Nadip bay bolmaly?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Basga yol bilen
6% (4 votes)
Okuwyny gutaryp, soyyan karina bashlamali
7% (5 votes)
Bay gyza oylenmeli
13% (9 votes)
kop ishlemeli,ozuni hemmetaraplayin osdurmeli
17% (12 votes)
kop ishlemeli,hemme zatdan habardar bolup durmaly,risk almaly
38% (27 votes)
aydymchy yada futbolist bolmaly
1% (1 vote)
kakan puluna garashmaly
1% (1 vote)
eline gelen puly sadaka etmeli
6% (4 votes)
hazynan gozlegine chykmaly
1% (1 vote)
para berip bashlyk bolmaly we her kimden para almaly
10% (7 votes)
Jemi 71 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Para berip başlyk bolmak

Para berip başlyk bolmak her kimden para almak baýamagyň iň çalt hemem iň haram ýoly. Iň aňsady hemem edepsizi baý gyza öýlenmek hemem kakaň puluna garaşmak. Hazynaň gözlegine çykmak boş ýol. Aýdymçy ýa-futbalist bolup TM baýap bolanok esasanam futbalist. Özüňden artsa hemişede sadaka bermeli. Başga ýoly söda edäýmeseň. Galan ýollaryň hemmesi halal.

Futbolist bolsang TMde pul

Futbolist bolsang TMde pul yogoww,Maryly futbolistler ing tipiki mysal, hem söwda etyaler hemem Merwde oyanayalar:)

Aramyzda kakasynyn puluna

Aramyzda kakasynyn puluna garashyanam bar ekeni :))

Harezmi

Harezmin pikirini goldayan...

bagyshlarsynyz,birinjisinde

bagyshlarsynyz,birinjisinde yalnyshyp submit basypdyryn.shony ayiryp bolmazmyka?

Atamyrat, ayyraymasa, bizde

Atamyrat, ayyraymasa, bizde "delete" button yok.

PS-Mekan, hany yokardakylaryn arasynda "sapaklaryny gowy okamaly, son baylyk geler" diyen yer yokla. Hemme yeri "ishlemeli" bilen doldurup welin, hazir agzalarymyz ish agtarmaly edyan sen bu bilen...

hawwa ony

hawwa ony yazmandyryn.onsanam "bashga bir zat etmeli"-diyibem shyk goymaly ekenim.ya uytgedasemmikam,Atasham yatyr.

ozgerishiklikler..

Hawa, bir ya-da birnace bolum yene-de goylup bilner, meselem,
bay gyza oylenmek, ya baya durmusha cykma - diyip, oyun etdim, onem-a gyzlar birahat bolyady, ensalla, muna bolmazlar!

men-a hazynan gözlegine

men-a hazynan gözlegine çykjak :D

Men pikrimce sorag "nadip

Men pikrimce sorag "nadip bay bolmaly?" dalde " geljekde bay bolmak isleyan student, shu wagt name etmeli?" bolmaly...

Hay, berekella!

Bah, bu yagdaya sheyle seretmek nahili peydaly we yerlikli, gulmek ucin dal, eysem, gadymky multikdaki meshhur soz yadyma dushup gitdi :"Wey, dostlar-a kan, yone akyllysy az!" :)

ay tapawudy yok,soragy

ay tapawudy yok,soragy nahili dushunsen dushunibermeli.esasy zat uytganok.

Bay.....

Bay dost,onardyna muny.Bay boljak bolsan yetjek arzuwyn sol bolsa one sur,durma Snickers iy-diyyisi yaly,sonun ucin dost,Arzuwyn bar bolsa ony hemme taraplayyn amala asyr we ol sana goni geler!!!Good LUck!!

men iki sanagyny pikir etdim

men iki sanagyny pikir etdim meselem okuwyny gutaryp soyyan karine baslamaly menin aydyanym universitedi gutaryp.YAda kop dalde koprak islemeli ozuni hemme taraplayin osdurmeli diyeni bilen razylasyan

beyleki agzalarimiz name

beyleki agzalarimiz name pikir edyarkaler bu mowzuk barada?

Gümrüge işe yerleşmeli!

Gümrüge işe yerleşmeli!

Nadip bay bolmaly

Nadip bay bolmaly diylende, barde haysy shekilde digi yazylmandyr, egerde ansat yoldan bay boljak bolsan bir zat saylap bolyar, kyn yoldan bayajak bolsan bashga zat...
Yone ansat yoldan bayasan baylygyn gadry bolmaz, mysal uchin kakasynyn puly bn bay bolsa, ol puly der dokup gazanmanson chalt harjar we gutarar...
Mena edipbilemok, yone pikrim kop ishlemeli, hemme zatdan habardar bolup durmaly, ozuni beylekiler bn in azyndan den derejede yetishdirmeli, birazajygam risk alsanam bolar, yone arkanda goldaw beryanler bar bolsa risk alyp bolyar...

kawagt mena halamok ay pul

kawagt mena halamok ay pul bamay, bayap bolyarmy diyip nalanyp yoreseler, hic kimde-de pul yok, her kim gazanyar, shonun ucin ishlemek gerek "alma bish agzyma dush| diyilyan zat bamay, ishsiz yatyp pulum yok diyip yoremeli dal. 4-jini saylardym mena ay 5jem erbet dal "kto ne reskuyet tot ne pyet samsanskiy" diyilyaram dami, arasynda biraz riskowat etmeli yeri hem bolyar.

1 bn eden 'işini bay

1 bn eden 'işini bay boljak' diyip etmeli dal

'Men baylygy islanime ylmy bolsa islanime bererin' diyilmanmidir...baylyk diyilse dine pul bn denemeli dal,eysem saglyk,maşgala,ojak,ylym...bularyn hemmesem uly baylyk...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Baýlyk temasy... meň

Baýlyk temasy... meň üçin ýakymsyz ýigrenji, ýöne gerek tema
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!