Halk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamlar. Bir pikir edip gorunsene. Syn edip goryan barmy? Bir yorap uns berip gorun, kim bolsa bolsun yuzune yylgyryp seredyan hickim yok. Kime seretsen gozi bilen iyjek. Adamlaryn ozune gowni yetya hawa bolup biler, yone muny beylede etmeli dallay. Burny kap dagynda garsysyndaka gowni yetenok. Men su zatlary esasan Ashgabatda goryan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Her kimiñ aladasy derdi

Her kimiñ aladasy derdi özüne yetikdirlay. Köçede adam köp, haysy birine yylgyry seretjek! Menem Ashgabatda yashayan, yöne adamlaryñ beyle garayshyny görmedim. Ya üns bermedim ya öwrenshdim, bilmedim.

mena gorkyan Ashgabatda

mena gorkyan Ashgabatda birining yuzune seretmane, name seretyan diyip yr sarayanlar hem bar :):)

bir unus berip gorun. men

bir unus berip gorun. men sondan yadayanam dogrymy aytsam. hemme kisama halyndan hosal yaly...

:D yolda yorap baryakan name

:D yolda yorap baryakan name uchin adamlar yylgyrmaly? Ozumema yolda yoreyakam oz ozum yylgyrmaga hem chekinjek, hatta bir gulkunch zat yadyma dushse telimi elime alyp oynap bashlayan, in bolmanda telde gulkunch zat gorup gulyane menzar yaly :D a to dali diyerlermi name :)

Yone hawa, umumy alanda adamlar stresli, bu iyip ichyan zatlarymyza we dash gurshawymyza bagly bolayya.. dinelyan aydymlarymyza hem baglydyr hatda.

taze yyl gununde men birzat

taze yyl gununde men birzat barlap gordum. Onumden cykan pocti hemme kisa "taze yylnyz bilen" diydim. Nace adam jogap berendir oydyaniz??? in az on adama diyendirn. Mana sizinem diyip jogap beren dine 2 adam...

Men käwagt köçede ishläp

Men käwagt köçede ishläp yörenlere "armaweriñ" diysemem geñleyäler biraz. Yöne göwnühosh halda "sagbol" aydyalar. Adamlar biraz biri-birinden ürkyän bolmaklary ahmal, shonda her herekediñe-de podozritelniy seredyäler.

menem sol pıkıre geldım

menem sol pıkıre geldım sonunda...

Ashgabada gul yaly,

Ashgabada gul yaly, adamlaram gowy. sen dostjan ilki ayna bir seret ozung?,,belki sen gorkuchsyng! dogrymy aytsam ozum seredyanlerden, yilgyryanlardan gachyp gutulyp bilemok. dogrusy gachjagam bolamok! sangada maslahat: Ay goren yaly her gorening yilgyrjak bolup durma!

maslahatyn ucin oran

maslahatyn ucin oran minnetdar

Adamlar has agrasrak bolsady

Adamlar has agrasrak bolsady diýp ýörün menä, agras diýenim, ýüzlerini asyp, gaşlaryny çatyp, adamlara gaharjaň görünmek däl elbetde, içden gelen bir agraslyk bolmaly. Muny nädip gazanyp bolýar? Dertlenmek bilen we sabyr etmek bilen. Käbir adamlarda dert takdyrdyr, dert bilen synag bolarlar, käbirlerinde bolsa öz erki bilen saýlawdyr. Özleri dertli bolmagy saýlarlar. Dert tapyp bilmeselerde dertsizligine dertlenerler. Ynha bu agraslykdyr. Bu agraslygyň üstine azajyk ýylgyryş goşulsada barybyr agraslyk özüni belli eder.