Tasirli gurlemek.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

shu semestr biz effective communication gechyas.onsan menem aram-aram owadan gurlemek barada pikirlenmeli bolyan.has takygy adamlara gurlap tasir etmek barada.
men kabir adamlary gorup hayran galyan.sheyle bir suyji dilli,yokardan berilen yaly.adamlary gorup keypin gowlanyp gidyar.menem hachan gorsen okunjek bolup yorendirin,onarmasamam.:))
oz tejribame gora aytsam,in esasy zat tejribemika diyyan.shol bir zady bir nache gezek gaytalap jan edip birine gurrun bersen,her gezek has gowy tasir galdyryan bolmaly.sesin bady,heni,yuzun vyrajeniyesi hem mohum yone bularam tejribe b/n gelyar...bilyan bolsanyz taryhyn in beyik oratorlaryn biri Demosthenes chagaka gowy gurlap bilmeyan ekeni,sakawlayan ekeni.onsan sakawlamagyny ayirjak bolup her zat edyamishin,kop wagtlap agzyna mayda dash alyp gezenmishin...
sizem bu babatda pikirlenizi we tejribanizi paylashsanyz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

wiiiy

Maysa, in sonky commenti yokarda-da yazan eken, men hem onler sheyle yalnyshyadym, giden daldir diyip refresh etsem 2 gezek gidayyan eken!
pS: Agajan, soragyma jogap bermegine gerek galmady

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Shu nasazlygam ayyryp

Shu nasazlygam ayyryp bolaysa. Nesip bolsa ayyrylar. EDIT edenson in ashak gecyar, shonun ucin bolyar.
TurkmenCHATWikipediya

Ay edil shuwagt bu hakda kan

Ay edil shuwagt bu hakda kan gyzyklanamok mena,sebabi ozum gaty gowy gepleyan da :D.

2 yuzli bolmaly dal,

2 yuzli bolmaly dal, ichinden name gelyan bolsa diline'de shony getirmeli, garshyndakynyn intelektual derejesine gora gurlemeli ve oyun etmeli t.e. shyzik adamlara chagalaryn anekdotlaryny aytmaly dal ve obada nadip yaba siyenini hem gurrun edip oturmak gerek dal, gaty samsyk goruner..Yone has yakin bolsa, olaryn hasiyetlerine gora ichinden psihologicheskiy portret guryan ve shona gora hemme gurrun oz ozunden chikya...

Quote: obada nadip yaba

Quote:

obada nadip yaba siyenini hem gurrun edip oturmak gerek dal

Aydanyn gowy boldy, bolmasa tas bir wakany gurrun beryadim :)
Sagja bol :D

Ay sen Svoy adama Bayram

Ay sen Svoy adama Bayram aga, basyber !!

men gaharlanan wagtym onam

men gaharlanan wagtym onam birinin yuzune aydyan bolsam hic kim menin gaharlanyanymy bilmeyan yaly sebabi men gaharlansamam ulup aydyp otyryn sonyn ucinem menina aydyan sozlerimden kan tasirlenyan yokmyka diyyan eger gurlesip otyran adamym janly bolsa eger janly dal bolsa bilmedim. edil su gunem yadap in sonky sapakda otyrkagam biri yone seyle kop gurledi hicem gitmedi menem yuzune gulup seretdimde aytdym yaman kop gurleyan diydim welin olam oyun edyandir oydupdir gulip aydanymdan sonra.men bolsa cynymy aydyp otyrdym.aslynda biderek gerekmejek zat diyip otyrdy.

Ay mena inlische sogunmani

Ay mena inlische sogunmani gaty govy goryan erbet zat hem bolsa, enesini-atasyny-tohumyny-ozuni dargadyan 1 bashlasam :D ...Yaman sovmane amatly dilay :)) Kamahal kino gorup otyrkam hem yatdan chikip sovyan cinema bolsa-da ...

baybow mena ol sozleri

baybow mena ol sozleri esitsemem esitmejek bolan bolyan.bir gun school busda otyrkam bir gyzyn gelip ilka menin bilen tanys bolan boldy.ay seydibem gurlesip otyrdyk biraz wagt gecenden son sen inlisce erbet sozleri bilyanmi diydi menm ay name diyeyin ay yok mena bilemok diydim welin men sana ogredesim gelyar diydi.menem name diyjegimi bilman dymdymda otyryberdim.aslynda menem ogrenesim gelyan bolsa mekdepde kop esityan beyle sozler bularyn oz mekdeplerinde.
muny onem bir yerde gurrin beripdim

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Maysa jan, jigim, kop sag bol, dowam et, enshalla, men hem sana menzejek bolaryn barde!"

Shu gurrunine on hem bir

Shu gurrunine on hem bir temada gurrun beripdin
TurkmenCHATWikipediya

haysymyz?

Agajan, jigim, menmi ya Maysa on yazypdy sheyle commenti.
Birem barde kabir janki- lerin 3 sozunden 2-si sogunc bolup dur.
Sholary dinlemekden bizar=how, awtobuslarda ya duralgalarda.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!