baryñ aydyñ agajanH-a derdimi.....

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

2 gun bari teswirler.com yapyk.
bu yazgymy agajanH okasa, jogap bersin....
okamasa-da oña yetiriñ derdimi....

teswirler bolmasa demim gysya.
demimi gysmasynlar!
gysmasynlar.
gysmasyn.
gysma.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Haladym :D"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

duzeltme gecilya.serwere

duzeltme gecilya.serwerde problem bar.

123

kapitalnyy remonymyka ya-da kapitalnyy barlag?

:) teswirlere göz aylamaga

:) teswirlere göz aylamaga öwrenşemson, 2 gün bari bir zadym kem yaly.

mena koprak kitap okap

mena koprak kitap okap bashladym, plyus hemme ishlerime yetiship bashladym :)

Teswirler yene-de ishe

Teswirler yene-de ishe bashlasyn, kop ildeshlerimizing biri-birini bilen kop gowy wagt gechiryan yeri! Admin hem we beyleki teswirleri yoredyan oglanlaryng janlary sag bolsun, ishleri ugruna bolsun diiyip dileg edyan!

shu gunler meninem demim

shu gunler meninem demim gysya :)

menki gysyp son açyldy :D

menki gysyp son açyldy :D indem hiç gysmawersin :)

Taze watan

Yene-de bu yerik yzymyza göçip geläÿsekmikak?
Bu ÿere teswirlerden "taze watan" gozläp göçip gelenler kan yalyla.

Garapishik aga! Indi biz-ä

Garapishik aga! Indi biz-ä şu ýerini "Watan" edinmeli boljak öýdýän. Siz bu ýerde gaty aktiw agza ekeniňiz. Siz gelip mowzuklar açyp ugrasaňyz gelen-ä köpeler. Elbetde adminlerem wap wersiýany açsa. Teswirlerimizem indi soňky deminde ýatyr öýdýän. Sagalsa-da ysmaz halda galjak diýýär.

Teswirler ölse-de onyñ

Teswirler ölse-de onyñ mirasyny terekä salmaly bolar.
Bize düşÿan paÿy bermeli bar.
Agajanh gayrat etsin-de teswirlerin arhiwini bize gaytaryp bersin.
Iñ bolmanda şahsymyñ adyna haÿyş edÿärin meniñ açan teswirlerimiñ arhiwini kopiyalap maña gowşursyn.

Tmolimpiada hem indiki hepdeden propiska boljak.
Aslynda bu ÿer meniñ forumlardaky ilkinji watanym.
Tmolimpiada reformalar arzuw edÿärin.
Tazelenmage, direlmage,galkynmaga, ozgermage wagt boldy.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Terekeden ýeten paý."

Täzelenmek, direlmek,

Täzelenmek, direlmek, dikelmek, galkynmak, özgermek... bular lokal Gaddafilerden dynman mümkinmikä bilemok. Ýöne aktiw däl moderator boljak bolmak galýar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.