ŞÜKÜRLILIK.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa, 3 mlrd. adamdan gowy ýagdaýdasyň.

* Eger diňe iýjegiň, geýjegiň, öz jaýyň we ýatmaga ýeriň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 prosentinden has baýsyň.

* Eger beýläňizde puluňyz bar bolsa, üstesine kimdir birine kömegem edip bilýän bolsaň, dünýäniň ilatynyň 8 prosentini tutýan baýlaryň birisiň.

* Eger eneň – ataň sag we bile ýaşaýan bolsa, örän seýrek duş gelýän bagta eýesiňiz.

* Eger bu ýazgyny okap bilýän bolsaň, okamagy – ýazmagy bilmeýän 2 mlrd adamdan has bagtlysyň.

Uploaded with ImageShack.us

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • shirturkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Ynha muna telepk goyyan!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

biz bu ýazgylara

biz bu ýazgylara düshünýän bolsak, hiç wagt shikaýat etmäge elimiz degmez!

gowy dengeshdirme! kop

gowy dengeshdirme! kop sagbol Mirasymyz!

Surat goýjak boldym welin

Surat goýjak boldym welin link goýan ýaly bolaýdy.