tmolympiad.org Turkmen internedinin namesi bolmagyny isleyaniz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
MySpace, Facebook yada basga social networkin sahypalary
0% (0 votes)
Slashdot.org - Nerdler ucin habarlar/forum
10% (3 votes)
Digg.com - Gyzykly habarlaryn jemlenyan yeri
16% (5 votes)
Yokardakylaryn hemmesi
16% (5 votes)
Bashga - Yokardakylaryn hic haysi
3% (1 vote)
Shu wagt gowy - sheyle dowam edibermeli
55% (17 votes)
Jemi 31 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hava...Ustunde "butin

Hava...Ustunde "butin san"(integer) kordinatalary bolmadyk her segment bilen ona in yakin distance'daki nokadyn doredyan 3 burchlylygyn meydani 0.5 , subudy hem ansatjak ekeni..!

P.S. shuny ulanip gyzyklyja 1-2 sany sorag hem goyupdyk yanina, apply etdikdaray...

Eyy cyndanam? hawa yadima

Eyy cyndanam? hawa yadima dushyerle.. Bir soragy cozjek bolup tapypdyk..

Sorag shuldy yalnishmasam:
Bir convex polygon berilyar. Depe nokatlary (vertices) integer kordinatada. Shol polygoni, meydani 0.5 bolan uc burclyklara bolmeli.

Atamyrat wrote: Men Mergan

Atamyrat wrote:

Men Mergan aganyn math proyekti kazagystanda altyn medal alanyny bilyan Ruminyan adyna
(shu yerde sowmeli yeri, TM bermani ucin ;)

Ay Tm soramady-da, yogsa olsem berjekmi Rumyniya...Yone men ony "Birzat bolsa bolya" diyenleri uchin berdim, gyzyl myzyl alar oydemokdim...
Viii...Yadina dushyami Buzmeyine 3 gunlap gelip size birzatlar gorkezjek bolanymy ?? Shonda 1 formula yali zat chykypdy in yakin nokat ve segment'in doredyan uchburchlylygyn meydani bilen baglanyshykly...Yadina dushyan bolsa proje hem shol, men yone subutnamasyny hem edipdim, ansatjak yone govja zat ekeni...Yone men kagyz'da yazip berdim, elektronik versiyasini hem sorayarin...

hmm

bash sahypa goyulsa gowy bolar, men yaly copan-a goshant goshmaz-la, yone okap keyp alarys, ensalla!
Mergen we Atamyrat, ikinizem gutlayan how, basharnyklygynyz bn!

Agajan, inim, senem nahil-ay, walla!? Sheyle telpeklik kop comment yazyp bashladyn, men-a hazirlikce berjek dal, yogsam, bir ozun men bar telpegimi bireyyam gutarardyn :)
Berekella jigim, dowam et!

Myspace erbet hem dal velin

Myspace erbet hem dal velin onyn uchin gaty kop $$ ve zahmet gidermika diyyan, shu vagtlykcha oda biraz ? bolup dur...

Agajan Atashyn yasan zadyny

Agajan
Atashyn yasan zadyny gorkezmegi bir bashga, Muhammedin yasan zadyny gorkezmegi bir bashga, Bezirgeninkem bashga. Kabirleri gorkezer yali dal, dilde aydaymasan.
Onsonam bizde gunde-gunasha yasalyp duran zat yok. Beyle web site achaly diyyan welin ichi tozap durarda, ayda-yilda bir zat goylup...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Onda onki yasalan zatlary

Onda onki yasalan zatlary bir yerde jemlali. Meselem yasan zatlarymyzy bir yerde goyaly.
Sonra cep gyradaky yere, ya-da Bash sahypan bir yerine DERODILEN ZATLAR diyip goyaly. we sen Atash forum acmada shular yaly koment yazylmayan et. Shol yerde goyaly. Gelen bilmez yogsam.
Men Atamyradayn edenlerini bilyan olam birini
Arassaja
Atimo we GDS grader

saglygynyz!

Shu yerde sergilemek

Shu yerde sergilemek isleyazn zadiniz bar bolsa
http://www.tmolympiad.org/projects/bla-bla diyip yer berip bileris.

Quote:

Men Atamyradayn edenlerini bilyan olam birini
Arassaja
Atimo we GDS grader

http://www.tmolympiad.org/projects/arassaja/
http://www.tmolympiad.org/projects/atimo.htm
http://www.tmolympiad.org/projects/gdsgrader.html

Men Mergan aganyn math proyekti kazagystanda altyn medal alanyny bilyan Ruminyan adyna
(shu yerde sowmeli yeri, TM bermani ucin ;)
Shol yerdaki paperleri iberseniz goyali....

INe shulary hem bir yere

INe shulary hem bir yere jemlemeli. Shu tema gaty gitse 10 gun gider son 5 sahypasyna gecip gidyar. Son taze gelen agzalarymyz ya-da myhmanlar nirden tapsynlar nadip bilsinler???

maksada layyk zatlar bolsun

.."oka, owren, doret" ahyrky maksat (birzatlar)doretmek dalmi?
onda sayty shona gora gurnamalymyka diyyan

Barde doretyanler hem az dal

Barde doretyanler hem az dal velin yone " Ynha, seredin menin yasan zadyma" diyenoklar kichi govunli bolanlary uchin...Bayram zat her gun 1 zat sintez'leyar, Merwezi hemme zadyn chigitsizini yasajak bolup bashagay ve ....Yone enshalla okuvymyzy gutaransan has kop doretjek bolarys, ya-da bilyanlerimizi "Bilimli nesil" doretmek uchin ulanarys...

Hormatly agzalar! tmolympiad

Hormatly agzalar! tmolympiad nokat org dine forum bolmaly dalmika diyyan. Atamyrat projectler bar, yone sholary hic yerde gorkezenok. Sholara hem bir web site yasap herkimin yasan zatlaryny yerleshdirsek. Son habarlar bolsa shu yerden habar yazjaklar tapylar. In bolmanda inlislerin yazyan habarlarynyn kabirini terjimede edip goysalar bir zatlar oner. Yokarkylar menin pikirimdir!!!
saglygynyz!

wiy men taze blog yazip

wiy men taze blog yazip otyrdym. Men basga yol bilen cozdum yanija. seredip gorun. taze blog acdim.

Atash temalary bash

Atash temalary bash sahypadan ayyraypsyna? Goysan gowy bolmazmy? Wiy onnanam in sonky telpek alanlaryn renki gabat gelenoklay. Eger mumkin bolsa bir gawat gelyan renk ulansan gowy bolar

alexa.com websahypasynyn

alexa.com websahypasynyn beryan maglumatlaryna gora:

tmolympiad.org dunyanin in kop zyyarat edilyan 3 million sahypasyndan biri.
Her gun 2-3 mun sahypany gechyas oydyan.
Sho yerdaki maglumatlara gora biz turkmennet.com, forum.tmchat.net, turkmence.com yaly sahypalardan onde.
Yone shu wagt tmchat.ru we turkmenistan.ru yaly sahypalaryn yzynda...

PS- tmolympiad.org sho yokardaky sanalan hemme websahypalardan sonra achyldy.
2006 iyun ayynda achylypmydyk biz?
8 aylyk chagajyk shu wagt biz...
Yone yorap we ylgajak bolup kop jyrjashyar chagajyk :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme!!! Goz degmesin"
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

Muna name diyyaniz? 12 Feb

Muna name diyyaniz?
12 Feb 2007 325 5635 12670 164.68 MB
13 Feb 2007 352 6377 16895 174.37 MB

Kop goryanmi sholary ya az

Kop goryanmi sholary ya az Atash?
Mena 200 MBden gechenson indi shondan az bolsa gynanyan :(
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram aga, MB seretme hic

Bayram aga, MB seretme hic hacan.
Visit sany 13 Feb 2007-de "352"
Bizin taryhymyzda in uly san!

Seret alexa comyn cykaryan

Seret alexa comyn cykaryan zady
1.nji yerde turkmenistan.ru
2.nji yerde turkmens.com
3.nji yerde tmchat odyan ay bilemok gaty gowy gornenok

Haysy sitelar bilen

Haysy sitelar bilen deneshdiresiniz gelse shu yerde

Atamyrat taze tema ashjakdym

Atamyrat taze tema ashjakdym we shol yere yanky beren linklerinden karikatura goysak, gunde agzalarymyz goysa gyzykly bolar. tmolympiadyn trafigina zyyany yetmezdami? Eger kabir problemalar cykjak bolsa gerek dal

shu sahypalardan

shu sahypalardan galyarys
tmhits.com
mekdep.com
karakum.net
tm-love.com
ashgabat.us
turkmens.com
google.tm
astana.kz :)
ntu.edu.sg

Sorag-Jogap

Quote:

tmolympiad.org Turkmen internedinin namesi bolmagyny isleyaniz?

Men yaly chopan sheyle jogap beraymese:Şasy!

Atamyrat, ine mana edil shu

Atamyrat, ine mana edil shu wagt gowy pikir geldi:

Biz shu websahypada "Surathana" diyip ayry bir bolum achmaly.
ashgabat.us 1.6 million njy eken.
Turkmenistanda chekilen suratlar, okayan yerimizde chekilen suratlar we sh.m.

Yone shu ishi ayry bor bolumde goymaly.
Planly we duzgun bolmaly.
Gaty ansat ish aslynda yone gerekli ish!

Azadin aydimi yadima dusup

Azadin aydimi yadima dusup gitdi..
"Ey gyzlan shasy, aldap gitdoooow"

Atamyrat, tmhits.com y hem

Atamyrat, tmhits.com y hem bizden onurti websahypalaryn arasynda sanasypsyn welin ony 1 ay-a galman gecheris myka diyyan.

Kimler slashdot

Kimler slashdot okayar?
Kimlerin myspacede sahypasy bar?

şu wagtky durkuny

şu wagtky durkuny yitirmesin, boldugy ;)

digg.com name zat bilemok

digg.com name zat bilemok welin,
gyzykly habarlan jemlenyan yeri bolmagyny islardim..

su gun esdisime göra

su gun esdisime göra asgabatda iki sanı inet cafe açılpdır.

sorag

nirede acylypmyshyn, birem Maryda onler bardy, tazeden acyldymyka , bilyaniniz barmy?

shu sayti achip gaty gowy

shu sayti achip gaty gowy ish edipsing, koplere hezil beryar. eger gowy teklip kella gelse yatladaryn. mening ozuma hoshal. bizde beyle sayit bashga yokmuka diyyan. gelejekde bolar enshalla shunung duybuni tutanlara gaty minnetdar.yone tmolympiad olaryng duybuni tutujysy bolar. sebabi bu erining uytgeshik eri adamlar biri-biri bilen dostlashyp bilyar,beylekining yalngyshyny duzedip bolyar. erbet sozlering hich kim tarapdary dal.
one yza yol yok!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Ay, unknown jan, al sana 1 telpek, geregin telpek bolsun, jigim :)"

tuweleme!

unknown jan, tuweleme, hajyn balagy yaly ginap giden eken gownun, menki yele-yanyndanam baranok, meninem oran dayaw we ketjal nebsim bar eken-ay, on bir commentimde :"hormata garashylmaz, belki hormat goyular" diyen hem bolsam, shol sawlige ozum oran erbet dushdim-how! Alla meni bagyshlasyn, geciji hormatlary mana nesip etmesin! In hakyky we baky hormaty welin dileg etman durup biljek dal!

Senden mysal alarynda shu gin we gecirimli bolmak barada!

Sag bol!

ba beyle bolsa senem nebsing

ba beyle bolsa senem nebsing yaman ekanay bir telpek beyleki berayayin diymansingow!!(joke)

Hawa. Shu sayting ing uly

Hawa. Shu sayting ing uly peydasy arassa türkmen dilinde yazylyşy,türkmençilik kadalaryndan çykylmayişi,ylym bilim hakda gürrüng edilşi, patriot oglanlang bolyşy diyip pikir etyan. Bularyng hemmesi hem adam üçin gerekli.

Harezmi Surathana gowu

Harezmi
Surathana gowu pikir, yone serverde kop yer ulansank, syrtymyza depmezlermi bir bahana bilen?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Onun yaly tehniki detalleri

Onun yaly tehniki detalleri Atamyrat has gowy bilyandir.
Aslynda, men "Fun Club" pikrini hem teklip etmekchi tmolympiad.org a.
Tmchatda hem bard y fun.tmchat diyip bir zat.
Yone 4-5 gezek goydular, ondan sonra bes ettiler.
Biz bashladaly shonun yaly zat, agzalar bizi oz cheken yada tayyarlan videolaryny ibersinler, biz hem shu yere goyaly. Baha bereli, comment edeli...

Şu wagt bizde näçe mb

Şu wagt bizde näçe mb boş ýer bar. Wideolary goysak çökmezmi?

sonky 3 aylyk ortalam gora

sonky 3 aylyk ortalam gora tmolympiad.org 3 million zadynjy diyip aydypdym.
eger dine sonky 1 hepde alynsa 1, 200,000 larda ekenik.
alexa.com seredip gorayin.

ba,

tuweleme, kamahal 10 online we 12 guest bn gorunyar, mendaki in kop agzaly wagty, mundan kop gormedim, sizde nace bolduka? Birem, nadip taze agzalara comment yazdyryp bolar, kopusi bir girip, gorunip, zim-ziyat bolyar, olary nadip cekip bolar?
Harezminin teklibi, aslynda, oran onat, yone sahypanyn yer mocberi kyncylygy yok bolsa, elbetde.

Aram-aram alexa rank-e

Aram-aram alexa rank-e seredyarin.
Shuwagtlar tmolympiad-yn alexa ranky 600 munlerde: http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/tmolympiad.org

Men bilyanlerimden turkmenistan.ru bilen turkmenistan.gov.tm bizden onde.
talyplar.com, turkmens.com , ashgabat.us, tmhits yaly saytlardan gaty onde tmolympiad.