tmolympiad.org sahypasyna name ucin gelyarsiniz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Turkmen oglanlary bilen habarlashmaga, pikirimi alyshmaga gelyan.
31% (13 votes)
Shu yerdaki oglanlardan gorelde almaga gelyan.
2% (1 vote)
Edere ishim yok, shonun ucin gelyan.
7% (3 votes)
Dashary yurtda turkmen oglan/gyzlar az shu yere girip okasam yuregim gysanok.
17% (7 votes)
Shu sahypanyn ashygy.
10% (4 votes)
Gelip oglanlardan komek sorayan.
2% (1 vote)
Mena yanyja gelip durshym (myhman).
5% (2 votes)
Biri gelmage mejbur edyar
2% (1 vote)
Beyleki saytlarda gaty owensonlar gelip goreyin diydim
2% (1 vote)
Name gelmek hem bolanokmy :)
21% (9 votes)
Jemi 42 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Son bir yil gechip yzyna

Son bir yil gechip yzyna gelip bir hepde gechmanka turkmenche sayrap yor... Shol wagt yone "ay anarda dine inglische gepleshenson, inglische pikir edyan, son turkmenche aklyna gelenok" diyen bolupdy...
Men bir wakany aydayin.
Obadan bir chaga Ashgabada, Chula lagere gidenmish SSSR dowrunde. Lagerde bolup yzyna gelenson dine ruscha gepleyamish, kes-kellam turkmencheden yuz owrenmish. ene-atasy kop yalbarypdyr. Bolmajagyny bilenson olar ony kecha duyrlap tayaklap bashlapdyrlar. Hany nadayarsyn
-Way ejjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeee, goyberroooooooooooooooooow
diyayse :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bolya, berekella uyam! Bir

Bolya, berekella uyam! Bir gayrat et hany!
:D Gayrat etsen hemme zadam, her ishem, her yumusham bitiryan!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

siz esitdinizmi bilemok.yone

siz esitdinizmi bilemok.yone seyle anekdot abrdy.
Bir yas oglan russiya okayar onson oye gelende ejesi bakjada katmen bilen islap yor.onson ol ejesine diyyar a eto sto takoye onsonam bilman onyn beyleki ustune basyar olam gelip degyar kellesine onson ol aytyar a katmen stoli.
olam sol bolyarda hawa yone kop ong turkmence gepledin hemem ol oz ene dilin bolsa song hicem yadyndan kop cykarmayan diysenem bolyar.yadyndan cykyar kawagtlarda yone menin pikirima yone oye baramyzda eyyam az wagt gecenden sonra yendem onki yaly bolarmyka diyyan.

Oho shu yere yazayyn diydim.

Oho shu yere yazayyn diydim. 1000 yetdim :)
Indi yatsam hem bolar? :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

anekdota dushunmedim

anekdota dushunmedim :(
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Yatyber gushum

Yatyber gushum :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

anekdota dusinmedim diyyan

anekdota dusinmedim diyyan welin men nadip dusindirjegimi bilemok.
Gijan rahat bolsun

Indi gijan bolanok barde,

Indi gijan bolanok barde, gundizin rahat bolsun bolyar. Sagat 7:31 boldy.
Ay anekdot koplay. Bashgalaryny okaryn :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Hawa menem turkmen dilim

Hawa menem turkmen dilim gaty govy dyal. Sebyabi kichjik kyam chagalar bagyna gidyadim, ol tayda-da yeke ruscha geplenyardi, shol vagtdan byari ruscha ovrenip, mekdepde-de ruscha okadym. Yone shonda-da rus dilim gaty govy dyaldi, yone 10-11 yyllap yeke ruscha okasan rus gyzy yaly bolyan, hem turkmenchyan yitip bashlayar ( gody geplyap bilmeyan).
Menem hyazir Amerikada, hem tyurkmenche gepleyan, shonda-da rus dili men uchin yenilryak gelyar geplemyage.
ALLAHA SHUKUR, turkmen dilini yadymdan chykramajak bolyan, beter ovrenjek bolyan. Bagyshlan kya vagt dogry yazmasam ya-da ruscha aytsam. Bagyshlan?!
Merjen!

Anekdot

Bayramyn yazan anekdotyny okap otyrkam, Maysan yazan anekdoty yadyma dushup yazjak bolup otyrdym bu yerde, yone Maysa yazan eken, sag bol, Maysa! Agajan, bu gezegem shol anekdtody "Anekdotlar" blogyna ginishleyin yazmakcy, 1000 bahany 3-nji gezek yene-de gutlayan :)
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

ay....

Merjen, sen arkayin yazyber, ilki bada suwda nadip yuzmelidigini mana owredenlerinde name edenini bilyanmi menin doganymyn, hic yuzup bilmeyan halyma cun suwa itiberipdi, shondan barem yuzup yorun, balyk yaly :)
Yalnyshsanam, shu yerde nace kop TM-ce yazsan, shonca-da calt owrenersin, edil Inliscani bashda edishin yaly :)
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Bagyshla diyip oturma Merjen

Bagyshla diyip oturma Merjen gyz!
Senin gelenine biz shat, turkmen dilinde gul yali gurleyan! Mena senin gayrat edyanini goryan, shonun uchinem sag bol diyyan!
SAG BOL! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Hasaplashdyk ;)"

A

Mengem shu yerde 6 aydyr entap yorun.Turkmen dilini ongngardygymcha az geplejek bolyan(yogsa-da kim bilen gurleshjek diysene).Ay name shung yaly zadyng yene boljagy belli dalda.Gowuja owrenip galayyn diyyan.
A indi turkmen diline geleli.Hay men shony unutyan diyyanlere hayran.Men bir yyllap gurlemesemem,TM a baramda sayrayshyma sereding.Meng ozum uchina oz ene dilim ing gowusy.Shu wagt birhili tolgunyp gitdim ene dilim hakynda yazamsong.Ol duygyny dushundirip bolmayar.Birhili ozunge gownung yetmegimi,begenchmi,garaz birhili dushnuksiz duygy.
Men turkmenche kan kitabam okamadym.Hemme owrenenje zatlam ejemden,sheyle cheper gurleyar welin,men chagakam shol dinglap yatyshymmyshyn ayallang gurrungini:)Ayallaram kop fraza(idiom:deyim,turkmenchesi-de bolmaly)ulanyandyrlar.Synlap owrenip galypdyryn ka birini.
Inglische aydangda:Turkmen Rules!!!

Balkan jan

TC-de okayan talyplaryn aglabasy TM-a dync almaga gidende 1 hepde yaly kop gepleman, dillerini arassa TM-ca owrenishdiryaler, azajyk yencyaler, yogsam, zol "eje-eje" diyip durjaklaryny bilyaler-da :) Yagny, TC giryar, bulam-bujar edyar, tejribamiz bolanson we senin hic tejriban bolmanson, sana-da duydurayin diydim hazirden pashyrdap yorme, bizin 1-nji kursumyzdaky yaly :)

----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Yekeje telpek berinda Bash

Yekeje telpek berinda Bash sahypa cykaralyn. Gelen myhmanlar hem, ses bererler yaly. Son yzyna berjek :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

agajan telpegi nirakk

agajan telpegi nirakk goymaly men goyayyn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Senin bilen hem hasaplashdyk ;)"

hmm

eyyam telpegi dogry yere beren ekenin, Maysa!
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Yok eyyam Bayram yetishdi.

Yok eyyam Bayram yetishdi. Yone tema goymaly. Temanyn ozine goysan bash sahypada cykyar "IN SONKY goyulan telpekler" diyip. Bayramynkynam gaydyp bereyin :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Boldy how yone yere telpek

Boldy how yone yere telpek goyman :) Ozunizde-de saklan men yaly. Shu wagt ikiniz bilen hasaplashdym :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

way men ony gormandim

way men ony gormandim bagyslarsynyzda.

men bolsa alty aydyr dine

men bolsa alty aydyr dine ejem dagy bilen turkmence geplesdim.sonam bu sayty tapdym.sonam messenger acdym.sonam seydip gitdi internet ulanyan kop kisi tapdym.seydip indi onkiden kop turkmence gepleyan.Barik gelip kop turkmence taze sozler ogrendim.Meselem hartecjal sozi birinji gezek internetda basga birinden esitdim.ejeme soradym ol name diyip.olam aytdy ol sozi nireden esitdin diyip.ejem manysyny bilyar ekenimyone men ong ol sozi esitmandim.barik gelip basgada kop soz ogrendim.

Mende bir soragym bar!

Mana dyushyundiryayindya,kyn gyormeseniz?!
Nyadip telpek almalydygyny? Hem ol, telpek diyilyan zat nyame digini?!
Merjen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Ine bir telpek!"

Merjen Telpek goymak diyen

Merjen
Telpek goymak diyen zady on eshiden dalsin. Turkmen aga on bir zat gownune yarasa, biri bir gowy zat aytsa, ya gownunden turan ish etse "ay telpek goydum sana" diyip ozunin begenjini, hormatyny bildiryar ekeni.
Bizde-de edil sheyle sistema bar. Eger birinin yazan zady gownunden tursa sen "Telpegini Goy!" diyen knopka basyp telpek goyup bilyan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sen telpek goysan telpek

Sen telpek goysan telpek senden gidya, goyan adamyna gechya.
Garaz, sen gowja zatlar yazybersen, aktiw gatnashybersen telpek baryny toplarsyn! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bashda hemme kishide telpek

bashda hemme kishide telpek yokdy dalmi name?! bashda bir adam beyleki adamlara berendira, meninem shu mahal telpek, don, turkmen koynek, gyima balak goyasim gelyar:D yone edip bilyan zadym yokda:D

Bolyar, indi

Bolyar, indi dyushnyukli!
Spasibo, dyushyundireniniz uchin!
Menem indi aktivlyrak boljak bolyan ;)!
Merjen!

Mena aslynda icim gysan

Mena aslynda icim gysan wagty gelyan barde hic kim yoga gurleser yaly.Hemem turkemnce gurlasim gelyar kawagtlar yogsam yadymdan cykyar.
Name diyeyin turkmenler bilen gurlessen bir hili uytgesik cem amerikanlar bilen yada ispanlar bilen gurleseninden.

Quote: Hemem turkemnce

Quote:

Hemem turkemnce gurlasim gelyar kawagtlar yogsam yadymdan cykyar.

Sheyle diyenleri kop eshitdim... men hazirem hayran galyan. Nadip oz ene dilini 2-3 yillikda yatdan chykaryp bolarka? Sena entek bir yilam ayry dal, eyyam yadyndan chykaryan...
Beh, mena 5.5 yildan bari bashga yurtlarda entap yorun, yone obadashym bilen gepleshemde bir del sozi gatanym yadymda dal...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

men ongem seyledima

men ongem seyledima turkmenistanda.men ol sebabi turk mekdepmika diyyardim onda ol turk mekdep dal ekende.yone biz oyde turkmence rusca garyarys.Mekdepde bolsa koplenc rusca geplesyaridk yadam inlisce.eger turkmence geplesek pul toleyardik aslynda.yone mena son ony ayyrdylar welinem seyle boldym galdym.Sen turkmenler bilen kop gurlesyansinda.Mern alty ay hic diyen yaly gurlesmediam.sonra gurlesmage basladym aslynda kyn bolup ugrady inlisce yuregime dusip ugrady.yone menem gepleyan turkmence ahzir.Yone men turkmence dine ejem daga jan edemde gepledim alty aylap.Messengerem acmadym chatam hic zat acmadym kabir wagtlar e mail yazyardym turkmence sol boldy basga yok.

hmmm

9 yildan bari dasharda entap yoren copanlara name diymeli onda :) Men ene dilimi duypli-ha yitirmedim welin, onki olimpiadacy wagtymdaky bilyanjelerimden nam-nyshan galmandyr, shu yerde yazmak bn, ustundaki tonnalap gumjagashlary azajykdan supurip bashladym diyaymesen :)

Men bolsa, bu sahypanyn ashygy, muny bolsa 5 hepdelik agza bolmagyma garamazdan, 1000 baha yetenligim gorkezyar :) Biljek dal, belki kop floodcylyk edendirin, yone yene bu sayty sheyle halayaryn!

beh...

Maysa, jigim, name men senin bn Inlisce gepleshipmidim !?
Menem-a sana TM-ce gepletjek we owretjek bolup az dyrjashmadym :) A sen bolsa mana orsyca owretjek bolyarsyn :) Men yaly copanlar geplemani basharmasa-da dushunyandir, jigim, arkayin basybermeli, yone TM-ce arassa gurlesen has amatly-da!

Maysajan Menem MGUnyn

Maysajan
Menem MGUnyn dashynda entamokdym, 5 yilda dine 2-3 oglan bilen turkmenche gepleship bilyadim. Serdar agany seyrek goremson, Timur bilen kawagtjyklar gepleshyadim.
BArde-de senkiden uytgeshik yagdayim yok, 6 ay bari yeke ozum shu yerde. :)
BIr zat bar, ozuni ynandyrmaly dal. Hachan "yenildim, dilem yitiripdirin" diyende yitya dil. Bolmasa yitmeeez!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sen gaty gorme menden! Menin

Sen gaty gorme menden!
Menin klasymdan bir oglan Amerika gaydypdy flex bilen. Wagt gechip ona shu 6-7 aydan jan etseler inglischelap oglanlara "ay yatdan chykardym, bagyshlan" diyenmish, dine inglische gurlanmish, azajyk garyp turkmenchani.
Shony eshidemde yensap gatapdy, munchada aynamak, gomparmak bolarmy?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

hem-de

men bu saytyn ashygy diyenimin sebabi, bashga shaherlere gidemde internet baglanyshygy bolsa, hazirki yaly, yatman, comment baryny yazyp okayaryn :)
Eger oz bolyan shaherimde bolsam, onda kitaphanalara belli wagtlyk onunden "book" edip baryp oturyp, yetishmeseme gaharlanyp gaydyaryn :)

Hatda, shu sahypa diyip, omrumde UK-a gelip ilkinji gezek internet kafe-de gidaydim, muny rekortlar blogyna yazmaly, aslynda :)

men yitirmedim.hazirem

men yitirmedim.hazirem geplap bilyan yone kawagtlar yalnys gepleyan.onson manga utanc diyyan sol turkmence yalnsy geplemek.menem sol garyp geplemege garsy yone ozumem garyan.Yone garmajak bolyan.

Bayram! Spasibo "Telpeginiz"

Bayram!
Spasibo "Telpeginiz" uchin!
Sagja- bolun!
Merjen!

Bayram aga, bashda

Bayram aga, bashda ovrenishyanchalar govunleri uchin bermek govymyka diyyan, yogsa uytgeshik zatdyr oydermi namemi :))

1-2 sanysy

kabirleri shu barada gyzyklanyp, bizin isleyshimiz yaly hem hereket etdi oydyan, biri-ha Gadyr aga, ola takyk welin, Merjenjan hem sheyle edaydi oydyan, belkem daldir, takyk bilemok hazir, galyberse-de, gozlabersen tapylar sheyle yagdayly agzalar!
Ey, mana berlen telpeklerin yeri niredekanayt, tapyp bilemok, komek etjek yokmy :)

------------------------------------------
"Kyýamatda bir söz diýdim baýakda,
Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda,
Zalymlar har bolar, galar aýakda,
Garyp sen, ýyglama, şir dek bolar sen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Yone, Telpegim bilen paylashayjakdym! Indi azyndan hem bir Telpege kopeldi! ;)"

Hawa, men telpek berin diyip

Hawa, men telpek berin diyip yazmadyma, yone dyushyundiryayin diyipdim. Yone spasibo, bereniniz uchinem, ...!
Ay, menem oz telpegimi Ata Aga beryayjek!

Kya wagt, byarik name yazjagymam bilemok, sebyabi shol temalar hakda hich hili kellyamde pikir bolmanson.
Gyorshyuniz yaly starayus yazmaga!
Merjen!

Byarde bir- menzesh atly 2

Byarde bir- menzesh atly 2 adam bolup bilyarmi???
Merjen!

Yok, edil bir menzesh atly

Yok, edil bir menzesh atly bolup bilenok. Yone sen nikini uytgedip bilyan.
Telpek temasynda men seni goz onunde tutup aytmandym, umuman aytdym. Telpegem dine taze gelenler dal, hemmamizem gazanmaly. Telpegini paylap "menki gutardy" diymek gen zat, bolmanda gutarar paylasan!
Bolya gutaran ekeni, oturda tazeden chople. "Mana telpek berin" diymegem bir hili... garaz, telpegi halan zadyma beryan mena, yone gysganch bolmajak bolup kim "mana telpek berin" diyse, ozumde telpek koplugi sebapli, beryan. Yogsam her kim oz halan yazgysyna berse gowy dalmi?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Garaz, yokardaky men

Garaz, yokardaky men pikirim. Elbetde, isleseniz dowam edin, yone telpegi sorap alsan bir hili goryan mena. Ol bahany sorap alanyn yali.
Kim mugallymyn yanyna baryp "men baham pes, berayda?" diyya? Dine ikilikchiler :D
IShennir adam ishleya, shol bahany gazanya. Wessalam!
PS Gownune degenim bolsa onunden bagyshlan. Oz shahsy pikirimi aytdym
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Arkayyn bolun Bayram! Menem

Arkayyn bolun Bayram! Menem oz pikirimi yazdym. Men oryan sylayan sizi, pikirinizi gyoni hem dyushnyukli edip aydanynyz uchin! Men hem sizden gaty gyoremok, arkayyn bolun! Menem bir gyun siz yaly govy edip yazmaga ovrenerindya! ;)
Merjen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Ay meni beyle owyan az :D"

Spasibo! Bizem yazyp

Spasibo! Bizem yazyp bildigimizden yazyas!!! ;)
Merjen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Yazyp bildigince yazyanyn we muna gayrat edyanin we gonumelligin hem-de yhlasyn, galyberse-de howeslenmegin ucin 1 telpek menden"

Merjen

Telpek ucin sag bol, Merjen!
Mende sheyle hem bar, sen shol telpegi onat comment yazyan ucin sakla, yokarda Bayram aganyn yazanlaryna-da doly goshulyaryn!
Sag bolun!

Merjen, senin post'laryny

Merjen, senin post'laryny okanymda "Indi Spasibo diyip nirede yazdika ?!" diyen curiosity dorap bashlady ichimde menina :))

Spasibo=Sagbol=Sagjabol=Tanry yalkasyn(men halamok Tanry sozuni :)) bolyandir Turkmenche!

OK

Ok, Mergen! Aytdyn gutardy, indi mne SAGJABOL diyayerin!
Men shul turkmenche spasibo diymyage hemmishe bir hilryak gyoryadim velin, indi owrenerindya! ;)
Sagjabol, owredenin uchin, Mergen!;)
Merjen!

peyda

tuweleme, bu sayt TM dilini yatlatmada we owretmede hem peydalydygyny subut edyar, menin hem shu yere gelmegimin sebaplerinden biri yatdan cykyp baryan TM-cami duzeltmek:)
Ay, ensalla, hemme zat gowy bolar-la!

Atamyrat aga,şol birinji

Atamyrat aga,şol birinji gowy tarapy da tmolympiadyng.

Sagja bol Merjen!

Sagja bol Merjen! Dushunyanine, mylayimlygyna :)
Telpegem bolar, zadam bolar, chekinman yazyp bashlanda :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ey,

Bu telpek sany bahan kopelse koplelenokmay, men-a sheyle kop komment yazdym, yekeje telpegem bermediler-le, zaluwat :) Yogsam her 30 comment ucin 1 telpek dagyn berlaymel-a :)
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Ay onda barsini "chat" edip

Ay onda barsini "chat" edip ulanarlarmy namemi comment sanyny kopeldmek uchin...Mena chynymy aytsam nama gerekdigini hem bilemok shu comment sanlarynyn, Nache sany post yazanin dalde olaryn manylary mohummika diyyan !! Yogsa 2 setir edip "Gaty haladym, govy ekenay" diyip yazsanam 1 post, butin ekrany tutar yali edip yazsan hem 1 post...Sanamanyn manysy yokmyka diyyan !! Ata aga, islesen menkileri alay, birgiden bolmaly :)) Telpek hem gerek bolsa guk diy, menin sholary paylamak yadymdanam chykyar...

Aslynda "Dashary yurtda

Aslynda "Dashary yurtda turkmen oglan/gyzlar az shu yere girip okasam yuregim gysanok." -y saylajakdym yone in ashakdaky has yarady :))) Dugryda valla, gelenin uchin hem hasap soraman :D

Gowrak

Beyleki saytlara gora has düşünjeli adamlar bar meni esasy şo özüne çekyar

:)

Mergen jan, kop sag bol!
Bahga bir yerde, telpegim gutaran wagty, sana yuzlenjegimi aydypdym, elbetde, jigim Bayrama yuzlenayjek ilki bada welin, onda-da oran az, birem in kop telpek paylan in jomart agzamyz, yone sen welin, in telpege bay agzamyz, shol mynasybetli, sheyle bir hayishym bolsa, birinji sana hayish ederin, ensalla!
Yone, atdashyn hic teppegi galmandyr, yogsam, onun ozi hem sheyle aktiw we telpek sistemasyny hem ozi getirdi, indi "Mana telpek berin, mende galmady!" diymage utanyandyr ol, menin yaly :)
Ay, bolyar-da, shu 50 commente-de 1 telpek berilse, bildirmanjik, gowy bolayjak yaly-da, elbetde, flood etmeseler!
Yene bir gezek sag bol, Mergen jan!
------------------------------------------
"Kyýamatda bir söz diýdim baýakda,
Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda,
Zalymlar har bolar, galar aýakda,
Garyp sen, ýyglama, şir dek bolar sen!"

Baha sany nacherak yazanyna

Baha sany nacherak yazanyna bagly, onun hiline dal.
Telpegem telpekda, bu zatlaryn ikisem gyzyklandyrmak uchin doredilen zat. Ikisininem uly bir mohum yeri yok. Bar ekenida 200 telpegin(mende 200-300 bolardy oza :D), ya-da uly bahan, shah chykyamy? Ay yone gyzyklandyrmak uchin doredilen zatlar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

shonun ucin diyyan-da men hem

menin hem sebabim, shol, indi telpege we onun shertlerine gyzyklanyp bashlan taze agzalarymyzam bar, olar hem onat commentlere telpek berjek bolup, telpeklerinin yoklugyna gynanyalar, sheyle yagdayi gorsem, men-a bererin, telpegim bolsa, atdash hem sheyle edyar, sag bolsun!

------------------------------------------
"Kyýamatda bir söz diýdim baýakda,
Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda,
Zalymlar har bolar, galar aýakda,
Garyp sen, ýyglama, şir dek bolar sen!"

Ay telpegi sorap alyalar shu

Ay telpegi sorap alyalar shu wagt kopler, gynansagam. Telpek yok bolsa ony yazyp almaly, birinin gownuni turuzyp almaly, yone "telpek name? mende yok" diyayyaler, aljagyny alybam zym-zyyat bolyalar :)
Beytmeli dal, telpegi, her zady bolshy yali, gazanmaly!
Shon uchin gayrat edin agzalar!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sorasalar berilyarlay, yone

Sorasalar berilyarlay, yone soramasalar "Aglamadyk chaga emjek yok" diyilyani bolayyada..
Onsonam, taze ulanyjy register bolanynda ona 20-30 sany telpek berilse nahili bolarka ?? Bizem hemmesini post'larymyz uchin almadykmyka diyyan, berenlerimiz'den alanlarymyzy ayiryan velin "0" chikanok ahyry...