tans etmek hakda..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

uyshenimize gora, shu tans etmek hakda hem biraz gurlesheli.
tasn etmegi halayanyzmy,
keypiniz gowy wagty tans edyanizmi yada keypiniz gowy bolany ucin tans edyanizmi?
tans etmek adamyn yashyna we saglygyna baglymy?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hic tans edip bilemokda.

Hic tans edip bilemokda. Edesimem gelenok :) Yone kaaawagt shadiyan habar esidenimde yeke ozum kella tayak degen yali bokyan :)

Bokyan?? :d Mena tr

Bokyan?? :d

Mena tr gitmankam hich tasn oynamokdym, son yone bir bahana tapyp turkmen gyzlar bolup uyshenimizde olara goshulyp goshulyp tans etmani owrendim :) oz ozum hem oynamagy owy goryadim, keypin gowulanyady birhili :)

yone bilemok, sonky 2-3 ay bari name uchindir tans oynama islegi yok.. shondan son kella pikir gelya, belki yasha bagly zatdyr diyip :)

zo4runda kalıp tans etyan,

zo4runda kalıp tans etyan, başga cykalga bolman yagdayında, ondada ıcaymesem kan onaramok tansy yaman kyn şu mesele, men okuwy gutaramyzda mezuniyette nahili tans ederkam diyp 2 yyl kellami agyrdypdym, indi bolsa oz toyumda gelni,m bilen nahili tans etjegim hakynda kelle agyrtyan, oz klasdaşym oylendi 3 sany şolary gorup ozume ynam gelyar in bolmada şolar yala tans ederin diyyan

Toyuni bir gaygi etmesene

Toyuni bir gaygi etmesene aslymarly. birem marylydaki 'y' dusenok dalmay? :P Toyunda uytgesik tans etman hereket etsen boldugidirda. Yone elbetde utanarsin, hemme kisin gozi sende. Ay tyounda ozune intuition gelerda :)

Oz toyunda kan tans

Oz toyunda kan tans edilenokla how, dine fals diyilyami namemi el tutushup 5 minut yaly pyrlansan bolya :D, ay tans etman aladasyny etmede toy etman aladasyny et how ashyr :D

yokhow, toyunam aladasyny

yokhow, toyunam aladasyny etmeli dal aslynda, galynyn aladasyny etmeli :D :D

aslynda tans etmegi toydan

aslynda tans etmegi toydan on owrenmeli diyyar yanymdaky turkmen dostym tabns krugynda gowy gyzlar yrylyar diyyar hahaha

Galyn hmmm galyn hany galyny

Galyn hmmm galyn hany galyny yatlatman how :P :D, nirde galdygay biz tans etmek hakyndadymy :D [galyn yatlatman how :D]. Tans etmek ansat how, aydymyn ritimine gore herhili herekt edibermeli :D

galyn yatladylanson tans

galyn yatladylanson tans edip bilemok diyyanlerem tans edip bashlaberdimi ya gownumemi :P :D

Galyň zat çyndanam kän

Galyň zat çyndanam kän çykdajy eken, ejeme hasaplatdym welin biznese girmeli etdi :D

haha yene galynly gurrune

haha yene galynly gurrune geldi oydyan :D [galyn diyyan welin tans mans yatdan cykya eken :D], hawo gaty kan cykdayjy, meselem men ozumce hasapladym turkmenistanyn yagdayyna gore welin 5000$ cykyberya :D

5000$ nirede 10000$

5000$ nirede 10000$ dollarmyysh okayan gyzlangky :P garaz oglanlar yagdayyngyza gynanyan

Gyzyň okaýanlygynyň pul

Gyzyň okaýanlygynyň pul garşylygyny eýýäm hasaplapdyrlar diýsene?! :)

Hä, gyzyň getirjek aýlygyna görä hasaplaýalarmyka?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Haha, Nexus bn bashyny

Haha, Nexus bn bashyny bashlap yorshunmi indi? :D

Hawa, ony satjakdal yone :D

Hawa, ony satjakdal yone :D

Kici wagtyn tansa

Kici wagtyn tansa owrenismedik bolsan ulalansonam kan edip baranok ekeninlay, menem sheyle tans edip bilemok yone mydama owrenmek arzuwunda boldum :D owrenmane elem degmedi :D. Keyp gowy wagt dine kelle eyla beyla yrgyldan bolya basga zat yok :D :D

gaynyn il yuzune aydylyany

gaynyn il yuzune aydylyany bar birem hakykysy bar adamlarrrr gaygy etmang 2 mune zada alsa boılyarrr ekenlay

nea, gyzylyn ozi 2munden

nea, gyzylyn ozi 2munden gecya, boshuna umytlanma :D
senem yuwash yuwash sowda bashlaber, yone Zemmli yaly bolma, ola sowda edip onarmaz, her satjak diyip alan zadyny ozune alyp galarmy name :D :D

Edil beýle bolmaz, ol bir

Edil beýle bolmaz, ol bir başlangyçdy :D

Bah oylenjek bolsam yene

Bah oylenjek bolsam yene nebit-gaza girmeli boljak oydyan. Hay durmush her zat etdirya...

Ylalashylsa bolyalay kan

Ylalashylsa bolyalay kan gaygam etmalin, ensalla ol gunlere bir sagaman yetelin :D

Lewlion, seret zemlli utp_li

Lewlion, seret zemlli utp_li gaygy edip biri sowda, biri nebit gaza bashlajak bolup yor. senem gaygy ethow :D :D

Nirdan cikday shu galinli

Nirdan cikday shu galinli tema? ;)

Hemmesine aslymaryly gunakar

Hemmesine aslymaryly gunakar :D

Kim tans edip bilemok kurs

Kim tans edip bilemok kurs acyp galyna pul jemlemeli oydyan :D :D

Haha, tmolympda uyshmegin

Haha, tmolympda uyshmegin peydalary :D
1. utp_li, nebit gaz
2. zemmli, sowda
3. lewlion, kurs

Yhlas, bol senem bosh oturma :D :D

galyngy chozmeging ing ansat

galyngy chozmeging ing ansat uzuly gyzy ozunge oler yaly ashyk edyang, galyng mowzugy gelende hem sening tarapyngda bolar yaly!
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Indem galynly temadan gyzy

Indem galynly temadan gyzy nadip ozune asyk etmeli diyen tema gitya hazir :D :D

onung uchin azda kande

onung uchin azda kande stolba susmeli bolyang :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

menem ank tank bolup otyrn,

menem ank tank bolup otyrn, namayt beydip iling keypini bozup otyrsynyz, galyng diydiniz gyz diydiniz... hany uyshup gyzyklyja tans oynalynla :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

mena onda bashladym,

mena onda bashladym, indiyskiy tansdan bashlasak bolarmy? :D

hattubaaa oooo hattubaa :D :D

ay yok men 5njı klasdakam

ay yok men 5njı klasdakam jemal saparowang folklyor toparyna gatnayadym, ttm girmedik bolsam meshhur tanscylardan bolardym ehm ehm :D geling uyshup kusht depeling...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Hehe, uyshup depip

Hehe, uyshup depip bilermikak? utp_li bn lewlion kusht depip bilenoga :p :D

Uyshup birini depip

Uyshup birini depip bolmazmyka diyip okadymow ilki, eyway bulary birini depjek bolyalar diyip gorkup bashladym :D asyl kusht depdiki diyyanda :D :D ay yene size ynam yok kush depeli diyen bolup arasynda bizi depayjekler yaly :D :D

Hahahah, aslynda gowy pikir

Hahahah, aslynda gowy pikir :D

Gowy pikirler mugt berilenok

Gowy pikirler mugt berilenok :P :D, galyna pul yygnayas azajyk bolsa gapyrjaga birzatlar oklap goyber :P :D

toba toba, depilesin gelyani

toba toba, depilesin gelyani chyn oydyan :D :D oz galynynyzy ozuniz uzun, mana azar bermaney :P

1 gyza gargynjak bolsan "Ay

1 gyza gargynjak bolsan "Ay seni galynsyz alsynlar Hudayim" diysen yetikmika? :D

Sazyny calyanam ozun tans

Sazyny calyanam ozun tans edyanem ozun oydyan :D :D , tans eden bolup birden budurup yykylayma ilki kursa zada gatnap owren :P :D :D

Wah gaygy bize dogysdan bari

Wah gaygy bize dogysdan bari bara, olam tebigatyn kanunyda natjek gaygydan gacma yok gyz aljak bolsak :D

ay mena kamerada oz tans

ay mena kamerada oz tans edenimi gorsem yuzum gyzaryp girere deşik gozleyan, emma toyda sazda tans etman durup bilemok... içemogam welin yene de shu saz adama tasir edya
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

men comment(teswir diyjekdim

men comment(teswir diyjekdim welin barsi tmolympiaddygy yadyma dushddi) yazyancham millet eyyam tansdan galynga gechipdir :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Aý tansdan tekiz başym

Aý tansdan tekiz başym çykanok. Aslynda şonam "gowja edýän bolaýsadym" diýip käwagt kellä gelýär. Aý nätjek...

Ýöne bärdäki Hytaý dostuma türkmen tansyny görkezsem gülüp öldi, "bu nähili bimany hereketler?" diýip. Hakykatdanam, manysyz hereketler welin, şonam "dogry" etmeseň, il üstüňden güläýjek ýaly :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sen edip gorkezsen, ozunem

Sen edip gorkezsen, ozunem tans etmeyan bolsan, bolmanda diyer bimany diyip :D

Men yone shu gyzlaryn duran yerinden showhun tapyp, ala vagyrdy bolup, oz-ozlerine tans oynap baslamalaryna omur dusunip bilemokda...T.e. "start manually" bolayyar olaryn tans oynama keypi, islan wagtlary basyp, isledayyaler :)

Ýoklaý, men TMda tansyň

Ýoklaý, men TMda tansyň ussady hasaplanjaklaryň tanslaryny youtube'de görkezdim. Özümiňkini görkezsem, olam at daksa hiçle.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay onda owrenishen zady

Ay onda owrenishen zady diyaymeli bolarda...Hitaylylaryn tanslarynam bilyasle, japonlarynkam shonun yaly, tansy manyly edeyin diyip, "Tanggggggggg - ting ta tungggggg..." edip, ayda yilda 1 hereket edip, ukyn dagy gelip gidyar... Menem oturanymda diyipdim "shundanam bir tans bormay" diyip :)

Bilýänle, olam

Bilýänle, olam özleriniňkini reklama edenokla. Özi Taýwanly bolansoň gaty Ýewropalaşan, olaryň disko/barda edýän tanslary Amerikan/Ýewropeý stildir.

Aý prikol oglanhow, Hytaýdan gelen oglanlar bilen ýakyn gürleşip bolanokhow, muň bilen dost bolup gitdim. Ýaman prikol ýerleri barow, gyzlar bilen dagy gürleşişi prikolow, "I have no shame on my face" diýip gidip samsyk zatlaram aýdyp ýör, menä her gezek aýdanda gülesim gelýär. Biziň laba täze geldi.

Erbet ýeri, birden adamlar gaharlanyp başlasalar, ýa diýeli haýran galyp ugrasalar "hemme zady Baýramdan öwrendim" diýýä. Onsoň men özüm aklamaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha...Onaryan ekeni :D"

bir gezek wepa yoldashowyn

bir gezek wepa yoldashowyn "tawusym", bashga bir gezegem annushyn aydymyna tans edip gorkezdim bir turke, olam "bah, yaman elegantnyy oynayan bolmalyda siz, yuwashja, plawnyja, hemem kan hereket byok, dine eliniz heme arasynda pyrlanyanyz" diyipdi :D

Gaydinnini hachan calyaniz?

Gelenimde naharlara iyilipdir ,eyyam tansa gecipsiniz..
Tanisibam yetisensiniz!

Yokarda agzalar birgiden zatlari eyyam yazip yetisipdirler,olari okajak bolsan basga zadam gerek dal.. yaltandim!
Gaydinnini hachan chalmakchika?

LOL

A tansyň prikollary hakynda

A tansyň prikollary hakynda aýtsaň, esasanam gyzlaryň, ýüzündäki bolup geçýän zatlar gaty gülkünç. Prikolow synlap dursaň. Men öýde kliplere-de gülüp oturýan.

Ýüzüni çöwürip durandyr krugda el çarpyp zat edip, birden tanyş gyzyny görüp syrtaýyp kelle oýnadyp başlaýalarmy. Menä-how, gülüp ölýän. Näme, ýaňa ýüzüňde şadyýanlygyň alamaty ýokdy, birden peýda boldyla? Gaty ýasama duýgular :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha :D"

Sen tans'yn inche syrlaryny

Sen tans'yn inche syrlaryny bilenok onda :)
Ol yerdaki goz-gas oynatmalar, erkegin bokubermesi :D Biderek yere gyzlar assa-yuwas oynap, erkeklerem onunde yerden nebit chykarayjak yaly bolup depinyandirler oydyanmi? :)
Asyl shu lezginka'da gyzlar bilen yaryshmaly dal, senina dilin sallanyar bokup, oda ayagynyn ujyna galyp-inip, bokyansiran bolup, hashlamanjyk oynap otyr...Kimin utuljagy bellida onson :D

chynym aytsam tans etmani

chynym aytsam tans etmani gowy goryan, barde gyzlar bilen bayram bolsa ablalar bilen tans etyas, yone turk tanslaryny halamok, bimany goryan :D turkmen toylaryna tans etmani gowy goryan, eger garyndashlamyzyng toyy bolsa tans etyan, yogsa natanysh bolsa edemok

Barde turk gyzlary name

Barde turk gyzlary name uchin turkmen gyzlary hor bolya diyip sorady, ay name gyzlaram bashlady , turkmen gyzlary tans kop etya shondan diyip:D

Turkmen gyzlary hor dal,

Turkmen gyzlary hor dal, turk gyzlary chishik :P

garaz shong ustunde dawa

garaz shong ustunde dawa gitya ,ongurak tas ulya yazypdy, yone turkmen gyzlaryny gowy goryarler, ishli goryarler, :D alashyp dolashyp hamyr dagy etseng, onsang jigilerine sorap bashlayarlar :D

Ay erkeklerem kabir "erkek"

Ay erkeklerem kabir "erkek" ishlerinde gaty pes. Gechen gurbanlykda dagy yekeje soyup bilyani cykmady arasynda, eline pychak alan ya derini deshyar, ya shapbat yaly et galdyryar...Damagyny chalyp berip gidayjekdim welin, bar ish galdy yene "Gel in bolmanda ayagyny tut shun" dagy diydirip :)

garaz turkmen gyzlaryny ishi

garaz turkmen gyzlaryny ishi goryarler,

tans bilen horlanyan

tans bilen horlanyan bolsalar -rumyn gyzlary-horun hory bolmaly bolyada! her weekend klublarda; shonda-da 100% den70% menin 3 essam bar! :$
shu tomus jigim turkmen tansyny mana owretjek bolup ala bashgay boldy-onarmadym!
A okuwa,yzyma gaydamda komnatdashymyn doglan gunudi-gyzlara bashda serediip ooturdym sonam dandan 5 e chenli tans edip guluship dali bolduk! aydymyn ichine 1 girsen son aydym eshitsen yone tans edesin gelip duryar:)
i..tans etmek u.n hokman kompania gerek dal ekenin-edesin gelyami? gapyny gulpla,aydymy baatly goy i dalliraber:)(don't worry, be happy!)
in bet tans-salsa!

ussat tanslary halayan. edip

ussat tanslary halayan. edip bilemok. Hool toydaky edyanimiz tansmay :D sinek kowyan yaly wideo saradyp gorsen)) tans etmek adama bagly,kabiri uly yashda hem hod berlen yaly oynaberya. Hemem sagdyn bolsa bir cene cenli oynap biler):

kawkazlan toyunda bolupdym:

kawkazlan toyunda bolupdym: 80 yasly garry yashuly 25 yashly erkek yaly tans edyadi-hayran galdym, adam oynap bilse oynayan eken:)
tanslan hemme gornushinem halayan welin turkmen tansyna dushunemok! oynajak diysen oynadanoklar toylarda-goni ejem elimden jummuklapjik alyandyr"garyndashlan bar, goze dushme"diyip. onda na toya getiryan?!toydaky gyzlan baram sheyle..:((bizinkide sheyle, bashgalankyny bilemok)dine garrylar oynap yorendir

Hahaha çümmükleýä

Hahaha çümmükleýä diýýäňmi? :D
"Göze düşýäň sen" diýýämi? Prikolow, göz öňüne getirýän :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

meng ejem chumukleman,

meng ejem chumukleman, ongunden duydurya, yada gozi bilen seretya dushunmeli onsang, gozi bilen umleyar, ay inda toya gidemok, hatda klasdashlamyka zordan gityan, dinge doganymgky bolmasa , hich kiming toyuna gidemok,

bolmanda-da tans edip

bolmanda-da tans edip bilemok shu turkmen tansyny! menem kursa gatnaymasam yorite turkmen tansy u.n!:D

men papam b.n sheyle! 1 zat

men papam b.n sheyle! 1 zat halamasa gozune seredaymeli-gep tamam!:)

papa diymesene kaka diysene

papa diymesene kaka diysene ,:D

beyle bolsa , biz tarap

beyle bolsa , biz tarap "dade"diyya:D
eysemde, dadem mana tans etmani owreden ilkinji adam!:)

adamlan göwnünü yykmajak

adamlan göwnünü yykmajak bolup tans edilya bolmasa gury yadaylyk.son yöne video da görende gülkünç bolya eger tans edayen yagdayymda gizlenyan:).

Tans oynap bilemok diyaysene

Tans oynap bilemok diyaysene gowsy :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • se7en 1 telpek goyyar we yazyar: "yok edip bilyan:D"

tans edesim gelyar , yone

tans edesim gelyar , yone turkmen aydymlaryna , turkleng tansyny halamok, yuregim gysyp bashlayar shular tansa bashlayar welin :P belki olaram bizingka diyyandir, yone toya gidayseng shu wagt

Men Trda wagtym tans

Men Trda wagtym tans oynamany halap kop tans oynayadym :) Aslynda tm gyzlar bn kop gorushyadik, her gorushenimizde hem hokman tans bolyady. Yone TM gelenim bari kan bir tansam oynamok, mumkinchiligem yok. Toya gideninde hem bir gyrajykda otyryan, dine oz zakazymyz gelip gutlap, gelin bn surata dushup son orta chykyp elini charpyp gaydyan :)
Toylar yaman uytgeshigow, bir aydym turkmen stilinde bolsa, ikinji aydymda tans meydanchany diskoteka owuryan ekenler. Chyarny ochurup, uytgeshik aydym aydyp :)

hovva sheyle oytyan, sebabi

hovva sheyle oytyan, sebabi youtube goryan welin disko yalak, :D biringiz saygarar yalak dal, garaz toy goresim gelip gitdi bara :(

Hä, emendiňmi? :D "Disko

Hä, emendiňmi? :D

"Disko mensiz geçip barýar" diýdiňmi? :D

Menähow, tans etmekden başym çykanok. Gülkünç bolarmyka diýýän :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ayallar tans etse bolar

ayallar tans etse bolar belki oz aralarynda yone erkeklere yarashmaya menimche.we ayal-erkek bilelikde toylardaky,diskolardaky tanslara afrikadaky kabilelere menzeya sho manzara

I am Free because I am slave of Allah

Iller masgara bolmayyn diyip

Iller masgara bolmayyn diyip yorite kurslara gatnayar tans u.n:))

esasy zat kamera dushmezlik

esasy zat kamera dushmezlik =)
sebabi ozun nache erbet oynasan hem dashyndan ozuni gormanin uchin erbet oynayan bolsanam duymayan.. kelle gochguli bolany uchin beylekilerem sen erbet oynanda duydyrmayarlar.. diymek dowam edibermeli. kamera dushaysen ing erbedi. ozuni seretmek yaly gorkunch duygy yok ..

tans ghowi

tans adamining gownini achmagh uchin gowimikam diyan.mena oz obodashlarim dostlariming toyynda shadlighlarda bokib bildigimden oynayan.