forum ucin kabir yagdaylar:

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Dini temalar Turkmencilige layiklykda we yenil yazylsyn!
13% (2 votes)
Blog we commentlerde kabir onaysyz sozler yazylmasyn, has onatlary bn calyshylsyn!
0% (0 votes)
Birek-biregin gownune degyan yazgylar hic yazylmasyn!
27% (4 votes)
Sign-lar hic bolmasyn ya-da Turkmencilige degishli peydaly sign-lar bolsun!
0% (0 votes)
Agzalar bir beden yaly, erbetlik dal, hemishe goldaw bersin!
60% (9 votes)
Jemi 15 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yagday...

sonky gunlerde aktiw agzalarymyzn commentleri arkaly kabir yagdaylar yuze cykmaga bashlady, elbetde, munda menin hem tasirim uly bolmaly. Shol sebapden, 3-5 yagdayi sorayin diyip shu oylamany yazdym.
Oylamalar bu forum ucin umumy manyda sizin pikir we isleglerinizi gorkezer. Agzalar shol netija gora hereket ederler diyen umyt bar, goldaw we oylamalarynyz shu sebapden zerur!
Oylama berip oz dushunjelerinizi paylashanynyz ucin minnetdar!
Kop sag bolun!

Ata aga yone muny name ucin

Ata aga yone muny name ucin poll etdiniz? Blogda men shulari teklip edyan diyaymeli ekeninizda.
Diyjek bolyanim, 1-den kopusini saylamak mumkin yokarda.

Mana sheyle sorag sorayan yali: (1-ni sayla)
a) Menin adym Atamyrat
b) Menin familiyam Hezretguliyev
c) men 17 yashymda
d) Men turkmen

Men yokarda 1-ni saylamali diyyanlerinden 3 sanysyna goshulyan. Haysini saylayin?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Men hem shony aytjakdym. OSS soragyna menzetdin how muny Ata :)"

:)

In kop haysysy gownune yarasa, haysysy umuma has onat peydaly bolsa shony sec, sebabi, kop agzamyz ayry-ayry shol yagdaylary yeke-yekeden shu forumda, umumyn icinde talap etdiler.
Teklip: Shu yagdayi dini tema bolsunmy diyip Bayram yazany ucin in yokardakyny ayryp, galan dorduni ayry-ayry oylanma yglan edip bolar!?

taze bir teklip:

ya bolmasa, sholaryn hemmesi gerek diyip birinem goyup update edaysene, atdash!

menin pikirimche in sonky in

menin pikirimche in sonky in mohumi.
yone beylekiler dalde,shol diyip bolmayar.
1.dini temalar yazylsa yazylsyn,yone dine ozune degishli blogda.beyleki bloglara goshulmasyn.
2.blogdada,kommentlerdede nahili soz yazylsa yazylybersin,esasy zat hich kimin gownune degmese bolyar.
3.hich diyip bolmayar.bilmanem yazylyp biler,gaharynada yazylyp biler.yone jedel bolmaly dal,beylekem gaharlanmajak bolmaly,jogap bermeli dal,yada private yazyshmyp ozarasynda dushunishmeli.
4.signlar bolsun,her kim islan signyny goysun.sign birinji b/n eyesi b/n baglanyshykly bashga hich kim b/n dal.onunam oz sebapleri bardyr oz signy uchin.
5.ine shu in esasy zat,hokman bolaymaly.biz hokmany yagdayda bir beden bolmaly.bir mashgala bolmaly.el eli yuwar,bileleship yuzi yuwar.agzybir bolsak,geljekde bizi saklajak yok.shu taydakylan kopusinin geljekdaki planlary kichi zat dalmika diyyan.biri-birimize goldaw bersek,shol planlara ansatlyk b/n yeters,name bolsada sonunda hemme zat gulala-gulluk bolar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy pikir mena kawagt okayan welin illlerin arasynda bir birleri bilen jedel edip otyrlar ondan private yazsan gowa."

tuweleme :)

Ynha, oran yerlikli bir teklip we pikir. Shuna layiklykda hereket etjek bolaryn, ozum ucin. Beyleki agzalaram, name, goltgy bererler-da!

DIni temalar barada ses

DIni temalar barada ses bermeshek on achypdym.
Atashyn aydyshy yali barde sechilmeli bir dal, birnache jogap bar...