Iş Mümkinçilikleri, !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sizden meniň etjek haýyşdym her kimiň bilýan peýdaly maslahatlarydyr,iş mümkinçiliklerini ýa-da siziň bilýän şuňa meňzeş web saýtlaryňyz bar bolsa şu ýere ýazmagyňyz!(TM üçin)

Bilşiňiz ýaly Türkmenistanda Iş berýän ýe iş gözleýänleriň duşuşma ýeri internette,gazetalarda ýok.Ýa- da baram bolsa men bilemmok.Sebäbi men ykdysadyýetten (Narhozda) ekzamen (dlýa utwerjdeniýe diploma) tabşyranymda Tm-da işsiz diýlip zat ýok diýipdi bize sapak beren Dekan.
Ekonomikamyz gaty gowy eger kitap we jurnallardan seretseň.

Näme üçin şeýle saýtlar bilen hiç kim gyzyklananok ka? Sebäbi her okuwy gutaran talyplaryň öňündäki mesele.Her kim näme bilýän bolsa ýazyşalyň!

Işe girmegiň başka usullaram bardyr,ýöne meniň saýlaýan ýolum däl.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam, suwagtlykca shu

Salam, suwagtlykca shu yerina bilyan www.vestniktm.com barlap gorun...

Belki peydasy deger...

Business development Manager ,Iran`s Neighborhood Countries and CIS Countries (Afghanisan ,Turkmenistan and Tajikistan) at Danone Baby nutrition (Launch DANONE Baby food ) •
Manage and create Marketing and business plan and assumption for new products for next 3 to 4 years.(Multi)& Danone
Manage and trained more than 22 Supervisors and Medical Representative at marketing department-Afghanistan (DANONE).

Manage and Leading more than 4
Supervisor and Medicals Representative at marketing department-Tajikistan (DANONE).

Manage and Leading more than 2
Medicals Representative at marketing department-Turkmenistan

Managed sales and marketing department, survey the possibility of selling product in market (Danone).
-Search for new market for new products, Survey quality of selling the products.( Danone)

and .....

Best Regards
Business Development Manager
A.Amini
Tel: +98 (21) 88736082
Fax: +98 (21) 88736087
Mob: +98 912 485 4997
Email: