Türkmen dili

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly dostlar! Hemme kişin okuwlary, işleri gowudyr diyip umyt edyan. Men bir pikirimi paylaşmak isleyan. Öz yutdundan başka yerde bolsan islar-islemez ol dili ulanyan, yöne bir türkmen bilen gepleşende ol dilde gepleşmek ya kabir sözleri ulanmak hökmanmy? Bu aslynda öz dilimizi doly bilmeyandigimizin bir alamaty dalmi? Elbetde başka dil öwrenmeli yöne ikisinem arassa geplemeli diyip pikir edyan.
Şonun yaly gepleyan maşgalan çagalary hep bu endigi dowam etdirjegi malim... Öz dilimizi goramak bize bagly!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

oz dilinde gurlesen ansat

oz dilinde gurlesen ansat bolmaly bolmalysyna welin, eger bashdan turkmenchan gowy dal bolsa, kawagt bashga dilde gurlemegi endik edinilyar we owrenshensonam dushunshmek ansat yaly gorunyar. edil dashary yurtlylar bilen sholaryn dilinde gurleshjek bolshumyz yaly, oz turkmenlerimiz bilenem oz dilimizde gurlesek has dogrysy. imho.
ustelik, ene dilini has gowy bileris birinjilik bilen.