Taze mashgalalara kredit

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gonshylardan zatdan eshidiberenson, yany yorite habarlary okap gordum welin, habar chyn eken.
Turkmenistandaky banklar indi 02.09.2011 senesinde chykan kanuna gora; indi taze gurulan mashgalalara 6mun manat kredit (onki pulda 30 mln) we taze kwartira yada mellek yer kredite beryan eken.
Hichhili zalog yok, proscent hem yylda 1je procent. 6mun manady 3 yylda, kwartirany bolsa 30 yylda toleme mumkinchiligi bar eken..

cheshme: http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=110902a

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Ddovlet 1 telpek goyyar we yazyar: "Ya Latif"
  • Gudrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Hoş habar aýtdyň sag bol"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Geljekgi tomusda gullugyny

Geljekgi tomusda gullugyny dynan son oylenjek bolup yoren bir tanshym bar bushlyk yetireyin ona bir begensin :),
yone meni begendirjek habar hachan chykarka Amerika master yada phd okamana gitjeklere zalogsyz, yyllyk 1 procentine, 5 yyllyk kredit berseler oran shat bolmasamam biraz begenerdim

Jaýlar gaty gymmat şu wagt

Jaýlar gaty gymmat şu wagt tüweleme ona oňarypdyrlar halka ýeňilligiň bir görnüşüi. Kömekleriň höwri köp bolsun

Men aljak welin, propiska

Men aljak welin, propiska diýip musor kanun sebäpli bermezler maňa? :(
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

osus baraw TKM-da seydip

osus baraw TKM-da seydip gowy zatlaram yazynow bizina yuregimizz garalyp barya dine yaman habar esidip

Onyn üçin Hökman bir

Onyn üçin Hökman bir edarada yada firmada işlemelidir birgiden şertleri bardyr.Yene alyp bilyan lar alyp bilmeyanem alyp bilmez.

Ýakynda nikadan geçenler alyp bilýärmikä

Şeýle bir sorag döreýär:

"Ýakynda, ýagny birnäçe aý mundan ozal nikadan geçenler jaý üçin rugsatnama alyp bilýärlermikä?"

Şu soraga jogap berip bilýäniňiz ýokmy??

hmm

menem zayavleniye berdim veli indi men ucinem geçerli bolyamyka bu kanun :D entak zagsdan geçemizok yöne :P bilenjeler aydaysalar

Begenyäniskiy smaylik

Begenyäniskiy smaylik

1 question

bir soragym barlay tkm-da in kop nace manat pul kredit berip bilyarler habary bolan yazsynda hayysh.

Kredit

Kanun boyunça berilyan puly alyançhan sidigini saraldyarlar.sen naçhe kop beryani bilen gyzyklanybam oturma..Naçhe kop berenlerindede senden epeslin yarinam alyp galarlar. notarus diyip bela bar..gapysynda her gun waka her
gun urush..için gysaysa baryp goubermeli ..mugt klub..Seliy etrapda byr sany notarus bar... Turkmene sholam kan.

Elmydama agzybirlik!

akgül, ol linkda-ha ýazgy

akgül, ol linkda-ha ýazgy ýok !? Häzirem bi düzgin barmyka. Bar bolsa, ullakan kömegi degerdi

------познай себя------

Düzgün bar

Düzgün bar häzirem.
Bankdan kredit 20 müñ DTM golay alyp bolyamyka diyyän, yalñyshyan bolup bilerin.

Düzgün bar

Düzgün bar häzirem.
Bankdan kredit 20 müñ DTM golay alyp bolyamyka diyyän, yalñyshyan bolup bilerin.

Güyz wrote: Düzgün bar

Güyz wrote:

Düzgün bar häzirem.
Bankdan kredit 20 müñ DTM golay alyp bolyamyka diyyän, yalñyshyan bolup bilerin.

20 müňmiii...ty ştooo oň ýaly halýawa ýokdyrlaý :D

Kakamdan soradym. Bar eken häzirem bi welin, aljak bolsaň burnyňdan blok getirýäler diýýä. Toý edýänleriň minimum biri döwlet edarasynda işleýän bolmalymyş. Zagsdan geçirmeli ilkimiş. soňky walakidalaryny bilemok.

------познай себя------