Ynamdyr Soygunu beyleki ady!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

- Birini tanajak bolsan, eden isi, hunari, eserleri bilen tanalyar. Allatagallany (Jelle Jelaluhu) hem alem kitabyndan hem tanamak mumkun. Meselem: Atmasferan gurlysy, duzumu, peydalaryny piker etsen, ol onun Eyesinin hem Yaradyjysynyn ahli zady yaradanlygyna, hemise Onun barlygyna, Yaradan zatlaryny seredip unsden dusurman Reb’lik etyanligine yagny gysgaca Allatagallanyn (Jelle Jelaluhu) barlygy barada belli bir kanagata eye bolmak mumkun.
- Cagalara hem jemgyete, hem masgalada ysnysyp oz yoluny tapmaga komek edenimizde unsden dusurmeli dal bolan esasy zat "olara Ynam gerek"
1- Owwal Ozune bolon ynamy gerek munyn ucin haysyda bir hunari, yada bir zady gaty gowy bilmegi gerek, Yagny jemgyyet kimligini eserlerin we hunarin bilen tanayar hem kabul edyar.
2- Sonra Ene, Ata, dogan garyndas, das towerege bolon ynam doremeli, yagny olary aldap yada gorkyzyp bize bolon ynamyny yitirmeli dal. Yogsa caga yaslykdan yykylar, sebabi ynam dayancdyr, kalbyn kuwwatydyr.
3- Olara Onun Jelle jelaluhu Eserleri bilen Allaha, Pygamberine (S.A.we S.) , Perisdeler, Ahyrete, Beyleki dinlerin Pygamberine we Kitaplaryna hem de durmusda Hayr we Serin manylaryna hemmesinin Allah (jelle jelaluhu)’danlygyna ynamyny gazandyrmaly.

Bellik: Allantagallanyn Eserleri diyenimizde Alem kitaby, Kuran-I Kerim, Pygamberimiz Serwerimiz (S.A.we S.), hemde Ynsanyn hut ozu goz onunde tutyarys.