gowy habar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hbary terjime etmage yaltanyan, yone nireden alinanligi bar. Ruscasi hem bar sho yerde.

27.09.10 09:26
Turkmenistan reduces conscription age limit
The National Parliament of Turkmenistan approved the draft law "On Military Duty and Military Service", according to which the age limit for military service in Turkmenistan has been reduced from 30 to 27 years. The conscription age in Turkmenistan is determined at 18.

As the State News Agency of Turkmenistan reports, the law also provides definitions of the Armed Forces and other military structures, as well as their powers and duties of heads of these bodies. The law defines the procedure for the conduct of military registration, training, conscription and military service, stay in reserve and other matters.

©TURKMENISTAN.RU, 2010

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Habaryna sagja bol..."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Görünşde gowy habar...

Ilki bilen hemmanizi yalkimli salamlayan.Aradan 2 yila yakin wagt gecdi bu sayta girmeyanligime...köneler bilýandir meni..:)

Şol 2 yilin dowaminda Gulluga gittim 1 yil.Turkmenabat ilinde Guryýer goşununda(Brigada) gulluk ettim.
Gulluk etmeli oglanlar.Ol hemmämizin borjumuz. mukaddes borç.

Mundan başga da Eger sen-de harby bilet yok bolsa hökümet edaralarinda işe girmegiň kinlaşýar.
Sebabi hemme yerde soralýar.menä wagtynda alipdirin diýip begenýärin.

Galanynam gitmedikler pikirlensin..

LOL

salam

Gulluga gitmek gowy bolmagy ahmal, yone juda gereklimi? Ynha sorag shu. Gidip gelenlerden aglaba kopusi "ay bosh wagt gecirmek" diyyar. Kabirleri "gitmek gowy" diyyar.

Garaz

Garaz ertirki günüň üçin gerekli. gowy ýa-da bosh ony jedelleshneli. Yöne gerekli.

Maňa sorasaň ömrüňde bir gezek gelýän zat,her kim görmeli. Görünüşde boş ýalidir ýöne netijesi doly.

LOL

Beh, men bu sayty doly

Beh, men bu sayty doly yapdylar diyip yordum, jan entagem barmay?! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bayram şokkk barrrr:):):):)

bayram şokkk barrrr:):):):)

Çykyp barýa :)

Çykyp barýa :)