Hemme zat täzeden?! ;(

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahypamyza gelen hüjümler sebäpli öňki ýazgylary ýitirdik. Ätiýaçlyk göçürmesi hem gaty köne gynansakda.
Täzeden agza bolmagyňyz gerek...
Gaýrat ediň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Erkek,birinji baryan!

Oglanlar taze ...org'ymyzda kop zat taze(hayran galaymaly!(?))!!!
men aslynda gaty gynanypdym sheyle bolanyna,yone shu wagt begenyan.hemme zady tazeden bashlamaly,hawwa,yone noldan bashlamzok.
bizin onki sahypmyzda naaaaache agzalamyz bardy,olaram gelip begenerler shu sahypamyzy gorup...
aslynda gaty kop zat uytgemandir(gowyda!) yone esasy zat onkisinden has gelshikli.bilshiniz yaly
birinji tasiri ayirmak gaty kyn...ay shol tasir dorese ayirjak bolyanam yoklay ony son...
indi sheylerak yarysh bar."Highest Users".gowy bolupdyr,yone muny bir azajyk uytgetsegem(osdursek) bolya.mende kabir pikirler bar,yone entak irrakmika diyyan.bir prizjagazama bolsa...
ay yone Bayram b/n badboy eygertmaymese...
shu wagtlykcha dine "Erkek,birinji baryan!"-diyip guwanyp oturaymasam