çamurlar" nähak bolar we bul, döwlete edilen haýynlyk bolar. Döwlete haýynlyk = MILLETE HAÝYNLYK

Tagan akga yuwashrak howw,gan gerek dala:D Bashlatma hazir:DOwalam zordan goydyk. peydasy yoga gury jedeling.

Sitata diyse boljak, yöne

Sitata diyse boljak, yöne sözme söz dal, şonun üçin adyny goymadym. Hakyky nusgasy has uzyn, 1+ sahypa.

Yuzley Gulluk meselesi

Salam Hormatly Metamorphic dogan.

Quote:

Gulluk meselesini- de gaty yuzley gechayipsing EMIN, sag gelsenem "sandan chykan" boljagyng belli, onsonam shu vagt kime gullyk edilyanem belli dal, komandirining ozunemi ya watanamy...

Men ozum gulluk edemson aydip yazayin diydim. Bir dogagnymyz Carjewe gulluga dushyar. Ol yerde gulluk edip yorkaler bir gyz Chasa gelyar. Pul berse tenini satjagyny aydyar. Oglanlar howes bilen toplananlarynda bizin doganymyz gyzy yanina cagyryp, name ucin we nace pul gerekdigini sorayar we shol puly tapyp beryar. Oglanlary hem bu palinden uzaklashdyryar. Bizin doganymyz gullugy gutaryp oyune gaytjak bolanda ona bir oglan satashyar. Ol oglan bizin doganymyza pulyny gaytaryp beryar we shol gyzyn aridigini aydip beryar. Sheyle kyn yagdaya dushende menin ayalyma bu masgaracylykdan halas edipsin diyyar. Ol oglan shol gyzy ozune ayal edip alandygyny aydyar. Elbetde bu bir mysal... Mundan bashgada birnace gahrymancylykly wakalar kan. Sen oz kararliligyny gorkezsen, huday hem sana yol acyar. Sheyle arassa esgerleri gorup namaza bashlan ofiserler bar. Shol ofiserlere toyda, tomashada el uzadip bolmayar emma bir yarim yil bile bolanda dash toweregin gul-gulalek bolup acylyberyar.

Saglynyz isleyarin!

Haa... men ynanyan, hakyky

Haa... men ynanyan, hakyky sitatada beyle agyr sozler bolmaz.
Sebabi herki zadyn ashasy erbet, sen yazanynam asharak bolupdyrmyka diyyan. Shu logika bilen adamyn "hayinlygyny" bash minutda aytsan bolya. Adamy sheyle ansat hayin bellemek dogry daldira?! :)
Ay borlay, gerek dal shu tema.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sitata yenilleşdirildi(has

Sitata yenilleşdirildi(has hem agyrdy)!!! :)))

Sen nireden beyle sitata

Sen nireden beyle sitata tapyan men hayran?!
Sen bir adama shu yerde "sen hayin" diyip dursyn, shona ozun dushunenokmy? Ya shey diymage hakyn barmy? Aytdyryanay walla, nache kakdyrsamam dushunman...
Ya indi birinin hayinligini bir temada yazilany okap sen karar beryanmi?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men şul-bul hayin diyemok,

Men şul-bul hayin diyemok, şol edilyan zadyn hayinlykdygyny yazdym. The rest is up to u. Nahili düşünsen..
Agyr gelyan bolsa şol söz barada gaytadan pikirlenip görmek gerek.. Belki azam bolsa hakykat payi bardyr!!

Her kim her hili sitata

Her kim her hili sitata goysa bari erbet bolar - dunyade sitata kop!
Yone common sense diylen zat bar, shony ishletmeli. Men ozume chekemok, yone shu temada barysy Parahadyn dashyna gechdiler. Bir shahs hokmunda, bashga shahsa beyle diymage adamyn haky yokmyka diyyan.
Sen hadys bilen yoreyan bolsan hany ozun dushun shu edenin hadysyn, sunnedin yolymy?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bizar şul temadan, şu

Bizar şul temadan, şu yerde-ha seni goldayan )))
Ata-babalarymyz Dil bela, diş gala diyipdirler.

Şuna-da politikada "narrow

Şuna-da politikada "narrow vision" (dar görüş) diyilyar!

Ine munada "turkmencilik"

Ine munada "turkmencilik" diyilyar!
GAYRAT EDIP JOGAP berman diysen jogap beryarler :-)))

Parahat, su yerde taze yazan iki kommentin hem sheyledi :-)

p.s. degishyan

:) Jogap bermejek bolyaryn.

:) Jogap bermejek bolyaryn. Yöne kella depdiryarler. Jogap bermani durup bilemok. Şonun üçin bir setir bilen jogap beryanrin.

Bagyshla yone sen basymrak

Bagyshla yone sen basymrak goymasan ol nokadyny info'daky Block sechenegine 1 tikjagash gelaymesin, kop siyasi gurrunin korugi sen, a bu sayta ol gurrunler gerek dal diyip onden bari aydyarlar ulanyjylar ve dolandyryjylar !!!
Sen adamy provacirovat edyan, birgiden "mysh mysh" hem yazyan yalnish yulnish, 1'i duzeltjek bolsa-da bashga tema girip gidyan...shol "Shahsiyet kulty" olsen hem gitmeyar, yone shu sayti oldurmankan sen goymali bolarsyn shol gurruni !! Ozun bizar bolmadynmay ?? Hemme zat bir yere chenli ahyryn... Mena ozume samsyk diyip otyryn sana ya-da Galtaman'a jogap berjek bolup yazanlarym uchin, sizin muna menzesh 100'lerche tema tapjagynyzy bilsem hem yazipdirin !! Sen isleyan yerinde gurlesh shol temalaryny, yone barde gurleshmani goybolsun etmesek ne sen, ne-de men galarys shul yerde !!

:)

Farabi, pelsepe, umuman aydanynda, 2 hili bolyar, biri ynanc bn ylalashyan, onun ziyany yok, men hem goldayan, 2-njisi bolsa, ynanja garshy cykyan pelsepe, eger sen hem 2-nji pelsepe gornushi bn hereket etsen, aydanyn bary bir kopuk! Yekeje hayirly amalyny ayt, onca pelsepe otarjagyna!
Galyberse-de, sen shahys kulty bn name gazandyn, shu yerde gygyryp-gygyryp!? Belki, kop zat gazansyndyr, azajygynam shu yere yazsana!
Belkem, sen TM baranda, sheyle parlak pelsepan mynasybetli bashlarda bir yerde oturdarlar!
Galyberse-de, musulman pelsepejileri hem senin edishin yaly pelsepe edipdirlermi?
Yokarda Mergene telpek berdim, belki sebabini owrensen yene yazarsyn 1 tonna!?
Elinde guyc ya mumkincilik bar bolsa, dil bn dal, eysem ish bn subut et, dil bn orak orsan bil agyrmaz!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Sen?n ozunde telpek azarow, menin uchin zayalama...."

Men kult üçin yazanlarym

Men kult üçin yazanlarym bilen hiç zat gazanmadym. Sebabi men ony başgasynyn güjügi hökmünde kesekinin dili bilen yazmadym. Öz türkmenim üçin öz türkmen dilimde yazdym. Şulary yazmak bilen dal belki köp zat yitirdim. Yöne esasy zat ikiyüzlülik edip özüme bolan hormaty yitirmedim!

hormat

Farabi wrote:

Men kult üçin yazanlarym bilen hiç zat gazanmadym. Sebabi men ony başgasynyn güjügi hökmünde kesekinin dili bilen yazmadym. Öz türkmenim üçin öz türkmen dilimde yazdym. Şulary yazmak bilen dal belki köp zat yitirdim. Yöne esasy zat ikiyüzlülik edip özüme bolan hormaty yitirmedim!

eger men/biz kabirlerini yamanlaman hormat yitiren bolsam, onda senki dogry, yone menin dushunishime gora, haysam bolsa bir sebabe gora hormata garashmak hem, umuman, dogry dal, in gowusy, hormat goymak. Hormat goyana, hormat hem goyular. Gonshy blogda Bayram hem dogry zatlary Mergene yuzlenip yazdy, kop mukdaryny inkar edemok, yone gorunen oba karta islanok gysgaca aytsam!
Onam, bu yerde, yok eyle, yok beyle diyip dannap oturmaga gerek yokmuka diyyan!

Mergen Sen bilen

Mergen
Sen bilen jedelleshmekchi dal, yone bizde bir kemchilik bar bolsa, shonun jogapkarem bolaymaly! Shol aydanymy gaytalasym gelenok, onem yazdym men.
Ishsizlik barmy? KOP! "Ish basharanoklar, shonun uchin ish yok" diymek yalnyshmyka diyyan. BU krug yapik, okuw yok, shonun uchin ish basharanok yashlar, ish basharyany, basharmayany ish tapanok.
Sen shu zatlary gorenokmy? Ozun uchin jogap beray, shu yere yazanyn hajaty yok!
Mena obada shondan kop zat gormedim...
PS Beylekilere bolsa aytjagym, ozuniz sholaryn yerinde goyup gorun...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ol krugy men hem goryan,

Ol krugy men hem goryan, yone shul yerde gurleshenimiz bilen shol adamlar okuvly hem bolmayar, uje boky dorjelap otyrmak manysyz, gunakari gozlasin gelse basyber, yone shul zat ol adamlara ish bermayar, ishi basharmana ukyp hem berip bilmeyar...Barde adamlaryn nadip shol hala gelenleri dalde, shol haldaky adamlaryn ish tapmayishlary hakda yazyan men, seni biljek dal...Comunism'den chikayan badymyza talyplaryn sany peseldildi, sebabi biz garypdyk ve 30.000 talyp okadayanimizda-da sholaryn 10'da birine-de ish berip bilmezdik belki, Moskwa'daky yali Taksist-Profesor'lar dolup yatardy her kunchekde, hemmesi hem gargynardy "Shuncha okanymyzdan son hem pes ishde ishleyas diyip" ...Bu yagdaya bashga hili chozum getirilip bilinerdimi ?? Bolup biler, yok diyip biljek dal, yone bu dushunje hem 'biderek' diyip bilemok men sebabi ol gunlerin yagdayi sheyle etmane zorlayadi gaty erbet !! Yone name bolsa-da, indi ol dovurden gechdik biz, indi adam guyjini dalde mashynkalary ulanyas, indi-indi senagat sektory osup, adamlara govacha meydanlarynda dal-de eshik fabrikalarynda ish berip bashlady !!! Yokardan dushen yali bolup yazmak gerek dal, bul period'yn 15 yildan az surmegine yaman az ahtimallyk beryan mena...

Sen shol krugy goryan bolsan

bulam peydasyz
:)
yene bagyshlan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sen shol krugy goryan bolsan

shol bir zat
bagyshlan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Wepalylara bilemok welin Biwepasy FARABY

3 kisi gan gerek dal diyyar. Gayrat edip yazilana uns berman, jogap hem yazman!

Wepalylara bilemok welin Biwepasy FARABY. Yazan zatlaryn gaty yokush degipdir oydyan. Elbetde gayra yurtda pul ucin ishlap yoreni belli. Dine pul ucin gayra yurtda, gayra adamlaryn guly bolup yor, watanyn guly bolmak barka...

41

Emin wrote:

Wepalylara bilemok welin Biwepasy FARABY. Yazan zatlaryn gaty yokush degipdir oydyan. Elbetde gayra yurtda pul ucin ishlap yoreni belli. Dine pul ucin gayra yurtda, gayra adamlaryn guly bolup yor, watanyn guly bolmak barka...

Emin dost asha gitding! Beyle diyip bilmeyang.

Umuman aytsang

Emin dostymyz Watanyny söyyan eken,pikir etyar bir zatlar. Elbetde her gulung tikeni bolar. Onyng hem tikeni bardyr belki,yalnysh aytyan yeri. Yöne ing esasy watany uchin bir zatlar etjek bolushy. Ony beyle tankyt etmeli daldik.

asw

Emin wrote:

Wepalylara bilemok welin Biwepasy FARABY. Yazan zatlaryn gaty yokush degipdir oydyan. Elbetde gayra yurtda pul ucin ishlap yoreni belli. Dine pul ucin gayra yurtda, gayra adamlaryn guly bolup yor, watanyn guly bolmak barka...

Onsongam pul hemme kişa gerek. Menem işlejek 1-2 yil. Sebabi bir zatlar edip bilmeging uchin pulyng hem gerek.Yöne pulyng guly diyip bilmersing. Pulsyz ikii elini burnyna sokyp watana hyzmatn edip bilmeyang.

Öz watanynda başgasynyn

Eger pul gazanmak üçin işlemek gulluk bolyan bolsa öz watanynda başgasynyn guly bolmakdan gowydyr!

Quote: Ebu Nuaym'ın

Quote:

Ebu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliyasında ve Taberani'nin Mu'cemu'l Evsatında zikredilen Ebu'd-Derda Hazretlerinin rivayet ettiği bir kudsi kadis-i şerifte Efendimiz(sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:"Aziz ve Celil Allah ferman buyurdu: Ben Allah'ım, ben'den başka ilah yoktur. Kainatın yegane sahibi ve hükümdarların efendisi benim. Hükümdarların,idarecilerin kalbleri benim elimdedir. Eger kullarım bana itaat eder, dinin gereğini yerine getirirlerse idarecilerimin kalblerini onlara karşı merhamet ve şefkat duygularıyla doldururum. Fakat, eğer kullar bana isyan eder, dinden yüz çevirirlerse hükümdarların kalblerini onlar hakkında öfke, hiddet, hınç ve kine sevkederim de onlara azabın en acılarını tattırırlar. Öyleyse idarecilerinize beddualar ederek kendinizi oyalamayın;zikir, dua ve yakarışlarla mamur ettiğiniz gönüllernizle bana yönelin ki ben de zalim idarecilerinizin hakkından geleyim"

P.S. Gatygyn üstünde gatygyn gaymagy, süydün üstünde-de süydün gaymagy bolar.

Telpekler (3 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 3 telpek goyyar we yazyar: "Govy nukdayi nazar, gaty mohum !!!"
 • Atamyrat 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Shanik :) Bashga dushundirishe gerek yok!!!"

Oppanaa....Tagan, nireden

Oppanaa....Tagan, nireden chikardinay bu hadysy ?? Onda-da Kudsi...
Shol gok bilen renklenen yer junk bolup dushdi...Sagjabola !!

Düyn içim gysyp otyrdym,

Düyn içim gysyp otyrdym, kitap okayin diydim, sonam şol yokardaky kudsi hadis gabat geldi, "paylaşayin" diydim :).