aaa

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

men muny nadip ulanmalydygyny bilman gecdimlay... birzatlar yazyan welin hichili jogap yazylanok...

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 5 telpek goyyar we yazyar: "ilkinji telpeklerin, gutly bolsun :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogry ulanyanyzla, dineje

Dogry ulanyanyzla, dineje biz yalta, jogap yazamzok :)

haa sey diysene, onda

haa sey diysene, onda dusnukli... okalyan bolsa problema yok

nirede ol önki gyzykly

nirede ol önki gyzykly tmolympiad.... :(
Önler her gezek girende in azyndan 4-5 sany agza oturyardy içerde. İndi bolsa hiç kim. Içgysgynyç bolup gada bari... Önkiler yaly gyzykly temalaram açylanok. Önki aktif agzalaryn baram teswilere gaçyp gitdiler... :(((((

men tazerak bu saytda

ong nahili bolyanyna bilemok, men agza bolanymdan sona hacan girsem dine men oturyan icinde, baska adam oturanyny suwagta cenla gormedim...

Aslynda her kim özüni baş

Aslynda her kim özüni baş rolda görüp, gyzyklandyrybermeli. Wagtym bolsa, men şeýtjek welin, wagt azlygy kynçylyk berýär.

Edil şu Türkmenistanyň dagy internede açylyp barýan döwri welin, şu wagt gaty gyzyklandyrsa bolýar. Öňler internediň 0 döwründe hem adam üýşipdi, indem üýşer.

Munyň üçin näme etmeli? Bir-iki sany controversial=çekişmeli=tartyşmaly tema açmaly, gyzykly bolar ýaly.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:)

Wah Bayram aga telpek berjekdim welin size telpegim yok eken men chagada :) dogry aytyangyz , iki elim bilen goldayan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"