Siz turkmenchiligi nahili yashayarsynyz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Men oz milletimi, dinimi,dowletimi w.sh.m (etc) "Gowy" tarapdan tanatmak uchin elimden gelenini edyarin!
70% (21 votes)
Men kan dashary chykman, uytgemejek bolyan!(Turkmenchiligim ichimde galsyn :) )
3% (1 vote)
Turkmenchiligin namedigini beylekilere dushundiryan, websitelarda....
7% (2 votes)
Turkmen don, tahya ya-da turkmen koynek giyyan!
0% (0 votes)
Bashga pikirim diyen bar bolsa:
20% (6 votes)
Jemi 30 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Türkmenistanyn haysyda

Türkmenistanyn haysyda bolsa bir rayaty bilen türkmen dilinde gepleşmek, gepleşmegi talap etmek we Türkmenistanyn resmi organlary bilen aragatnaşygy türkmen dilinde saklamak bilen.

Yassigimin ashagynda Turkmen

Yassigimin ashagynda Turkmen baydagi bar, her gun diyen yali seredip yatyan...Yone
menin bardaki hereketlerime gora gurlesek ozumin TM'ni in govy dereje'de represent edyanligimi aydip biljek dal, has govy zatlar edip bilerdim eger hemishe akyllyja bolup gezsem...

TC

TC-de has onat tanadyadym, 1-nji secelgedaki yaly. Yone barde kan mumkincilik yok, yene-de elimden geldigice Turkmenlerimizin abrayiny goterjetjek bolup janykyan!
In azyndan sheyle bir ulkanin bu dunyade barlygyny owredyarin :)
Biribar hemmanizi bu babatda basharnykly etsin!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Men shu gun yene onki

Men shu gun yene onki bihepbeligime TAS bashlayadym...
Turkmenchilik diyip adamyn kellesini agyrtmaly dallay men yali, sebabi ozumem only dalow :(

Men pikirimce, yara bolup

Men pikirimce, yara bolup gecyan zatlara dashyndan seredip gynanip oturmaly ya-da ol bolup gecyan zatlara gynanjyny bildirjek bolup adamlaryn yalnish dushunmegine sebap bolmali diylen zat yokmika diyyan. Bir kemimiz dushundirmani basharmakmika diyyan