Dunyanin In uly Akwaryumy hemde Ekonomika getiryan peydasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dunyanin in uly akwaryumy Amerikanyn Georgia welayatynda yerlesyar. Bu akwaryum 8 milyon galon yagny 30 million litr su alyp 125 000 ( bir yuz yigrimi bas mun) balyk hemde beyleki deniz jandarlaryny sergileyar.
Bu akwaryumdan on, in uly akwaryum Chikago Shedd akwaryumydy bu bolsa 19 milyon litr su alyp, 20 000 ( yigrimi mun) towerek deniz janlysyny sergileyardi.
Georgio akwaryumyny, gurlusyk harytlaryny satyan gami seklindaki gurlusyk harytlaryny satyan, HOME DEPOT magazinlerini guran Bernie Marcus tarapyndan, 200 milyon dollara 2 yylda, guryldy. Akwaryumda 5 sany galereyasy hemde dunyadaki suyji suwlarda hem okeanlardaki jandarlar barada dokumental filmleri 4D olcegde hodurleyan zaly hem bar.
Akwaryum tomus aylarynda 1. gunden 4. gune cenli Sagat: 08:00-18:00'lede, 5. gunden bazar gunune cenli bolsa 08:00-19:00 sagatlarynda acyk. Uly yetginjeklere 24 dollar, 55 yasyn ustundakielre 20 dollar, 3-12 yas cagalar ucin 18 dollar. 4d OLCEG ZALY hem hemme HYZMATLAR bilet pulynyn icinde.
Akwaryum hyzmata baslan ilkinji ylynda 2.4 milyon bilet satypdyr. 5 yylyn icinde Gerogia welayatynyn ekenomikasynda 1 milyard dollarlyk gosant gosdy diyip caklanyar.
Ekonimika peyda getirjek zatlar gaty kan.
Allatagalla tarpyndan ence baylyk hem gozellik berilen,Hakykatdan hem osup baryan gozel yurdymyz hem has hem bayap gozellikler dilemek bilen.Shirturkmen

(georgiaaquarium.org)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shirturkmen aga, sagboluň

Shirturkmen aga, sagboluň maglumatyňyz üçin. Şunuň ýaly gyzykly maglumatlar ýetirip duruň.
Türkmenistanda-da şonuň ýaly, möçberini bilemok welin guruljakmyş diýip bir-iki ýyllykda gulagyma degdimikä diýýän.

Gurylsa Gaty gowy bolor.

Syyahatcylyk Senagaty, dasary yurt jahankesdeleri ozune cekmek, uly bir senagat. Ekonomika dasyndan gosant, guyc kuwwat. Yagny has anygyrak aytsak, pul dolanysygy artyar. Puly, Makro-Ekonomikada Adam gowresinde gan aylanysygyna menzedilyar. Yollaryn hem uly ahmiyeti bar. Makro-Ekonomikada Yollaryn hem ginisleyin ustunde durylyar.