tmolympiadyng doglan guni gutly bolsun!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salan gadyrly tmolympiadyng agzalary!

ynanyp bilmersiniz, bu atdanlyga sereding. bu atdanlyk dal-de Allang bir hikmedi...(chynymy aytsam gozum yashardy shu wagt)
duyn ilkinji achylan temang taryhyny tmolympiadyng doglan guni edip bellali diyip yordum. shu wagt taryhy dorjelap gorsem ilkinji tema hachan achylypdyr bilyanizmi?!

Hemme zat täzeden?! ;(
Çarşenbe, 2006-11-22 20:03-de, Atamyrat yazdy!

yagny 2006-njy yilin noyabr ayining 22sine achylypdyr, bugun hem 21. yagny ertir tmolympiadyng doglan guni, 4 yyllygy! :) doglan gununing ong yanynda uyushmegimizing elbetde bir hikmedi bardyr diyip dushunyan!

geling hemmamiz bir birimizi gutlalyng, yagshy dilegler edeling!

Doglan gunung gutly bolsun, soyguli tmolympiad we gadyr agzalar!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "shokda, den gelayshinay.."
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Wow!"
 • Abat 1 telpek goyyar we yazyar: "gelesi yyllarda agzalaryn has kop bolmagyny we has aktiv bolmagyny dilemek bilen!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

shol blokda ong "Biziň

shol blokda ong "Biziň internet sahypamyza Hoş Geldiňiz!" diyen bir blok hem achylypdyr, emma ol blok pozulany uchin taryhyny gorup bilmedim. ondan sonky ilk achylan mowzuk bolsa yokarda yazanym, 22-nji noyabrda achylypdyr
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "gyzykly maglumatlary gozlap tapanyn ucun"

Ol birinji tema däldi

Ol birinji tema däldi öýdýän, hacklenenden soň birinji tema bolaýmasa.

Şonda-da elimizde başga

Şonda-da elimizde başga record ýok, gutlabereli. Gutly bolsyn aktiwleşer we peýdaly mowzuklar açylar nesip bolsa.

Dogry, ondan öň häk

Dogry, ondan öň häk edilipdi öýdýän.

Zemmi sen şondan bäri barmydyň? Nikiňem şumydy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hawa, 10njy agza ekenim :).

Hawa, 10njy agza ekenim :). Nikim öz adymdy başda soň merweziler, farabiler, harezmiler çykyp başlansoň üýtgeden boldym. :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme:)"

shu wagt Mergen hem barde,

shu wagt Mergen hem barde, takykrak bir data berip bilenoklarmy ?
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Hack'lenmanka biz birgiden

Hack'lenmanka biz birgiden yazypdyk chyndanam.. Yagny, ondan haaas on achyldy tmolympiad.
Yone, sahypany achan Atamyrat, olam 1-nji ulanyjy bolanson, sahypanyn shu wagtky, resmi
yashyny Atamyrat'yn agza bolan yashy bilen olchabermeli bolarda. Ony hem infosyndan gorse bolyar:
http://tmolympiad.org/?q=user/1
Member for
4 years 5 sagat
4 yashanyna 5 sagat bolupdyr tmolympiad'yn :)
Yashy uzyn, gelejegi hem shu wagtkysyndan has aydyn bolsun enshalla :)

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Bah.."
 • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "Minudynam aydaymala:)"

4 yyl we 5 sagat bolsa, onda

4 yyl we 5 sagat bolsa, onda shu gun bolyada? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Tozan basyp yatan telpeklerimden sanada birini bereyin:) kakyshdyryp zat edip:)"

onda asyl ertir dal-de bugun

onda asyl ertir dal-de bugun eken doglan guni sheyle bolyada??? yone bulam hacklenenden sonky maglumat oytyan...

ing gowysy shol hacklenmegi tazeden dogulysh diyilip kabul edeli we 2006.11.21 datasyny tmolympiadyng doglan guni edip goyayaly. indiki yylam yubileyi bolar :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Hacklenmeginde-de 1 hayir

Hacklenmeginde-de 1 hayir bar ekeni, ynha gor, 4 yil son edil shol gunde dushushaymaly yaly bizem :)

hacklenendiginden menem

hacklenendiginden menem habarym bardy, kim hackledikaray shony bilman gecdim?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "bizem bilemizok dine sen dal:)"

Anti-Turk'mi, Anti-Turanmy,

Anti-Turk'mi, Anti-Turanmy, garaz bir zada yazypdyk, gurrunin icinde turklerem bardy, "ay menem turkmen" dagy diyyan, bizem bar oynap gel dagy diydik...Sonam ol oynap, hackledaydi :D

reunion hem-de doglan gunun

reunion hem-de doglan gunun bilen tmolympiad! bu guni bellap aldyk.'yubileyde gorusyancak onda' diyip dagaberelimi :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzlarada telpek erbet gelishmez, senem al kellane telpek:)"

sesiniz chykanokla Hatyja

sesiniz chykanokla Hatyja hanym...

yok dagamaly, yene aram aram uyshup caylashyp oturaly. onrak asly marly bilen kafede oturdyk. edebyat barada ayratynam Magtymgulyn adyna yazylan shygyrlar barada gaty kop pikir alyp-berishdik :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

hokman dususyp

hokman dususyp durarys,caylasyp gurrunjik edip durarys. Garaz yitmers nesip bolsa. Arman su wagt rahat yazip bilmamson, indiki sapara cenli diymeli boljak.

Onler barden cykman oturyp,

Onler barden cykman oturyp, ayda-yilda bir Ashgabatda dushushyadyk. Indi bolsa internet'de ayda-yilda bir dushushyan bolduk...Ehhh...Na gunlere dusurdik seni tmolympiad..

Menä dogrymy aýdaýyn,

Menä dogrymy aýdaýyn, dissertasiýamyň 300-nji sahypasyny gutardym şu geçen bäşinji gün. Dynyp barýan. Ýöne şonda-da arasynda dynç almasaň bolanogow, beýni çogýa. Tmolympiad bolmasa futbol barada okaýan, ol bolmasa ýene bir zada wagt sarp edýän. Edil öňki ýaly bärde oturyba bilmeýän welin, kelle dynç almasa bolmaýar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ehhh gecen gunler. Eyyam

ehhh gecen gunler. Eyyam nace yyl bolupdyr. Duynem dushushyga geljek bolup basagay boldum, ahyry bolmady, sahypa gaty agyr acylyar, arzuw etmeli bolsa Sahypanyz yenil acylsyn, Agza sany kopelsin, gyzykly temalar acylsyn, we sahypany gyzyklandyryan gyrlyshjak agzalar kop girsin:)))))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yazypsyn!:)"