tmolympiad.org sahypasyna günde näçe gezek gelýärsiňiz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Günde 1,2,3 gezek
40% (17 votes)
Hepde-de bir gezek
7% (3 votes)
Boş wagtlarymda
30% (13 votes)
Başga iş etsemem şu we sahypany gyrasyndan açyp goýýan
14% (6 votes)
Men bu ýerden gidemok!
9% (4 votes)
Jemi 43 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Spasibo!

Men koplench shu saytda bolyan. Oryan gyzykly sayt. Hem myspace, ..., menya birinem govy gyoremok, wagtyny bosh gidiryan yaly. Yone bu yerde kop zady ovrenip bolyar. Men sheyle oz kellyamdyakini yazmaga, aytmaga bir hilryak bolyadym velin, hyazir yone yazyan edyan, shonda-da yenil dyal-dya men uchin.

Men sagbolsun diyesim gelyar shu sayty doreden adama/adamlara. Oryan govy ish bitiripsiniz!
Spasibo! Omryuniz uzak bolsun!
Merjen!

Gaty gorme welin

Gaty gorme welin :

Merjenjan wrote:

Men koplench shu saytda bolyan. Oryan gyzykly sayt. Hem myspace, ..., menya birinem govy gyoremok, wagtyny bosh gidiryan yaly. Yone bu yerde kop zady ovrenip bolyar. Men sheyle oz kellyamdyakini yazmaga, aytmaga bir hilryak bolyadym velin, hyazir yone yazyan edyan, shonda-da yenil dyal-dya men uchin.

Men sagbolsun diyesim gelyar shu sayty doreden adama/adamlara. Oryan govy ish bitiripsiniz!
Spasibo! Omryuniz uzak bolsun!
Merjen!

Shular harp yalnyshymy? Ya-da oz yazyshynzymy?
Gaty gorman welin size 2lik :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Ay onun Ya diydigi Adikdaki

Ay onun Ya diydigi Adikdaki a
Yu diydigi Uzumdaki U
PS dushunse bolya.
Sag bol Merjen!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

beytme-how

Agajan, jan jigim, beytme-how, onem-a ozune ynam getirip shu wagt yazyp bashlayar, sen bolsa ona pes baha beryan!
Gaty gorme 5-lik diymel-a sen dagy :)

----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

ha..

Merjen, tuweleme, sen gulak asma bizin yaly copanlaryn sawliklerine, commentlerin bizin ucin hem peydaly, yazyberginin!
Sag bol!

----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Ok. Indi gaytalanmaz ata

Ok. Indi gaytalanmaz ata aga. Men yone bir... :)
Yokla yone yazydym.

Bellik: tmolympiad.org sahypasynda harp yalnyshlyklaryn bolsa yazmaly diylen zat yok. Men yone bir ona yagshylyk etjek boldum. Name oz yalnyshyny aytsalar gowy dalmi? Oz yalnyshyny duzetjek bolup jyrjashmayly
Ay bolyalay men yatayyn :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Quote: Oz yalnyshyny

Quote:

Oz yalnyshyny duzetjek bolup jyrjashmayly

Mena shuny Dyrjashmaly diyip bilyan :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram hemmesi hem gelship

Bayram hemmesi hem gelship dura how
Ayrjashmaly
Gyrjashmaly
Ayrjashmaly
Jyrjashmaly
Ayrjashmaly
Nyrjashmaly
Hyrjashmaly
AGAJANH
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

ha-ha-ha

Natdi, Agajan, senem tutulaydyn gerek, ynha, indi Merjen sana onat baha berip biler :)

----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

hic biri

Agajan, inim sawlikleri duzetmek onat zat, yone yokardakylaryn hic-biri hem bashdaky sawligini dogry etmez, elbetde, bashga kop many berer. Dogrusyny Bayram aga yazaydy oydyan, yalnyshmayan bolsam :)
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Bay bow meni 3-lemanow.

Bay bow meni 3-lemanow. :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

agajanh wrote: Bay bow meni

agajanh wrote:

Bay bow meni 3-lemanow. :)

Uchlemage owrenipdirin, yeke-yeka bolamoga :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ol-a

Ol-a uclemek eken, yatmaga gitmesen:

-dishlabem
-bashlabem
-cishlabem

bashlaymasynlar :) Onsonam sen yeke ozun 10-lap dayawlara tay gelyan bolmal-a, telefonda sheyledigini aytmanmydyn-ay, hany yadyna saljak bol :))
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Telefonda? hacan? Diyen

Telefonda? hacan? Diyen sozlerimi yazyp bilersinizmi?

-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

senem

Mendenem 5 beter sada/ynanjan ekenin-ey, hany bile bir awtobusda gidip baryarkak, yanymyzdaky duran adamy gorkezip sana yatlatmadymmy shony, ha !?

----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Bolyar ozum yazayyn. Sonky 1

Bolyar ozum yazayyn. Sonky 1 ay icinde telefonda yekeje gezek sowusdim. Ol hem siz, ya-da sizin tanyshynyz, ya-da tanyshynyzyn tanyshy bolmaly. Telefonda bolan gurrunleri yazjak yadyma dushyanlerini:
----------------------------------------------------------------------
-Alo? Salam
-Salam.
-Atamyrat barmyka? (kone dostlarydyr oydtdum we gen galdym)
-Gitda Atamyrat
-Nira gitdi? Hacan geler?
-Singapura gitdi-how
-Atamyrat Singapura gitdimi? Hacan gitday?
-Ay shu... (eje Atash hacan gitdi -Bir ay bolup gelyar) 1 ay bolup gelyar.
-Atamyrat Rejepowmy?
Ine shu yerde in janymyn yanan yeri. Mena ona hemme zady aydyan ol hem Rejepowmy diyyar?
-Yok how, sana kim gerek?
-Atamyrat gerek
-Familyasy name?
-Familyas... ay yadyma.. Rejepow oydyan
-Yok how olar yaly adan yashanok bu yerde
-Jigim gurlan bolshun nahiliay
-Nahili, nahili??? Olar yaly adam yashanok how.
-Dur how jigim, sen Atamyradyn jigisimi?
Telefony goydum :) Sebabi kim hem bolsa biderek adam eken :( Adam yaly soramady has hem shu yeri janymy yakdy "Jigim gurlan bolshyn nahilay?" adam yaly sorasa bizem demir dal how, bizde-de yurek bar. Gurleship bilyas bizem adam yaly.
-----------------------------------------------
Ata aga name uytgeshik? Hemme zat hakyky gerek? Yazan zatlarymda hey bir yalan zat barmy?
saglygynyz
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Siz oyun edyanizmi? Eger

Siz oyun edyanizmi? Eger oyun edyan bolsanyz onda yokarky hem durybersin
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Hazir ikinizem milisga

Hazir ikinizem milisga bererin :D
Dek oturanyzok welin, gurt bar oydyan :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay ine hemme zat Ata

Ay ine hemme zat Ata agadan-da :) Bileshgin meni barlap gorjek bolyar. Yogsam menden on Atamyrat bilen gurleshipdir hem. Onda-da shuny barlap goreyin diyyandir.
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Ay men agshamlarynaturyan,

Ay men agshamlarynaturyan, gundizem dine obedde we 5minutlyk kawagt seredyan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men sonky dowur "dine"

Men sonky dowur "dine" tmolympiada gelemok. Diyjek bolyanim, tmolympiadda kop oturyan dine yazilanlary okajak bolup, yone gapdalyndan yenede bir topar sahypa acilgi, olarin hem hemmesini okajak bolyan.

Shol sebapli onki yali kop yazamok.

A yazip bashlan wagtym, meselem shu wagt, yazmak ucin giryan we dine tmolympiad acik duryar, bir girip kop yerik yazip cikyan.

Yada entap yorkam kellame bir zat gelse, gelip yazyan.

Gije yatip bilman yerimden turyp yazan wagtym hem bardyr.

heheh, gowyja! mena ichim

heheh, gowyja! mena ichim gysanda gelip shu yerde oturyan, gunde azyndan 1 gezek girjek bolyan, kate butun gun shu yerde hem bolyan, dine okayan:)

mushdak

shu sahypany tanalym barik mushdagy how men:) Dostlarym ustumden gulyar, sen-a guymenjani/oyunjagyny tapdyn diyip.

Hacan internet gatnashygyny tapsam giriberyan, girip bilmedik gunlerim bolsa, sheyle gynanyaryn, hem sahypa bn hem-de sizin bn habarlashyp bilmanime :)

menem şu sahypa agza

menem şu sahypa agza bolalym bari her 1-2 gezek giryan ön internede gelsem 15 minutda işimi gutaryp oyun oynamaga başlayadym.indi bolsa yazylanlary okap, olara jogap yazmak bilen bolyan.
Bu sahypany oylap tapanlaryn jany sag bolsyn

Mende inet'de oturyan

Mende inet'de oturyan vagtymyn 99%'inde achyk shul sayt, beyleki saytlarda entesem hem shul sayti yapamok..!!

Yokarky poll-y edit edip

Yokarky poll-y edit edip bilyanler duzeltsinle shuny. Yalnysh yazypdyryn

"Başga iş etsemem şu we sahypany gyrasyndan açyp goýýan"
WEB bolmaly.

bosh

hemmesini okamak yaman kan wagt alyar :) shuny okayin diyip sapak okaman galdym bir gun. indi kan girjek dal :)

Ay sen baryny bir gunde

Ay sen baryny bir gunde okama agam! Az-azdan okaber!
Biz munyn baryny bir gunde yazmadyga, sen baryny bir gunde okaryn yali!
Keypi suyndurip okasana! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!