Türkmenistanda Nobatdaky Prezident saylawlary...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiadyn Hormatly Agzalary! Saglyk amanlykta otyrmysynyz?!

bilesim gelyan bir zat bar. sonky prezident saylawynda kondidat bolan her welayatdan bir adam bardy. şolaryn şol saylawdan sonky durmushy nahili boldyka?! durmushy has uytgedimika, gowylashdymyka ya agyrlaşdymyka? yada hali güne çenli howp astynda yaşap yörlermika..?

onrajik azatlykda 15nji dekabrda prezidentlige kondidatlar berlip başlanjakdygy barada yazilipdir. ynha bugunem shu yere http://www.azathabar.com/content/article/24421898.html seretsem kondidatlaryn hodurlenip başlanylanlygy barada aydilyar. bu yilki saylawlaryn doly depginde
demokratik usulde geçmegi üçin arkadagymyz bir naçe gezek oppozisyon partiyalaryn gurulmagyny isledi. yöne ine saylaw gunleri golaylaşybam gelya welin gorulyan zat yok.

bu hödürlenjek kondidatlar barada kim nahili pikir edyaka? entek hiç kimin ady çykanok welin, daşary yurtlarda köplenç önünden kimin gatnaşjakdygy belli bolya, bizde hiç habary bolan barmyka kondidatlarymyzdan?

bu saylawlarda daşary yurtdaky rayatlarymyz hem in yakin Turkmenistan konsollygyndan öz sesini berip biljekmişinler.

Kimem bolsa, Nahilem bolsa Watanymyza, Milletimize Hayirli, Peydaly we İmanly biri bolayadyr ...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ynha bularam saylawlara

ynha bularam saylawlara gatnashjaklar:

Seçimde Berdimuhamedov ile birlikte,
-Daşoğuz vilayet vali yardımcısı Recep Bazarov,
-Denizcilik Bakanlığı'nın Levap bölgesi geçici Başkanı Rozıgeldi Rozıguliyev,
-Halaç ilçe kaymakamı Mıratgeldi Cumageldiyev,
-Babadayhan ilçe kaymakamı Aydogdı Kakabayev,
- "Turkmengeofizika" Kurumu Başkanı Nikita Rejepov,
-"Maryazot" Kurumu Müdürü Murat Çarıguliyev
- Mari doğalgaz üretim tesisi müdürü Kakageldi Abdıllayev.

hmmm ...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.