Türkmen Sportyny Tanayly

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sportda alynan üstünlikler bn her bir ynsan öz döwleti bn buysanyan bolsa gerek. gelin biz hem türkmen sportyny tanayly we eger buysanmaly yeri bar bolsa buysanalyn, guwanalyn. özüm başyny başlayyn. ilki şaşka:
Amangül Durdyyewa - hazir dünyade amerikan usuly boyunça şaşkada zenanlaryn arasynda birinji (1) orunda. şu yerden seret. we hazir yany 19 yaşynda.. Türkmenistanyn eyyam 3 yyldyr çempiyony.
buysanmak üçin başga sebap gerek dalmyka diyyan..
mundan başga hem Durdyyew maşgalasy türkmen şaşkasyna kökini urupdyr.
bularyn ing ulusy Mustafa Durdyyewden gaytyar.. başgada Parahat, Bagtyyar, Başim we Maksat Durdyyewler, Türkmensitan tuguny pasyrdadyp yörler.
şu yerde seredin dünyade erkeklerin arasynda, Mustafa 9njy, Bagtyyar bolsa 10njy orunda durlar.
"Dile ansat" dünyade 1nji bolaymak..
siz hem bilyan habarlarynyzy bildirin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men size kushtcilerin

Men size kushtcilerin saytyny aydayyn.
www.turkmenistan.nm.ru Girip gorun hemme yaryshlar kim onde bar. Tazelenenok gynansagam. Men turkmenistan.nm ru ny aljak boldum, we ol yerde Turkmenistana degishli kop zatlary yazjak boldum yone gynansamam ony eyyam eyelapdirler. turkmenistan.nm.ru dan bir surat goyayyn