Bir Näçe Setirjikler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

İÇİ SÖYGİSİZ GOŞGY
JANSYZ JESET BOLSADA
İÇİ ARZUWSYZ GOŞGY
HABAR BERSİN ÖLÜMDEN
SÖHBET AÇMAK İSLAMOK
SÖYGİDEN HEM ARZUWDAN
GÖWSÜM DOLY İMANDAN
İÇİ DOLY ARZUWDAN
İÇİ DOLY SÖÝGİDEN
BEYİK ALLA ÝETERLİK
HEMMESİNİŇ YERİNE
HEM ARZUWYM HOWESİM
HUZURYNA GİTMEKLİK
BELKİ HEMME SÖYGİMEM
ŞODYR MENİN KALBYMDA
HEMME ZATDA GÖRÜNÝÄN
OŇ NURYNYŇ YŞGYNA

ONun ELİNİN YZY
BAHARDA DA GÖRÜNYAR
ONUN GÜLÜNİN YSY
İMANYNY BEYGELDYAR
İMANYN BEYGELDİKCE
ONA SÖYGÜN KÖPELİP:

"SEN MEN ÜCİN YARADAN
EMİR ET, EDİL WAGTYNDA
MÖWRİTİNİ GECİRMAN
ŞONY EDESİM GELYA"

DİYİP KAKELEYARSİN
İÇİN SÖYGİDEN DOLSA

SENİN GÖZLERİNDE HEM
MEN ALLANY GÖRYARİN
HEMME ZADY YARADAN
SENEM YARADYP KEMSİZ
YÜREGİNEM BERİPDİR
ÇÖREGİNEM BERİPDİR
MAHİR DOLY TEBİBİN
BERHİZ EDİŞİ DEYİN
SANA NAME BERMANDİR
OWADAN NAGYŞ KIMIN
ŞOLOM BELKİ BİR KEMSİZ

***

Duygularym dallirap, joşyar kate kateler
Kate bir hekayajyk, kate uly bir kitap
Kate aydylan bir söz, yürek törüne girer
Çümer gider otyrar girdap içinde girdap

***

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Her kimiň ne mukdar bolsa Yhlasy...

Her kimiň ne mukdar bolsa Yhlasy, Şol mukdar açykdyr Hakyň dergähi.( M-Guly işan).
Allah syraty mustekymda akybetiňizi Haýyrly etsin.
Yhlasyňyzy artdyrsyn. MUHLISlerden eýlesin.

S.S.Adyny başgaça goýup bilerdiňiz.("jik"?)

Tuweleme

ALLAH (JELLE ŞANUHU) agzyna salamatlyk bersin, dilin gozelligine zyyadalyk bersin...

Icimizden Adyny, Ayyrmasyn Ylayym!

Gozeldir, Soyga Layyk
Ol Hak hemde Hak Resul

Amin Allah dogry yoldan Ayyrmasyn Hemmamizi!

Salamy yayradyn salamy paylaň, Şonda bir-birege söygüňüz artar

Salam- hem söýgüdür, düşünen merde
Salam- hem dermandyr, ol derde, serde
Salam- Allaň ady, soňsuz merhemet
Ol Merhemet-Kanige, doga dileg bor

Kate dogan-dostdan, salam alaýsan
Bu darajyk dunýa, älem kimin bor
Ýekeje salamda bar zatlar uýtgar
Dine bir dunýa dal, älem senki bor

Ýurekden yürege, akar muhabbet
Setanda-seyranda, edilse gahat
Adam beşer diyip, unutmaly bor
Gybat, yaman töhmet, şonda uzak bor

“Salamy ýaýradyn, salamy paýlan,
Şonda bir-birege, söýgünüz artar”
Şonda hemmän yüzü, gül açar durar
Soygüsüz her bir iş, ruhsuz jeset bor.