Mashynlar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

garaz etjek gurrungum, mashynlar hakda , barde ablalamdan mashyn alanlar bar , men ozumje gymmat gordum mashynlang bahasyny, 1998 avalon- 5000$ aldy, yaada duyn birisi aldi 1996 Maxima Nissan- 5000 $ aldy. Indi soragym shu mashynlar gymmatmy? eger ong hich mashyn surmedik bolsang gymmat mashyn almalymy yada arzan mashyn?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gymmat, craiglistde

Gymmat, craiglistde arzanlary cykya :)

Zemmi, sen Amerikada

Zemmi, sen Amerikada öýdýän, haýsy ştatda?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men teswirdaki zemmli,

Men teswirdaki zemmli, onurak hat yazdym size.

Bilýän welin, Amerikanyň

Bilýän welin, Amerikanyň haýsy ştatyndadygyňy bilemokdyma :)

Ýagny, adyňy zadyňy bilýän, ýöne bärde ýazsam aýyp bolmaza?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

NC, unc'de.

NC, unc'de.

Selbi gymmat, esasanam

Selbi gymmat, esasanam Nissan 1996 - 5000$ bolmaga haky ýok.

Aý ýokmy şol ýerde maşyn işinden başy çykýan oglanlar? Birine aýtdyryp aldyr, özüň soňundan puluny beräýersiň?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yok how men yalngysh

yok how men yalngysh gidipdir, 1999 bolmaly nissan
yok bular hem turklerden aldylar tanysh diyip , menje yaman gymmat satyalar,

menem gymmat gordum, hasam

menem gymmat gordum, hasam ong surmedik bolsang, menem mashyn alasym gelyar , belki pul zat dushse , alsam diyyan gymmat alsong goowy yada arzan surup bilmeyan bolsang,
eyyam shu gun bir ablam accident yapypdyr, hemme gynanyang sheyle bolsa , menje arzan alyp owrenyanchak kulini chykar, song gynanmaz yalak

Owrenje bolsan ha, musor bir

Owrenje bolsan ha, musor bir zat alayin, son idilisini alaryn diysen. Yone birgiden yashap, entegem 5000$'y 10-12 yashly mashyna berip yorenlere mena dusunemok. Biraz goyda, idili zat alda, surende bir mashyna menzesinda...

ay name student bolsang ol

ay name student bolsang ol pul , gaty uly pul , hemem wagtlayyn gelening uchin boldyda name, hemem ong surmedik bolsang men yashayan shaherim edil ashgabat yalak dali suryarler, shong uchin arzan mashyn alyp owrenmelimika diyyan ongunden

Student bolubam kone mashyna

Student bolubam kone mashyna 5000$ bermage jalko dal bolsa, tuweleme, siz bay ekeniniz :D Biza "Bicycle almaly, ya-da skate?" diyip alada edyadik, nissanmi, 10-12 yashmy...Yadymyza-da dushenokdy :D
Gepin tummek yeri, owrenje bolsan onda 2000$'lyk bir zat al, yok, eyyam govy suryan bolsan, onda idili zat al. Ne o yana, ne bu yana bolup, yene-de kone zada 5000$'lap bermek manysyz Selbi.

aytjak bolyanym dogry kone ,

aytjak bolyanym dogry kone , menem shony diyjek bolyan gymmatdygyny, ay arzan alsang derdi yetik diyyarler, ozum chynym aytsam indi owrenjek bolyan, garaz yanymdandagy mashyn gechse, ichimden okamayan dogam yok, garaz owrenmeli eydip beytdim

Menem su tomus daryrak

Menem su tomus daryrak catryga gelenimde "Garsymdan masyn gelip, yol bir soramasady" diyip duryadym :D Ay adam pahyr owrenishya, bashda 1 gyrasyny cyzdyryan, son azajyk uryan dagy...Garaz, 5000$ bermek manysyz, 2000$'lere al, aktiv sursen 1-2 aya galman owrenyan barybir, onson yene shol mashyny 1500$'e dagy satay, 500$ ziyan kop dal owrenme dovruni gechiryanchan. Onson azajyk sabyr etde, kichirak zat alyber. Mena 1 gram tarapdary dal kooone mashyn almagyn. Konesini ulanda pul uysuriber govusyna, orta yolda galmak nama gerek..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishkam 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aytyang goldayan"