Salam

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam, men geldim :D ( Mergen zat diyesi yoklay , floodlasam :D) Howwa aydyp otyryng indi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ertirligimi etman, gozum

Ertirligimi etman, gozum achylandan barik geldim :D garaz gijirak geldim ,

Allama gozlerin yumuljak

Allama gozlerin yumuljak bolup otyr hana in yazanyny hem gutarman goyupsyn oturdan son birzatlara yazjak bolupsyn :P :D :D

Yatak

Yatak :P
WaleykimSalam...Indi bashlyk Akgul, sana jezanam ol bersin fludlayandygyn ucin :D

:D akgul bolsa hichlay,

:D akgul bolsa hichlay, ozumizki :D

Selbi seň teswirlerdäki

Selbi seň teswirlerdäki nikiň näme bolmaly?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

selbiniyaz1

selbiniyaz1

Toba , duyn garaz gich

Toba , duyn garaz gich yatdym , 4 kino gordum , garaz yaman gowy kinolar, Maraduke, Notebook, Going the distance, How to lose guy in 10 day, :D hasam shu notebook kino gowy gordum, aglap oldum:D

Beh, biziň wkuslarymyz deň

Beh, biziň wkuslarymyz deň gelenok ekeni, menemä kän kino görýän welin, şolaryň birinem görmedim :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men comedy romantik kinolary

men comedy romantik kinolary gowy goryan, action erbet goremok, taze chykan next three days goresim gelyar , owduler welin, cinema gider yalak adam tapamok yanyma yoldash :D

Men action gowy görýän

Men action gowy görýän diýmedimä :D

Men thriller, detektiw ýaly zatlary gowy görýän, käwagt hem drama halaýan. Esasy halaýan kinolarym, edil şu döwürä, koreý kinolary. Käbir kinolary gaty gowy :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

name men size action gowy

name men size action gowy goryangiz diydimi?

Eý wkuslarymyzyň deň

Eý wkuslarymyzyň deň gelip gelmeýşi barada gürrüň gidip otyrdy-da, men action erbet göremok diýseň, hamala men gowy görýän ýaly we şonlyk bilen wkuslarymyzyň deň gelýäni ýaly boldyda.

Başlyk eýýäm eliň palta-pyçakly dursyňlaý :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:D yokla ( mylayym bolyan

:D yokla ( mylayym bolyan smilik), yone aytdymla , indi oglanlara mylayym boljak bolyan, gowy zat etyanmi , yada erbetmi bilemok, yone indi nice gepleshek bolyan

Ay name, sana-da dushunyas,

Ay name, sana-da dushunyas, senem chykmala ahyr bir gun :D

hehehe

hehehe

Hahahh, selbishka, ichine

Hahahh, selbishka, ichine dep ichine, men elini saklap duraryn :D :D
shugun saytda ursh bolsa erbedem bolmaz :))

yokla Yashularymyzy sylalyng

yokla Yashularymyzy sylalyng :D

Hany akylly bolun hany,

Hany akylly bolun hany, "sachyny yyrtaryn hazir" diyip girmayin men orta :D :D

dun menem 2 kino gordum

Spusk 1, Spusk 2 ..

oydakin bilen gorsen gaty gowy ekeni.. Gorkysyndan yapisip yatir :) hehe

LOL

Yapysyp yatmagy ucin hokman

Yapysyp yatmagy ucin hokman gorkuzyp, kino dagy gorkezmelimay? :D

seytsen...

Seytsen has adatydakydan basga bolyar..
Gorkudan yapismak bar,soyguden bar,gahardan bar...

garaz bar da bar...hemmesinin hem tagamy bar..

LOL

Ay mena bir oyun edip

Ay mena bir oyun edip yazypdym brave, senem gelip suyji-suyji gurrun edip, "Wah, name ucin oylenmedim su wagta cenli" diydirmek bilen bolyan :D Yuregin abasyna how bize-de :)

yapyshmak diyip tema achsana

yapyshmak diyip tema achsana yaltanmasang:):) prikol zatlara cykar:)

selbishkam wrote: ....garaz

selbishkam wrote:

....garaz yaman gowy kinolar, Marmaduke,..

Shol Marmaduke'i gormage 5-nji klas okuwchylarymy cinema alyp gitdim, 20 min son telefonymy achyp, internede girip basladym :D 1 okuwcym "mollym, cinema telefon oynamak ucin gelinenoga" diyipdi, kinon yarsy gechmanka-de ozem yatyp galypdy :)) Sholar yaly "gyzykly" kino bolmaly "Marmaduke" :D

bilmedim men yaman gowy

bilmedim men yaman gowy gordum, comedy bolansong hezil edip gordum. :D

salam, hosh geldin. gyzlara

salam, hosh geldin. gyzlara zat diyemok, arkayyn fludlaber :D islesen konani yatlap mergene hakyky turkmen iti hem diyip bilersin, hemme zat rugsat :D

utandyrmada how Akgul :D (

utandyrmada how Akgul :D ( gyzaryan smilik)

Haha...Bir wagt men "It yaly

Haha...Bir wagt men "It yaly gyzlar" diyip mowzuk achanymy entegem yatdan cykarman, arynyzy alyp yorsunizdir sizin bu :D

Fludçy gelipdir :)

Fludçy gelipdir :)

shu tmolympiada gelsem

shu tmolympiada gelsem sheyle bir gulyan, gowy goryande shu tayyny

yadyma dushyar gulmeli zada

yadyma dushyar gulmeli zada dushunman otyryp yonekey zadada hezil edip gulyaning:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahah, gowy yatlatdyn :D"

Salam millet!

Salam millet!

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Ynha-da bizin yeketak Adminimiz :)"
  • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "paypallayan :D"

salam Selbi, Atamyrat! mena

salam Selbi, Atamyrat!

mena chykmaly boljak, size hayirli agshamlar!
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

gelip dur :)

gelip dur :)

salam , borda gelip dur

salam , borda gelip dur

Atamyradam gelýämäý?

Atamyradam gelýämäý? Mundan 4 ýyl öň diňe "Ataş" diýip ýüzlenýädim, indi jenap Atamyrat diýmeli bolaýmasa? :D

Ulalyp gidendir :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Salam Bayram aga, yokla shol

Salam Bayram aga,

yokla shol onki-onkilik, onki atash, uytgeshik uytgan zat yok.

Tmolympiadda yenede gorushmek bar eken!

Koneje yatlama: bir gezek

Koneje yatlama:
bir gezek biz tmolympy gyzlary bolup slastyonada gorushmeli etdik, selbishkanmy hem telden tapyp bilmanson mylayym pm atypdyr, yeri we sagady habar berip. Biz gyzlar bolup gorushdik, oyli oyumize gaytdyk, selbishka gelnadi.. son eshdim, selbishka slastyona diyip stadiona barypdyr, ol yerde hem yhlas bn totanleyin dushushypdyrlar :D :D

Onson? Yzyndan name

Onson? Yzyndan name bolupdyr? Menem "magazinci" ayallara dondum :D

yzy bir kruk stationyng

yzy bir kruk stationyng dashyndan aylandym , songam oye gaytdym, kellamde hem shu sorag boldy, name uchin station chagyrdylarka diyip

Wah, bizin bar

Wah, bizin bar yatlamalarymyzda sen gorguli garashyp yoren bolyan Selbi :D
Menem seni 1.5 sagat dagy garasdyrypdyryn(bilman) ertekiler'de :) Men nireden bileyin men Kaka'dan baryan hallyma, illerin shaher'in içindenem gelmanini...Yekeje ozun durdyn ozuna, elinde-de dokumentli pakedin :D

:D

:D

yok how yalngysh gurrung

yok how yalngysh gurrung beryang, :D beytmeda how , yokla american centerde yhlasa dushdum, garaz shonda ya men yalngysh okadym yada mylayym yalngysh yazdy, bilemok stadion diyip dushdum

yene biriniz

yene biriniz goshuldy:)
kuysap gidipdirinay bu yerleri:)
menem shumatjyk "you again b.n the last song" kinony gordum-betje ekeni..kstati!-mana esasy roly oynayan gyz (Miley Cyrus) hichem yaranok, yone aydymlaryny dinlese boljak!

Abat hosh geldin, aylanyna

Abat hosh geldin, aylanyna sheydip aram aram :)))

Işsiz :P

Işsiz :P

men ony 2 ong gorupdip ol

men ony 2 ong gorupdip ol kinolary :D gija galyang chaltlash nahili kinolar chykdy :D

name maslahat beryan

name maslahat beryan selbijan?
Mergene: howwa, men ishsiz:D!ichin yansyn!:P

kino gormani gowy goryangmi?

kino gormani gowy goryangmi? diyjek boldum

yylyn 365 gununin 200 gununi

yylyn 365 gununin 200 gununi kino gormek b.n gechiryan:)
galan 100 gununde-de examlara tayynlyk goryan!
garri poterin sonky filmy 26 na bizin sinemada gorkezyan ekenler, gordunmi?

harry poter bilen kan ishim

harry poter bilen kan ishim yok, birinji bashdan gormamsong kan halamok. ikinji fantastika bolansong shon uchin twilight hem halamok

menem dushunemok shu garrin

menem dushunemok shu garrin kinolaryna:)a sumerki-kitaplaryny has gowy goryan kinolaryndan. filmy bidereklay!
Up to the air gordun?

yok gormedim, gowjami?

yok gormedim, gowjami?

gyzyklyja eken!yene 1 kone

gyzyklyja eken!yene 1 kone kino- last holiday-yaman gyzykly kino-sheylebir keypini achya!

last holiday name kan

last holiday name kan halamdym, bilemok
up to the air hem trailer halamadym bilemok

hm.."click" kinonam halamok

hm.."click" kinonam halamok diy?

ona gormedim hmm bilmedim

ona gormedim hmm bilmedim

hm.."click" kinonam halamok

hm.."click" kinonam halamok diysmersina?

Salam Millet :) Menem

Salam Millet :)
Menem tmheart ;)
koneje adym bn arangyzda :)
chyndanam bari gaty hezildi. Yone shu wagt telden zulym bn yazyp oturamsong hazir teswirleng/pikirlerine aylanjak :P

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

ku ku :D her gun sheydip

ku ku :D
her gun sheydip uyshsedik..

yitdingle ozung, facebook

yitdingle ozung, facebook add etdim welin hich jogap gelmidile, name facebook? gelengokmi
msn hich goremok

add edip son ayirar diyip

add edip son ayirar diyip gorkyandyr

gyzlary beydemok :D

gyzlary beydemok :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Zemmi'ni na beytyan? Ayiptir, ayip :D"

facebookda 2 abat bardyr:1

facebookda 2 abat bardyr:1 nin yitirdim, shon u.nem 2 njini achdym-ikisinede goyberay dostluk ya mana yaz oz loginini men seni taparyn:)

hymm

asyl teswirlerdaki ahli agza barde ekeni.

Yokhow, ahlisi dal,

Yokhow, ahlisi dal, esasylary :D

gowumi akgul? name tazelik

gowumi akgul? name tazelik bar/?

Gowy shukur, sen nahili? :)

Gowy shukur, sen nahili? :)

menem gowja , tazelik yokmay

menem gowja , tazelik yokmay tm?