Halayan gyzyna 'Sen mana gerek dal' diymanin yollary!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

1. Sen beylekiler yaly daldin ...

2. Sen git men gelemok... Senden galanlar bilen barde galmakçy men! Iki damja gözyaşy akar gözlerimden ... Yöne Her damjada sana tazeden aşyk bolaryn!!!

3. Birazdan dan atar... Yöne bugün men güneşim dogmaz!

4. Senden uzaklara gaçdym... Senin sözlerini eşitmek, gözlerini görmemek üçin.

5. Name duyyandygymy bilemok, sana name diyjegimide!!!

6. Ansady aldamak,gaçmak,biwepalyk etmek bolsa men gyn bolanyny saylayan seni entegem söyyan!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Baybow... soygi-moygi diyip

Baybow... soygi-moygi diyip arzuwlap yoren dine men dal ekenima...
Onem "Yandym" diyen kinony gorup dalireship, Leyli-Mejnun bolup soyshesim geldi welin, bolup baryamy?! :)

Men ölerin. Şeýdip

Men ölerin.
Şeýdip mazarym dörär.
(Alaç barmy – tebigatyñ emri bu).
Söýgim gelip mazaryma büdürär
Hem bir ädim uzaldar meñ ömrümi

aA'nin stilinde 1 erteki

aA'nin stilinde 1 erteki Devranus uchin:
1 obada garyp chopan bar ekeni ve ozi yali garypja soyushyan gyzy bar ekeni, 1 gun ol gyza sebapsiz yere "Hazir dan atar, yone bu gun menin guneshim dogmaz" diyip aydipdir, olam aglap oylerine baryp doganyna aydipdir, dogany hem dostlary bilen gelip chopany govy edip depipdirler, chopan gyzdan otunch sorapdyr ve shondan son hem olar bagtly yashayamishlar...
Natdi aA' aga ?? menzedimi senkilere ?? :)))

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "depilen chopan uchin"

ay men

ay men tejribelerimi hem paylasamok. Yöne gaty gyzykly geldi. Onsonom bu söyyan gyzyndan yüzz öwüren wagtyn gerek bolaymasa.

Döwran Çilan

soyyan gyzyndan mejbur yuz

soyyan gyzyndan mejbur yuz owurmeli bolandamy?
gowy sozler eken oza :) yazylanlaram okap hezil etdim. yone haysy birine telpek berjegimi bilemok-da. ay indiki gezek :D

sen gaty ekenomcyl oytyan

sen gaty ekenomcyl oytyan dogry etyan seyle bolmasan kyn durmusda.

hawa yone gowy gorunjek

hawa yone gowy gorunjek bolup aytyanmy yada?her gezekde berjekdim welin bermedim diyip yazyan.aslynda sen bermekcem dal bolaymasan.ay yone adamlar men gysylyp beryan dal oydaymesinler diyip her zada telpke berjekdim welin bermedim diyip otyrmyn.mena dohrymy aydayyn hic kime telpek beremok sebabi men bir gysyk adamda(oyun edyan)menem senin yaly ol telpegi muna berip bolamdan son basga bir gyzykly zat okaysam onada bermeli bolaryn sonyn ucinem intek hemmesini okap bolayyn onson haysyna beresim gelse bererin diyyan.

yoklay men gysykmy dalmi ol

yoklay men gysykmy dalmi ol mohum zat dal. yone men gysyga dal:)
gorunjek bolmadym. diymek yalnysh dushunipsiniz, beylekiler bir sheyle dushunmaka duzedeyin. tersine men shuwagt kone temalardanam okadym biraz we hemmesine-de hezil edip guldum. haysy birine berjegimi bilmedim. seretdim tutush tema berse bolyamy diyip, olam yok. dushunin mende telpek az. shonun ucin in bolmanda sholaryn shona layykdygyny bir aydayyn diydim. bar bolany shu-la.

menem cyn diyip aytmadym

menem cyn diyip aytmadym oyun edip aytdym.gorkma.beyle pikir etmedim.dusindim yone aydanyna.

gyzdan dynjak bolsanyz

gyzdan dynjak bolsanyz svidaniya gidenizde porsy jorap geyin.
oyun edyan,yone taktika shona menzesh.
svidaniyada ozuni gyzyksyz,nastroeniyasyz...alyp barmaly,bir iki gezekde ozem seni tashlar.

gyzyn soyup-soymeyanliginem

gyzyn soyup-soymeyanliginem barlap bolya sheydip.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "hmm teklip ucin menden 1 telpek. (yokardaky kommente hem degishli)"

gowy erteki

Mergen wrote:

aA'nin stilinde 1 erteki Devranus uchin:
1 obada garyp chopan bar ekeni ve ozi yali garypja soyushyan gyzy bar ekeni, 1 gun ol gyza sebapsiz yere "Hazir dan atar, yone bu gun menin guneshim dogmaz" diyip aydipdir, olam aglap oylerine baryp doganyna aydipdir, dogany hem dostlary bilen gelip chopany govy edip depipdirler, chopan gyzdan otunch sorapdyr ve shondan son hem olar bagtly yashayamishlar...
Natdi aA' aga ?? menzedimi senkilere ?? :)))

şu ýeri super "Hazir dan atar, yone bu gun menin guneshim dogmaz".

aslynda copan taýak bilen urulmaly, ýöne seňkide depilýär. bu-da original. diýmek çopanlar depmäni hem öwrenipdirler :-)

umuman häzir saňa 2 telpek goýýan.

Hmm...

Ay yöne durmuşda bu yazilanlari diyip bolayyarmi :-(((

Ay

Ay sms ya hat bilen iberininde işne yarap biler

Döwran Çilan

Bayba... soyyan gyzyn

Bayba... soyyan gyzyn turkche bilmese "name diydika bu haywan? Ya sogaydimika?" diyip pikirlenaymese :D

sen ony halayan bolsan name

sen ony halayan bolsan name ucin gerek dal diyjek.dusinmedim sol yerine yada eger birden ene ata razy bolmasa diyip aytyanmy?

Düşünermika...

Dogrym aga men-a diyen zatlaryna düşünip bilmedim. türkçede türkmençede bilyan weli.. Sen ony öwüp aytyan yaly dalmay.. Ay gyz bolan bolsam düşünerdim belkem..:_)

bah...

Dowran, sen ya oz ajy tejribelerini, gyz tarapdanam alan erbet mesajlaryny bizin bn paylashaynmy hazir!?

Eger söyen bolsan we muny

Eger söyen bolsan we muny aytmaga name gerek bar?!

ANSAT BOLSA GEREK

SOYAN GYZYN BİLEN DUSHUSHUGA GİDEN VAGTYN BASHGDA BİR GYZYN YA DA ULY SAC GYLYNDAN 2-3 SANAGYNY USTUNDE GOYSAN YERERLİK BOLAR

Hehe.. "Saç gylyndan" diyip

Hehe.. "Saç gylyndan" diyip yazanini "Sag gylyndan" diyip dushindim ve "Bu niran gylykaray" diyip biljek bolsamam bolmady...Yalnishmasam "gyl" sozi sach uchin ulanilanok, "tar" ya-da shuna menzesh bir zat bardy..
A soyyan gyzyna tel edip ya-da sms yazip aytmak bir hili erkelige gelishmeyan yali, 1-2 sany sharpyk iyjegine gozun yetse hem yanina baryp aytmalimika diyyan (eger mumkinchilik bolsa).