Leyli we Mejnun

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

-Yoluny yitiren Mejnun, çöllerde Leyli, Leyli diyip dolanyp gezyaka biri ona,

-Ah dali,Leyli öldi, diyipdir.

-Şükürler Hudayjana,diyip şükredipdir Alla Mejnun.

Gara habary beren adam hayran galyp :

-Ah dini imany dagan adamjagaz! Hem onun üçin yanyan, hemde beyle diyyan, ayip sana ! diyipdir.

Mejnunyn jogaby gaty oy pikire batyryan şekildedi.

-Ol ay yüzlüden, her gezek gowulygyny isledim,yöne elime zat geçmedi. Yamanlygyny isleyande hiç zat alyp bilmesin. Çünki bir gün Aya sorapdyrlar :” In kop nameni halayan? diyip.

- “ Günün tutulyp ebedi şekilde perde arkasynda galmagyny halayan” jogabyny beripdir we şeyle diyip dowam edipdir. “ Sebabi ony öz gözümden hem gysganyan !”

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dusunuklurak edip yazzyp

Dusunuklurak edip yazzyp bilsedin hasam gowy bolardy..Kim kimdeen sorayar.Hacan?Name ucin:)

ni mne ni tebe diyyani

ni mne ni tebe diyyani bolupdyr :)

Sagbol.

Sapphira! Sagbol manyly eken. Birinji gezek eşidýän. Şuňa meňzeşirägini öň okapdym.

Sheylede ir egoistlik bor

Sheylede ir egoistlik bor eken.. Bu Leyli bn Mejnun dalde bashga birileri bolaymasyn? :)

hehe

yokla akgül çyn bolan :D men dal