Belarus, Ukraina, Rossiya okuwlar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hemmelere!

Inimi okuwa ugratjak bolyan welin shu yokarky gorkezilen yurtlarda esasanam ukraina, belarusda amataly okuw jaylary bolsa, eger okayanlar bar bolsa atlaryny yazsana okuw jaylarynyng, toleg, yashayysh, okuw yagdaylary barada. Esasy okuwa howes edyan tarapy dil owrenmek we edebiyat ugurdan bashga hunarler boyuncha. Dogrusyny aytsam shu wagt nirede name okajagyny bilenok, yangy harby gullugy gutardy.

sagbolung!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Amerikada okuw yagdaylary

Amerikada okuw yagdaylary barada-da yazayng gayrat edip, komek edip bilseniz gadyrngyzy bilerin !!!

turkiye gowy pikir

amerikada kop pul berip ortacha ya ondan pes okuwda okanyndan shol puly turkiyede sowup anrybash uniwerde okanyn gowy

turkiyanin gowy uniwerleri amerikankycha bilim beryar ondan arkayyn bolun postsovet yurtlarynyn bilim bershini shol yerde okanlar aydaymasa

yone chagan ozunde howes bolsa yaryp chykar bir yerden

jemlap aytsam turkiyede kompyuter inlis dili we beyleki kapitalist shertlere gerek zatlary owrenmek ansat girmek hem ansatrak bolup biler amerika gymmat

bir agzanyn aydysy yaly

bir agzanyn aydysy yaly turkiyede okamagyn indi finans tarapdanam we okuwa girmek tarapyndanam yenilligi galmady. 19-mayis, erciyes, gazi yaly univ.-lerem hondan bari bolup bahalaryny 2000-2300 tl edtiler+ yasayis hem tr-de gymmat. we bu yil YOS ekzameni yok, yerine sona menzes ekzamen bolmaly diyyaler weli, yanwaryn sony gelyar entak YOK-den ses cykanok. yos-un yerine beyleki halkara ekzamenlerem (sat, int.bac...) bolyar diyyaler weli, olar barada-da doly tejribe-maglumat yok...garaz, bu yil turkiye okuwa gitjekler hemme tazelikden habardar bolup yormeli, sebabi 5-10 gunin icinde kanunlar uytgap biler.
ukraina (kiev) barada aytsam bolsa, yillyk okuw bahalary 1800-4500 usd arasynda uytgeyar. umumy yasayis jaylary aylyk 20-50 usd toweregi. bilim bolsa 98% okuwca bagly. pulym kan, pursat bar diyip keypi sapa edip okuwa gitman okuwy gutarsanam bolyar, ya-da ``yanyp duran nar men sonmenem begler`` diyyan bolsa gowja bilim alsa-da bolyar. barde onat tarapy mugallym bn yuzbe yuz okap bolyar, tel. nomerini alyp islan wagtyn jan edip dusunmedik zadyny sorabam bolyar.(oglanlardan mugallymlar bn ``flirt`` edip yorenlerem bar :)
kiew agyr senagat saheri inzhiner boljaklar islan ugry boyunca senagatda praktika gecmage mumkincilikleri bar. yone turkmen studentlerinin kopragi kan okw bn ugry yok. yuridiceskini, medinstudy pul bn gutaryanlar bar. olar dagy doktor bolaysa huday saklasyn . bey diydigim hemmesi beyle dal, arasynda ``bet`` okayanlaram kan.
soragyn bolsa sorap bilersin bildigimden jogap berjek bolaryn

--------------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

edil amerika yaly gymmat bolmazmyka diyyan

turkiya nache gymmatlasa hem edil amerika yaly gymmat bolmazmyka diyyan amerikada 20000 dollara ortacha univerde okarsyn turkiyede 10000 dollara anrybash univerde okarsyn (bilemok sorayan? yalnyshlyk mumkin) on ustesine oye gidip gelmegem turkiyede ansadrak

germaniyany skandinaviya yurtlaryny hem pikirlenip gormeli ekenler yone dil problemasy bar

yone ozun yhlas etsen gowy bilim alyp bolyanlygy gowy zat ekeni.

Ol ýerde okaýan oglanlar

Ol ýerde okaýan oglanlar biläýmese diýýän menä.

Amerikada bir ugruny tapýandyrlarda, ýöne normalniý okuwy normalniy fakultetde okajak bolsaň, gaty gymmat bolaýmasa diýýän. Gaty pes derejeli okuwa girmese, out of state (ýagny ştatdan daşary, ýagny welaýatyňdan daşyndan gelen) okuwçylar gaty kän pul tölemeli bolýar. 20-30 000$ ýylda.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

community college

yene bir usuly hem men kabir goren oglanlarym amerikada iki yyllyk oran arzan kollejlerde okayarlar gapdalyndan ishlap okap gayrat edyaler son ol yerde okalan sapaklary dort yyllyk okuwa gechirip yzyny okap bolyar

amerika bir gelip birinji yyly gechirip bolsa ondan son eger chagan ozi shustry bolsa alyp cykmagy mumkin yone ilcihanadakylary birzat edip ynandyryp gaytmaly-da birinji gezekde

hymm

türkiye hakynda name düşünya we name üçin ol yerleri saylady.

yagdayi bolmadyk Türkiya gelip otyrmasyn...

İndiden beylak Merkezi Aziyadan Türkiya gelmeging kan bir amatly tarapy galmady. Birinjidena yaşayiş gymmat, ikinjidenem okuwlaryng tölegleri gaty yokarlandy. Sonky bir yil bari döwlet uniwersitetlerining nyrhy 10 esse diyen yaly yokarlandyryldy. Muna iyer içeri, transpordyny, yatak jayi umaman ş.m goşmaça çykdayjylary goşulanda türkmen standartlaryna göra ummasyz pul bolyar.

Türklering bilimi köp yurdunka garanda gaty gowy emma pul yagdaying onaysyz bolan gelip otyrmaly dal. Dine okuwyng aladysyny edip yaşamak üçin yilyna jemi azyndan 5-6 mün ABŞ manady gerek bolyar.

Birzady bolar diyip gelenlerem wagtyng gecmegi bilen okuwdan galan hemmezada baş goşyar. Yagny pul yagdayi onaysyz bolansong durmuş şertleri mejbur etyar.

Elbetde yokardakylar TCS lilere degişli dal. Yagny TCS synagy bilen yerleşenler üçin Türkiye hazirem önki Türkiye. Hat-da olar üçin has hem onayly. Stipendiyalary galdy:D

Emma TCS bilen yerleşyanlerinem sany gaty çakli.

Geping tümmegi Türkiyede okuw önki yaly onayly dal.
__________________

men diyanim gitdi, sagbolun

men diyanim gitdi, sagbolun !

bir yil okadam Russiyada

bir yil okadam Russiyada song yzyna geldi. 9 klasy universitet kabul edenokmyshyn.(bashda beyle bolaram oytmedik) indi tazeden ilki kollege okap song unvivere girjek diyyar, bakalawra. nesibede okamak bolsa okarda.