Gülkilimi ya ...?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Arada bir sms geldi telefonuma:

''SURAT BILEN ŞATLANDYR KAMPANYASI'' Suratyny al özüni tanadyan yazgy bilen www.irak.com' adresine iber Yraklylar uruşdan beter belan bardygyny bilip şükür etsinler :D

İlki başda gülkünç yaly geldi mana. Son oturup oylandym biçare yraklylara gülyan yaly ekenim. Gynandym. Sonundanam sms-i alan adamym hakynda oylandym dogry iş edipdirmi? Mença ha dogry pikir dal. Ay bilmedimda

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hmm... Naman namedigine

Hmm... Naman namedigine düşünip bilmedim-le ?

ine

Ay ol tayda Yraklylar senin suratyny görüp betgelşikliginden gorkup uruşdan beter bela bar ekeni how diysinler diyiljek bolunya

Döwran Çilan

Devranus, sen ona sheyle

Devranus, sen ona sheyle jogap bermeli ekenin:
"Duyn meni polisiya "dunyade in betgelshik adam" hokmunde omurlik azatlykdan mahrum etdi, sen gayrat edip, polisiya bolumine gel-de, olaryn yalnyshandyklaryny gorkezsene!" :)...

Haaa..

Part'yn (adyn uzyn-a) aydany gülkünç yöne Devrana gelen sms erbedem dal weli gowam dal.. Şu günlerde Türkiyede "maskeli başler Irak " diyip gülkinç kino çykdy ona şona weli diysen gaharym geldi...

bir hili dusnuksiz sms ol

bir hili dusnuksiz sms ol nahili bolyar menin pikirimca dunyade urusdan erbet zat gaty kop dalmika diyyan.
ya men ters dusindim yada bu bir hili sms

birilerinin nepine...

mence ol TC-de haysam bolsa bir marjinal topara degishli bolan kampanya degishli bolup biler, birem, oz reklamalaryny ya-da bahbitleri ucin edyan bolup biler, elbetde, bu yone bir cak....

menem aldym shol smsi.Ay

menem aldym shol smsi.Ay anyrda ol manyda aydylmayarea.

Ay senden gorkunç adam yok

Ay senden gorkunç adam yok diyişleri how.. :D

ﻦﻐﻂ