Her yaşda bir zat öwrendim. (Oylanma)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Jackson Brownun 'Durmuşdan name öwrendik' kitabyndan göwnüme yaran bir yazgy:

her yaşda bir zat öwrendim

* Özümi şatlandyrmak üçin beylekileri şatlandyrmaklygy öwrendim Yaş:13

* Bir çaganyn öylenmek meselesini çözüp bilmejekdigini öwrendim Yaş: 24

* Bir çekişmani gowuluga baglaman uklamaga gitmezligi öwrendim. Yaş: 29

* Adamyn özünden köp problemaly biri bilen öylenmelidigini öwrendim Yaş: 31

* İş yerinde romantik baglar gözlemeli daldigin öwrendim. Yaş:31

* İşledyan adamlarymyza garşy gowy hereket etsek olarynhem müşderilere şeyle edyanligini öwrendim Yaş: 49

* Üyşmelende zehinimi ya-da edenlerimi görkezmek mejburyetinde galanymda eden işlerimi görkezmekligi öwrendim. Yaş:53

* Adamlara sarpa goymagyn hiç hili kyn daldigini öwrendim Yaş:66

* Hakykatdanam yaşamak üçin pensiya garaşmaklygyny gaty uzaklygyny öwrendim Yaş: 67

* Gowy yürekli bolmagyn gowydan hem anyrdadygyny öwrendim
Yaş: 70

* Bie donuza we çaga islan zadyny bersen netijede gowy donuzyn we erbet çaganyzyn boljkdygyny öwrendim. Yaş: 77

* Kim bilen öylenmeli diyip beren kararyn in esasy karardygyny öwrendim . Yaş: 95

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ey-hooo....

* Kim bilen öylenmeli diyip beren kararyn in esasy karardygyny öwrendim . Yaş: 95ü

Gaty giç ekeni. Men pahyram indi şonça wagtlap garaşmaly bolarmykam :(((

Ay sen ol neyija chaltrak

Ay sen ol neyija chaltrak gelip biljek yagdayda dalmi Myrat bagshy?
PS Gaty gowy, sagja bol!

gowy zatlar bar ekenim sag

gowy zatlar bar ekenim sag bolyn paylasanynyz ucin