salam

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam doslar men taze araniza goseldim sizlerden bir soragim bar bu saytin bolisy nahili ,telpek nahili almala dosondersenizda sag bulin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gaty görme, Suhanberdi,

Gaty görme, Suhanberdi, ýöne adyňy ýazyşyň azajyk güldürdi. Hindileriň täze ýyldyzy çykdymyka diýdim mena Sookhan diýen :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hoş geldiň!

Hoş geldiň Suhanberdi! Men hem seniň ýaly täze.Ile görä bolubereris.Telpek hem nesibämizde bolsa alarysda.Ýöne esasy zat, peýdasyz gep-gürrüňler bilen Adamlaryň gymmatly wagtyny almasak bolýar.