jigin aglasa name etmeli?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
jigin islan zadyny edip dyndyrmaly
4% (1 vote)
urmaly
4% (1 vote)
garanky otaga salmaly
4% (1 vote)
dondurma alyp bermeli
0% (0 votes)
hich zat etmeli dal
8% (2 votes)
ejene aytmaly
0% (0 votes)
pul bermeli
4% (1 vote)
eline oyunjak tutduryp yada bashga bir zat edip gumemeli
76% (19 votes)
Jemi 25 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Beyle zat eshitsem sana

Beyle zat eshitsem sana duybinden satashmazdymla :)...
Seni birahat edyan bolsa guk diy, men edil yeryuvudan yali bolmasam hem sana zat diymejek bolaryn ....

Jiging aglasa ayagyndan

Jiging aglasa ayagyndan tutyp yere pylçamaly:D

hay....:)

Hany-how, kone saman agtarmalyn! Ya-da TC=de buz ustunde tozan ya-da ... yzyny ozumem bilemok:)

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Jigin aglasa hic zat etman,

Jigin aglasa hic zat etman, ona duybunden uns berman otyrmaly. Eger ol kici bolsa. Kabir jigiler keypinede aglaberyar. Shonun ucin olara seretmek, olar ucin janyny yakmak gerek dal :)
TurkmenCHATWikipediya

hawa...

Dogry aydyan Agajan, inim! Sebabi, wagtynda men hem yere yikylyp dash-toweregime seredyardim, adam bar bolsa, zorledip olaryn dykgatyny ozume cekyadim. Hic kim yok bolsa welin, hil 1 ish bitiren yaly ustumi duzedip yorap gidyardm.

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

galyberse-de...

Caga aglanda nace uns bersen shonca beter aglayar, arylara cozsan, arylarynam sana cozushy yaly, yone hic uns bermesen, az salymdan son aglamagyny goyayyar, agajanh=nyn aydyshy yaly ya-da arylaryn kosheshishi (3 sany sh boldy welin gulkunc gorunyar) yaly...

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "gulkunch gornenok .. gormegey gorunyar.. :)"

Men chagalary halayan, yone

Men chagalary halayan, yone suwjaryalar diyip hemmesine mahrimi, halayanlygymy gorkezemok. Bolmasa son gaty kyn bolya :D
A aglaberseler gyz yegenjigim bolsaha gynanyan, name etjegimi bilemok. Oglan yegenjigim bolsa... ay bet bolupdyr, mena zat diymejek bolyan. Halys dinlemese arwah yali bolyan :D
PS Ay sonky dowur chaga gorup yoremok, men gorsem agladamok. Pul beryan has dynmasa. Bu dowrun chagalaryny satyn alsa bolya :D

Satyn almak govy dal

Satyn almak govy dal chagalary, olara pulyn dine govy zat etseler beriljekdigini ovretmeli, yogsa zuvvetdinlik edip ansat pula ovrenishseler son yzy has erbede yazar..
Psiholog'lar sheyle diyyar, okadym bir yerde :D

menin bir jigi bar menden

menin bir jigi bar menden dort yas kici.aslydna men turk mekdebedem saljak daller ekenim.onson ol seyle lalik bolandan sonra hemde kop zady men komek edenim ucin emn okasam oda okar diyip meni dort yyl onunden salypdyrlardy.indi ol girip bilmedi.yone mena jigimi urmak nirede ol meni uryar.ol oglan jigim.menina yekeje jigim bardy olam oglan .basga jigim yok.onam men uramokdym .yone kabir wagtlarda ol meni aglatsa menem ony agladasyma gelyardi.ol menden dort yas kici bolandan sonra kan wagtam yokdy aramyzda.ol menden guclidi.
yone menin kakamyn birje erkek dogany bardy onam gyzy bardy ana sony oz jigimden kop aglatyardym ol azam bolsa icimi yakyardy.
yone beyle diysem kop daldir.

Ay oglanlar bet ahyry, menem

Ay oglanlar bet ahyry, menem uryadim kamahal 3 ve 6 yash uly gyz doganlarymy 12 yasha zada gelemde yone oda gogerdip zat edip dal, shapbat zat...Yone men bashga gyzlary hich omrumde uryp gormedim, urmarnam nesip bolsa..Ayalymam degishli sholaryn hataryna !!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "mendenem bir telpek su sozlem ucin.yone sonam yadyndan cykarma."

hawa...

bashda men hem gyz doganlarym bn urushyadym, yone men TTM giremson, dushbije copan bolupdyryn, son hic olara garshy soweshmedim :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Quote: Ay oglanlar bet

Quote:

Ay oglanlar bet ahyry, menem uryadim kamahal 3 ve 6 yash uly gyz doganlarymy 12 yasha zada gelemde yone oda gogerdip zat edip dal, shapbat zat...Yone men bashga gyzlary hich omrumde uryp gormedim, urmarnam nesip bolsa..Ayalymam degishli sholaryn hataryna !!
Telpekler (2 kisiden 2 sany)
Bu komment ucin

* jemal 1 telpek goyyar we yazyar: "bah, oylenyanchan bolmasyn yene!? Al bir telpegi."
* maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "mendenem bir telpek su sozlem ucin.yone sonam yadyndan cykarma."

Bayba! Men nadip telpek alsamkam diyip otyrdym welin gyzlara men sizi urjak dal diyaymeli ekena. Sag bol badboy!

Oglanlar, men shu wagda cenli hic haysinizi urmadym, indi hem urjak dal :D

beh,

urmazlyk has tasirli eken-a tel etmekden : Dashlar size, gyzlar :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Ay gyzlar telpek berseler

Ay gyzlar telpek berseler hem yzyndan soz yapishdiryalara, like

* jemal 1 telpek goyyar we yazyar: "bah, oylenyanchan bolmasyn yene!? Al bir telpegi."
* maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "mendenem bir telpek su sozlem ucin.yone sonam yadyndan cykarma."

2 Gyzlar: 1 telpegi gaty gymmada satyanizay :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "ay badboy! size telpek goyyanooww! "

Hi. Chupa chups dayte

Hi.
Chupa chups dayte rebenkuu.
Uff men orscha yazjak ene dilimi govy bilemok.
Jigim aglasa men ugola goyyadym garranky komnatada.
Ejem bilse meni urup bashga komnatda ugola goyyady.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Waleykim salam, Ayechka! senin we ejen birmenzesh adalaty ucin al size 1 telpek! PS: Tazeden hosh geldin!"

Orscha yazsan yaz welin,

Orscha yazsan yaz welin, turkmencanam unutmajan bol. Wagtyn bolsa kopurak turkmen kitaplaryny oka, ya-da shu yerdaki yazylanlary okasan komegi deger diyip pikir edyan.
TurkmenCHATWikipediya

men doganlarym...

Bah, men gyz doganlarym yaly gyz kan eken-a, jigin hem menin yaly eken ?)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

jigilerin...

Ay, jigilerin buzgaymak alyp boljak pula kanagatlanyan bolsa, onat eken-le, yogsam bizi urdurmak ucin ojagaz pula seretjegem bolanoklar-how!!!
PS:Aglanda-ha almadym, yone jigilerimi begendirmek ucin birnace buzgaymak puly beripdim.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

vote'ynyza garsylygym yokdur

vote'ynyza garsylygym yokdur yone sorayyn diydim.urmalu diyip vote edenem bar welin.
ozalam aglap otyran cagajygy yendem aglatjakmy tazeden urup yadam yone oyun edip diydinizmi?

Guppany nireden alaly? Bizde

Guppany nireden alaly? Bizde guppa yoga :) islesen telpek bereyin!
TurkmenCHATWikipediya

yok seyle

yok seyle diyjekdim.oglanlarda guppa bolar gyzlardadam telpek bolar.onson oglanlar telpekleerini gyzlara beren wagtam ol telpke diyip dalde guppa diyip gecer diyjekdim.seyle bolsa gyzlarda dien guppa oglanlardadam dineje telpek bolar.

Shlyapu snimi.:) Ay borda

Shlyapu snimi.:)
Ay borda telpek bolsa telpek.

Pravila hemmesine den.

Aa eshee Chaga aglasa soskany bala batyryp i v rot.

ha-ha-ha

Bah, care kan eken-a how! Yone caganyn yashy gaty kiceldi, onda soska we eje-den bashga hic bir care bolmaymasa1?

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

onsanam chagany

onsanam chagany bokdurmeli,pyrlamaly,zynmaly.
yere gachyrayman yene.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

eje...

ejene aytmak has amatly bolaymasa yone...

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Oturyp bileje aglamaly :D

Oturyp bileje aglamaly :D

P.S. Haysi mozohist "Garanky otaga salmaly" diyyaray ??
Chaganyn guychli,batyr ve edermen yetishmegi uchin kichilikde babay,uraryn,garanky oda yali zatlar bilen gorkutmaly dal...

köplenç jigimi özüm

köplenç jigimi özüm aglatyan..
onam name etmeli bolaryn.. hiç zat etman oturmaly bolaymasa. :)

Ay bizde hich hachan jigi

Ay bizde hich hachan jigi yokdy agladar yali, yone doganym meni aglatsa menema ony guldiremokdim :D

jemal, mana sorasayan

jemal, mana sorasayan bolsan.
nirde çaga diylen yeri göryan.. çaga dal jigi.
we agladan bolsam, bir sebabi bardyr..
öni bn agladym, sonra hem aglama diyip köşeşdirjek bolup yalbaryp dursan birhili bolar ahyryn.

Dykgat:Bu ulanyjy "KeçJaL"!

Menin hem yegenim bar 3

Menin hem yegenim bar 3 yashinda, mena shony urmaga dozemok gozume barmak soksada yone ejesi kamahal yelmap goyberyar gotune zadyna...Ay chagalaram yadadya kamahal, in sabyrly adamlar hem 1-2 sharpyk uryalar..
2 Jemal:
1 post'yny ayirdim, yone dishlemeshek yok, OK ? :)

GaraDag jigin bolandan sonra

GaraDag jigin bolandan sonra bilyan oytyan hemme zady jigiler aglanda name etmekligi hakynda.
onsonam chagany bokdurmeli,pyrlamaly,zynmaly.gachyrayman yene . diyip yazypsyn welin.

Dinlerine berk, Katolik

Dinlerine berk, Katolik mashgalamy ol ?? Shular koplench birgiden chaga yasayalar ...
Onson ak renkli amerikanlilar anglo-amerikan a garalar afro-amerikan bolyalar, menin bilshime gora !!

Aslynda men 7-8 sany hem

Aslynda men 7-8 sany hem isleyan velin menin bilen mentally onushjak gyzlaryn kopusi garshy boljagyny bilyan, onson 4'e razy bolup otyryn...Yogsa men kop chaga bolsa govy goryan, mashgala uyshse oz bashyna bir mareke bolup durya...

Sheylemykan diyyan

Quote:

Onson ak renkli amerikanlilar anglo-amerikan a garalar afro-amerikan bolyalar, menin bilshime gora !!

Ol ak Amerikanlara anglo-amerikan dalde,dinge american diyilyanmykan diyyan.Ol garalara bolsa nigro,nigger,nigga zat diymek,seng ejjjeng name namesi diyip sowmekdenem beter.Sebabi shol soz amerikang taryhynda eden etmishlerini yatladyar African-American lar uchin.
Nigga-diyip garalar bir birine diyip bilyar.A eger sen sholang gowy dost bolsangam diyip bilyang.2Pac(USdaky ing meshhur rapper bolan) nigga uchin-never ignorant,get goals accomplished(hich hachan jahyl,maksatlary yerine yetir) hem diyen bolupdyr.
Garalara"black people"yada African-american diyseng bolyar.

bereket

Elbetde, cagalar ene-ata(yagny, bu men, ata:) ucin Biribaryn bu dunyadaki in uly sowgadydyr.San kopeldigisayin, berekedem kopeler, onki dowurlerde hemishe sheyle bolab eken, indikiler gorkyalar yone.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

A anglo-american'lar kim

A anglo-american'lar kim onda ?? Men tochno bilyan ak adamlaryn hemmesine bolmasa-da belli bir bolegine sheyle diyilyanini...African-american hem dalde afro-american diyip ulanilya !! Hich hachan 2 soz doly yazilanok beyle yerlerde meselem: Sozluk Anglo-Ruskiy bolyar, Angliyskiy-Ruskiy bolanok !!

Badboya

Ol Afro-Americanam diyp ulanylayr.Sizingki dogry.Men shonga yalngysh diymedima.Men shu yerde birgezegem anglo-amercan diyp zat eshidemok.Belki siz kone rus sozluklerinden gorensingiz.

men dusindirjek bolup

men dusindirjek bolup aydysymdyda sol menin.

ashak gelyancham bashy

ashak gelyancham bashy yatdan chykyp gitdi.
ay garaz,in gowusy chagalar uyshup oynasalar gowy.
shonda sholar egoist we lalik bolmayarlar.
onsanam chagany ishletmeli,sebabi ish terbiyeleyar.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Chagany hokman sadige

Chagany hokman sadige bermeli, sheytsen has obshitelniy ve achyk chaga bolyar, ejesinin eteginden yapyshyp "Gitjekdal" diyip durmaya okuva zada iberjek vagtyn...

Ay chagany ha bilemok velin

Ay chagany ha bilemok velin meni ha shumagt yatirmali, Ejem bolsa kellami, eginlerimi okalap bererdi,biraz rahatlardym...
Bolyada...Mena yatmana, gijaniz rahat bolsun..Kabirlerinizin irdeniniz..Ay koroche birzatlariniz rahat bolsun..

hawwa chagalaram gunortan

hawwa chagalaram gunortan yatyrmaly.
yone oylan dal,oylan uhlasalar yaman biderek bolyar,
keypsiz,aglajak bolup durya chaga.agshamam gich yatyar...garaz gunortan naharalpjyk yatyrmaly,oylane yetirmenem turuzmaly.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

kabir chaga gorkyar sheydip

kabir chaga gorkyar sheydip yokari zinanda, yone pyrlasan kopusi halaya...Potologa yetayjek bolyalar bilenem jikir jikir gulyaler...

birzat yadyma dusdi

birzat yadyma dusdi gacyraymana yone zynanynzda diyende.menin bardaki masgalamda bir gurjak bar welin edil caga menzeyar.onson bir gun menin host kakam ony oyun edip zynypdyr yokaryk.onson menin host ejemem bolsa az onurak menin host kakamyn oz ogluny goterip duranyny gorupdirde ylgap gelip yerdeki caga yapysypdyr ol sol ogluny yokaryk zynyp bilman gazyrdymyka diyipdir.

Senin bolyan oyunde kichi

Senin bolyan oyunde kichi chaga barmy ?? Kyn bolanokmi ?

Ay bar menin bolyan oyumde

Ay bar menin bolyan oyumde kici cag.bardaki bolyan yerimde diyyanda.men hic wagt ozumden gaty kici jigim bolmandy.barde bolsa hemmese menden kici.dort sany.ay yone bulaarm menin ejem bilen kakam dagy yaly hic cagalaryny urmayar ekenler.yone cagalary gaty bet oytyan mena.

Amerikanlylaryn hem 4

Amerikanlylaryn hem 4 chagalylary barmy ?? Ya olar negr'mi ?? ("people of colour" diyyalermi sholara sipayirak bolsun diyip ?)

sadik...

Bolyan yerin sadikmi ya 4 caga-da ozlerininkimi, tuweleme, o tarplarda-da 4 yasap bilyan batyrgaylar bar-may!?

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Hay

Meng yashayan semyamyng oglunyng 8 chagasy bar.Ol dortdagyn hichlay.
My host parent's grandchildren.

ata aga, bize 4 chaga

ata aga, bize 4 chaga yasamak vajyp bolup baryan yali :D

goshulyan

Hawala, namys etmeli bolar, galyberse-de Balkan 8 cagaly biri barada aydaydy oydyan, azajyk gayrat etseler bize-de yetishjekler zaluwatlar :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

ay yok black diyyarler.barik

ay yok black diyyarler.barik gelip bir negr diyayman yureginizi yaryp goyberyarler menin bolyan yerimda.okayan kitaplarymyzdadam negro diyip inlisce yazylan welin sony her gezeginde dasyndan okanda black diyip okamaly yalnysman.
yok.menin masgalam american american african american dalde.ay bilemok menin yasayn yerimda hemmesininem cagasy kop barde.yone hemmesi diysem kabirlerinin cagalaram yok.yekeje yasayanlaram bar.single bolup diyjek boldumda.